Диплом: Загальна характеристика договору купівлі-продажу, міни і дарування (ID:8605)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Загальна характеристика договору купівлі-продажу, міни і дарування (Код работы:8605)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Диплом
Объем: 130 стр.
Цена: 664 грн.
Код работы (ID): 8605
Добавлена: 06.04.2006
Просмотров: 968
СодержаниеПЛАН
ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3
1. Поняття і юридична характеристика договору купівлі-продажу. Предмет, ціна, форма договору купівлі-продажу……………………………………….с. 7
2. Права та обов'язки сторін та відповідальність за порушення договору купівлі-продажу……………………………………………………………….с. 23
3. Особливості купівлі-продажу……………………………………………...с. 47
3.1. Нерухомості та транспортних засобів……………………………с. 47
3.2. Земельних ділянок…………………………………………………с. 58
3.3. Вогнепальної і газової зброї………………………………………с. 71
3.4. Особливості купівлі-продажу цінних паперів…………………...с. 80
3.5. Поняття договору роздрібної купівлі-продажу. Права покупців………………………………………………………………………..с. 85
4. Договір міни та його правове регулювання………………………………с. 95
5. Загальна характеристика договору дарування…………………………..с. 111
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..с.126
ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………...с. 128
ЛитератураЛІТЕРАТУРА
1. Цивільний кодекс України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст. 356.
2. Земельний кодекс України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 3-4, ст. 27. Господарський кодекс України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст. 144.
3. Сімейний кодекс України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 21-22, ст. 135.
4. Цивільний кодекс УРСР вiд 18.07.1963, № 1540-VI.
5. Закон України "Про захист прав споживачів". - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 30, ст. 379.
6. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 46, ст. 292.
7. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 5-6, ст. 44.
8. Закон України “Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії “Укррудпром”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 29, ст. 376.
9. Закон України “Про ціни і ціноутворення”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 52, ст. 650.
10. Закон України "Про нотаріат". - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 39, ст. 383.
11. Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності". - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 20, ст. 82.
12. Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 28, ст. 205.
13. Закон України “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні ”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 15, ст. 67.
14. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 37, ст. 308.
15. Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 51, ст. 553.
16. Закон України “Про товарну біржу”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 10, ст. 139.
17. Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 1, ст. 3.
18. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 38, ст. 508.
19. Закон України “Про приватизацію державного майна”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 24, ст. 348.
20. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 47, ст. 251.
21. Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 24, ст. 350.
22. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”. - Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 4, ст. 28.
23. Закон України «Про виконавче провадження». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 24, ст. 207.
24. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 36, ст. 299.
25. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 29, ст. 377.
26. Постанова Верховної Ради України "Про право власності на окремі види майна". - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 35, ст. 517.
27. Указ Президента України "Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності" вiд 10.02.1996, № 124/96.
28. Указ Президента України «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення» від 19 січня 1999 р., № 32/99.
29. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» від 3 грудня 1999 р., № 1529/99.
30. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок заняття торговою діяльністю і правила торговельного обслуговування населення" від 08.02.1995 p.
31. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів” від 26 травня 2004 року, № 671.
32. Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 29 квітня 1999 р., № 756.
33. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо скорочення товарообмінних (бартерних) операцій у господарському обороті України» від 17 березня 1998 р., № 333.
34. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок видачі разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами» від 13 серпня 1999 р., № 1489.
35. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 17, ст. 184.
36. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами від 13.03.1995р.
37. Правила продажу продовольчих товарів від 28.12.1994 p.
38. Правила продажу непродовольчих товарів від 27.05.1996 р.
39. Наказ Міністерства юстиції України «Про надання витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно на спеціальних бланках» від 20 вересня 2002 р., № 84/5.
40. Наказ Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 р., № 20/5.
41. Наказ МВС України "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення,придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів" від 21.08.98, N 622.
42. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. За заг. ред. В.В. Медведчука. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 656 с.
43. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: Н.С. Кузнєцова та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т. ІІ. – 1088 с.
44. Цивільний кодекс України / Коментар. – Одеса: Юридична література, 2004. – 1112 с.
45. Кабалкин А.Ю. Законодательство о сфере обслуживания. – М., 1998. – 124 с.
46. Хавронюк Н.И., Мельник Н.И. Законодательство Украины о торговле. – К., 1997. – Ч. 2. – 424 с.
47. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.
Дополн. информацияРабота написана в апреле 2006 года!
ПродавецАндрей
Примечание от продавца работы Работы не переписаны с Интернета! Во всех работах имеются ссылки. Оформление - согласно ГОСТам и требованиям Министерства образования Украины! Вы можете просто купить готовую работу за цену, которая указана. За дополнительную оплату возможны любые доработки и переделки. Все ваши вопросы и уточнения по работе вы можете задать по телефонам: (+38-044-223-01-85) или (+38-093-981-27-74) - звоните, договоримся. E-mail: [email protected] ВНИМАНИЕ: правильно указывайте Вашу почту и, при возможности, номер телефона для связи.
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Загальна характеристика договору купівлі-продажу, міни і дарування

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 1. Поняття і юридична характеристика договору купівлі-продажу. Предмет, ціна, форма договору купівлі-продажу……………………………………….с. 7 2. Права та обов'язки сторін та відповідальність за порушення договору купівлі-продажу……………………………………………………………….с. 23 3. Особливості купівлі-продажу……………………………………………...с. 47 3.1. Нерухомості та транспортних засобів……………………………с. 47 3.2. Земельних ділянок…………………………………………………с. 58 3.3. Вогнепальної і газової зброї………………………………………с. 71 3.4. Особливості купівлі-продажу цінних паперів…………………...с. 80 3.5. Поняття договору роздрібної купівлі-продажу. Права покупців………………………………………………………………………..с. 85 4. Договір міни та його правове регулювання………………………………с. 95 5. Загальна характеристика договору дарування…………………………..с. 111 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..с.126 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………...с. 128
 • Договір купівлі -продажу, міни, дарування

  Вступ. 3 1. Договір купівлі продажу. Договір міни як форма договору купівлі-продажу. 4 2. Загальна характеристика договору дарування 7 Висновки 10 Бібліографія 11
 • Особливості договору купівлі-продажу в Україні

  Вступ 3 Розділ І. Загальні положення про купівлю-продаж 6 1. Поняття договору купівлі-продажу 6 2. Суттєві положення договору купівлі-продажу 11 3. Права та обов’язки сторін у договорі купівлі-продажу 17 Розділ ІІ. Види договору купівлі-продажу 26 1. Купівля-продаж у роздрібній торгівлі 26 2. Договір купівлі-продажу об’єктів приватизації 36 3. Правове регулювання купівлі-продажу на біржах та аукціонах 57 4. Зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу 68 Розділ ІІІ. Специфічні різновиди договору купівлі-продажу 77 1. Договір поставки 77 2. Договір контрактації сільськогосподарської продукції 84 Висновки 90 Література: 93
 • Мотиви права як предмет договору купівлі-продажу

  Вступ…………………………………………………………………….4 Розділ І. Поняття, зміст та правове регулювання предмету договору купівлі- продажу…………………………………………………………………………8 1.1. Поняття договору купівлі-продажу……………………………….8 1.2. Правове регулювання договору купівлі-продажу………………………………………………………………..15 1.3. Істотні умови договору купівлі- продажу…………………………………………………………………………33 Розділ ІІ. Мотиви права, як предмет договору купівлі-продажу у відповідальності сторін договору………………………………………………………………..37 2.1. Поняття відповідальності за догово- ром купівлі-продажу…………………………………………………………..37 2.2. Визначення поняття стандарту якості у договорі купівлі-продажу……………………………………………………44 2.3. Права покупця у випадку виявлення недоліків та відповідальність за продаж неякісного товару………………………………………………………………58 Розділ ІІІ. Мотиви права, як предмет угод купівлі-продажу у міжнародному, в порівнянні із вітчизняним законодавствах………………………………………………..66 3.1. Особливості правового забезпечення договору купівлі-продажу у міжнародному та віт- чизняному праві………………………………………………………………..66 3.2. Мотиви права в угодах купівлі-продажу у міжнародному праві…………………………………………………………...82 Висновки…………………………………………………………………91 Список використаних джерел………………………………………….98
 • Поняття та значення договору купівлі-продажу, його види

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 1. Загальні положення договору купівлі-продажу……………………………с. 4 2. Обов’язки продавця та покупця за договором купівлі-продажу………..с. 11 3. Види договору купівлі-продажу за Цивільним кодексом України……...с. 17 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 22 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 23


© 2013 - 2018 refsbank.info