Курсовая: Облік витрат та облислення собівартості продукції птахофабрики (ID:52388)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Облік витрат та облислення собівартості продукції птахофабрики (Код работы:52388)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Курсовая
Объем: 72 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 52388
Добавлена: 04.04.2014
Просмотров:
СодержаниеВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ЗАТРАТ
ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА
1.1 Сучасний розвиток птахівництва
1.2 Склад витрат в птахівництві
1.3 Облік витрат і обчислення собівартості продукції
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ
ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Обчислення собівартості продукції птахівництва
2.3 Контроль витрат
3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗАТРАТ
3.1 Вдосконалення контролю витрат продукції птахівництва
4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
4.1 Заходи щодо забезпечення безпеки та охорони праці у
птахівництві
4.2 Облік витрат на охорону праці
5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Литература1. Білуха М. Теорія бухгалтерського обліку. -К.: Білуха, 2000.-692с.
2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Житомир: ПП „Рута”, 2002.-256с.
3. Бутинець Ф.Ф., Шигун К.Л. Організація бухгалтерського обліку. -Житомир: ПП "Рута", 2001.-592с.
4. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник.(вид.2-е, доп.). -Ж.: ЖІТІ, 2000.-640с.
5. Бухгалтерський облік та фінансова звітність, // За ред. Голова. -Дніп.: Баланс. Клуб, 2000.-768с.
6. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум. // За ред. Бутинця. -Ж.: ЖІТІ, 2000.-512с.
7. Бухгалтерський облік на с/г підприємствах / за ред. М.Ф. Огійчука – К: Аграрна освіта, 2001. – 212с.
8. Бухгалтерія в сільському господарстві №, 2002. – 32с.
9. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій / за ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: НСІТІ, 2001 – 288с.
10. Гарасим П.М., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва. Навчальний посібник. -Тернопіль: "Астон", 2003.
11. Дацій О.І., Кузнєцов О.О. Розвиток інновацій у птахівництві // Економіка АПК, 2004, №1 – С.89 – 93.
12. Деващук Л. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Ч.1. –Х.: Одисей, 2001.-496с.
13. Дерій В.А. Організація бухгалтерського обліку в підприємстві. Курс лекцій. –Тернопіль: Джура, 2003.
14. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов. -К.: АСК, 2002.-848с.
15. Завгородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики. Друге видання. –К.: Знання, 2003.
16. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996 від 16 липня 1999.
17. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" №39 від 1 січня 1999.
18. Карпова Т. Управленческий учет. Учебник для ВУЗов. –М.: ЮНИТИ, 2000.-350с.
19. Кружельний В. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. -К.: КНЕУ, 2001.-352с.
20. Литвин Ю. Я., Олійник В.М. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві. –Тернопіль: Книжково-журнальне видавництво, 1998.
21. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. –К.: Центр навчальної літератури, 2003.
22. Мельник Б.А. Сучасний рівень виробництва та перспективи розвитку м’ясного птахівництва в Україні // Економіка АПК, №10, 2003 – С.20 – 26.
23. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств №132 від 18.05.2001.
24. Огійчук М. Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. Підручник. –К.: Вища освіта, 2003. -800с.
25. Партин Г. Бухгалтерський облік. Навч. пос. -К.: Знання, 2000.-245с.
26. Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві. ДНАОП 2.0.00-1.01-00.-К.: Форт, 2001.-384с.
27. Положення (стандартів) бухгалтерського обліку: 16 „Витрати”.
28. Саблук П.Т. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах. –К.: Техніка, 1998.
29. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. Підручник. –К.: КНЕУ, 2000. – 254с.
30. Сопко В. Бухгалтерський облік. Підручник. -К.: КНЕУ, 2000.-580с.
31. Статут СВК „Вільнянськ” від 25.02.2000.
32. Сук Л. Аналітичний і синтетичний облік в тваринництві // Бухгалтерія в сільському господарстві, 2002. № 4. -С. 5.
33. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. (5-те видання, доп. і перероблене). -К.: АСК, 2000.-520с.
34. Управленческий учет. Учебное пособие. // Под ред. Шеремета А. –М.: Фбк-пресс, 2000.-512с.
35. Ярошенко Ф.О. Природні та економічні умови розвитку птахівництва в Україні // Економіка АПК, 2003, № 8 - С. 8 – 14.
ПродавецЕлена Самусь
Примечание от продавца работы Помощь в написании всех видов студенческих работ! Быстро! Качественно! Не дорого! Система скидок на групповые заказы!!! 0936659678 Eлена
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Облік витрат та облислення собівартості продукції птахофабрики

  ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ЗАТРАТ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА 1.1 Сучасний розвиток птахівництва 1.2 Склад витрат в птахівництві 1.3 Облік витрат і обчислення собівартості продукції 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Обчислення собівартості продукції птахівництва 2.3 Контроль витрат 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗАТРАТ 3.1 Вдосконалення контролю витрат продукції птахівництва 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 4.1 Заходи щодо забезпечення безпеки та охорони праці у птахівництві 4.2 Облік витрат на охорону праці 5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції за системою директ-костінг (на прикладі підприємства)

  ВСТУП 4 1.Теоретичні основи обліку витрат виробництва. 6 1.1. Сутність собівартості, її характеристика та класифікація витрат виробництва 6 1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції. 9 2.Облік собівартості продукціі за статтями калькуляціі на підприємстві. 13 2.1 Економічна характеристика підприємства. 13 2.2 Формування обліковоі політики на підприємстві. 14 2.3 Первинний облік витрат виробництва на підприємстві. 18 2.4 Синтетичний облік витрат виробництва . 23 Висновки 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 Додаток
 • Облік затрат і калькулювання собівартості продукції

  Вступ Розділ 1. Поняття витрат і собівартості як економічних показників 1.1. Склад витрат 1.2. Класифікація витрат 1.3. Сутність і методи калькулювання 1.4. Методика обчислення основних статей калькуляції Розділ 2. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції 2.1. Облік прямих і накладних витрат 2.2. Система рахунків для обліку витрат на виробництво 2.3. Облік матеріальних витрат 2.4. Облік витрат з оплати праці 2.5. Облік втрат у виробництві 2.6. Загальновиробничі витрати Розділ 3. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції Розділ 4. Аналітичний і синтетичний облік вират виробництва. Зведений олік витрат на виробництво Висновки Список використаної літератури
 • Облік затрат і калькулювання собівартості продукції у торгівлі

  Вступ Розділ 1. Поняття витрат і собівартості як економічних показників 1.1. Склад витрат 1.2. Класифікація витрат 1.3. Сутність і методи калькулювання 1.4. Методика обчислення основних статей калькуляції Розділ 2. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції 2.1. Облік прямих і накладних витрат 2.2. Система рахунків для обліку витрат на виробництво 2.3. Облік матеріальних витрат 2.4. Облік витрат з оплати праці 2.5. Облік втрат у виробництві 2.6. Загальновиробничі витрати продукції Розділ 3. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості Розділ 4. Аналітичний і синтетичний облік вират виробництва. Зведений олік витрат на виробництво Висновки Список використаної літератури
 • Облік готової продукції та визначення її собівартості

  Вступ.....................................................................................................................3 Розділ 1. Поняття готової продукції, витрат і собівартості як економічних показників.......................................................................5 1.1. Характеристика готової продукції її оцінка та класифікація.........5 1.2. Склад витрат і класифікація витрат...................................................7 1.3. Сутність і методи калькулювання....................................................10 1.4. Методика обчислення основних статей калькуляції......................12 Розділ 2. Облік витрат на виробництво готової продукції..............................15 2.1. Облік прямих і накладних витрат.....................................................15 2.2. Система рахунків для обліку витрат на виробництво....................20 2.3. Облік матеріальних витрат................................................................23 2.4. Облік витрат з оплати праці..............................................................24 2.5. Облік втрат у виробництві.................................................................25 2.6. Загальновиробничі витрати...............................................................26 Розділ 3. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.........................................................................28 Розділ 4. Аналітичний і синтетичний облік витрат виробництва....................31 Висновки................................................................................................................34 Список використаної літератури.........................................................................36 Додатки...................................................................................................................37


© 2013 - 2020 refsbank.info