Контрольная: Етика і естетика в роботі юриста (ID:7400)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Етика і естетика в роботі юриста (Код работы:7400)

Информация о работе Раздел: Этика
Вид работы: Контрольная
Объем: 12 стр.
Цена: 35 грн.
Код работы (ID): 7400
Добавлена: 25.10.2005
Просмотров: 3507
Просмотр
«Етика і естетика в роботі юриста»
Содержание1. Походження моралі як наукова проблема 3
2. Естетичний компонент у роботі юриста 8
Література 14
Литература1. Аристотель. - „Метафізика” т.4. – „Наукова думка”. – 2003.
2. Арістотель. Нікомахова етика / Віктор Ставнюк (пер.). — К. : Аквілон-Плюс, 2002. — 480с.
3. Андрєєва Тетяна Євгеніївна, Бутенко Олена Петрівна, Опікунова Наталія Валентинівна, Садовніченко Олександр Вадимович, Тулін Всеволод Михайлович. Етика та психологія ділових відносин: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Тетяна Євгеніївна Андрєєва (ред.). — Х. : Бурун Книга, 2004. — 143с.
4. Бандурка Олександр Маркович. Професійна етика працівників органів внутрішніх справ: Підруч. для вищ. закл. освіти МВС України / МВС України; Національний ун-т внутрішніх справ. — Х. : Вид-во НУВС, 2001. — 219с.
5. Гребеньков Геннадій Васильович, Фіолевський Дмитро Петрович. Юридична етика: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — 2. вид., випр. — К. : Алерта, 2005. — 212с.
6. Лозовой Віктор Олексійович, Петришин Олександр Віталійович. Професійна етика юриста / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2004. — 172с.
7. Парасюк Василь Михайлович. Професійна етика слідчого органів внутрішніх справ: Навч. посібник / Львівський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. — Л., 2004. — 68с.
8. Сливка Степан Степанович. Юридична деонтологія: Правнича етика. Професійна культура / Львівський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ. — 2. вид., перероб. і доп. — К. : Атіка, 2003. — 320с.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Етика і естетика в роботі юриста

  1. Походження моралі як наукова проблема 3 2. Естетичний компонент у роботі юриста 8 Література 14
 • Психологічні знання в роботі юриста

  Вступ............................................................................................................3 1. Психологічні знання в роботі юриста-криміналіста...........................4 2. Психологічні знання в роботі юриста на фірмі...................................9 Висновок....................................................................................................15 Використана література............................................................................16
 • Білети - професійна етика юриста

  1. Предмет та завдання етики як науки 5 2. Походження моралі та її історичні типи. Моральні риси української національної культури 6 3. Сутність моралі, її структура та функції 6 4. Специфіка професійної етики юриста 7 5. Професійна мораль юриста: сутність, структура, функції 8 6. Моральний зміст професійної діяльності юриста. Вчинок як першоелемент моральної діяльності 8 7. Специфіка моральної свідомості юриста, її роль у духовному світі особи і регуляції професійної діяльності 9 8. Норма як елемент моральної свідомості. Структура моральних норм та їх зв’язок з нормами права. 9 9. Моральні почуття та їх види. Роль моральних почуттів у мотивації діяльності юриста. 10 10. Принцип гуманізму: сутність і специфіка вияву в праві і діяльності юриста. Гуманізм як моральний критерій права 12 11. Гуманізм і насилля. Проблема співвідношення мети та засобів у діяльності юриста 12 12. Принцип справедливості - правовий та моральний зміст. Специфіка вияву справедливості у діяльності юриста. 13 13. Справедливість у діяльності адвоката 13 14. Мораль і право, їх єдність, відмінність 14 15. Справедливість як ідеал права і моралі 15 16. Принцип законності і його моральний зміст. Законність та морально-правова позиція адвоката. 16 17. Законність у системі нормативного регулювання діяльності юриста. 16 18. Закон і моральна відповідальність юриста. 17 19. Законність і моральна культура процесуальної діяльності юриста. 18 20. Добро і зло як вихідні категорії етики, специфіка їх вияву у діяльності юриста 19 21. Моральне зло та його вияв у правоохоронній діяльності. Засоби боротьби зі злом. 20 22. Професійний та моральний обов'язок юриста: зміст, структура, функції. 20 23. Специфіка реалізації морального обов'язку адвокатом на різних стадіях судочинства. 21 24. Совість як категорія етики і моральна якість юриста. Структура совісті та її роль у регуляції професійної діяльності. 21 25. Поняття честі, її об'єктивні та суб'єктивні сторони. Особливості честі юриста. 22 26. Честь і гідність як цінності професійної моралі, їх єдність і відмінність. 22 27. Моральні конфлікти у діяльності юриста: сутність, структура і специфіка вияву. 23 28. Об’єктивні та суб’єктивні причини конфліктів у діяльності юриста. Засоби попередження та подолання конфліктів. 24 29. Типи конфліктних осіб та засоби спілкування з ними. 25 30. Правила безконфліктного спілкування, раціональний і морально-психологічні методи опанування собою. 26 31. Поняття моральної свободи і необхідності. Свобода дії, свобода вибору - свобода волі. 27 32. Сутність і структура морального вибору. Специфіка його реалізації діяльності юриста. 28 33. Морально-правова позиція адвоката і моральний вибір. 29 34. Свобода морального вибору і морально-правова відповідальність юриста. 30 35. Зміст професійної деформації юриста: структура і форми. 31 36. Об'єктивні та суб'єктивні причини професійної деформації юриста та шляхи її подолання. 32 37. Ризик у професійній діяльності юриста. Поняття і основні риси. 33 38. Класифікація типів розвитку діяльності юриста. Роль розвитку у моральному виборі. 34 39. Професійний ризик юриста і юридична відповідальність юриста. 35 40. Законодавчі гарантії права на ризик. Доцільність та недоцільність ризику. Обґрунтований та необґрунтований ризик. 36 41. Сутність, структура та специфіка моральної культури юриста. Співвідношення моральної та професійної культури. 37 42. Культура моральної свідомості та поведінки юриста. 38 43. Культура мови як елемент професійної культури юриста. Поняття та зміст мовного етикету. 39 44. Моральний кодекс ведення полеміки і професійна культура адвоката. 39 45. Моральні основи мистецтва переконувати і приваблювати до себе опонента. 40 46. Моральні передумови спілкування: повага, співчуття, милосердя, любов. 41 47. Манери та стиль спілкування як форми вияву культури юриста. 41 48. Перешкоди спілкування і засоби їх подолання. 41 Список використаної літератури 44
 • Етика та естетика

  1. Пізнавальна функція моралі. 2 2. Естетика в Стародавньому Китаї (Конфуцій і Лау Цзи). 6 Список використаної літератури 12
 • Етика та естетика

  1. Мораль у релігійній концепції. 2 2. Естетика у розумінні Фоми Аквінського. 8 Список використаної літератури 13


© 2013 - 2019 refsbank.info