Курсовая: кримінально-правова характеристика злочину, відповідальність за який передбачено статтею 306 Кримінального Кодексу України (використанням коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.) (ID:52367)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

кримінально-правова характеристика злочину, відповідальність за який передбачено статтею 306 Кримінального Кодексу України (використанням коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.) (Код работы:52367)

Информация о работе Раздел: Уголовное право и процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 32 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 52367
Добавлена: 02.01.2014
Просмотров:
СодержаниеЗміст


Вступ…..…………………………………………………………………………...3
1. Об’єкт та предмет досліджуваного злочину……………..
……………………5
2. Дослідження об’єктивної сторони
злочину……………………………..….…9
3. Суб’єкт та суб’єктивна сторона досліджуваного
злочину…………..….......13
4. Відмежування складу досліджуваного злочину від
суміжних складів
злочинів, кваліфікуючі ознаки досліджуваного злочину та
покарання за
його скоєння…………………………………………………………………..
….17
Висновки…………………………………………………………………..…..
….19
Задача 1……………………………………………………………………..….…
21
3адача 2……………………………………………………………………......
….26
Список використаних
джерел…………………………………………………..29
ЛитератураСписок використаних джерел:

1. Конституція (Основний Закон) України: Прийнята на
п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //
Урядовий кур’єр. – 1996. – №129-130.
2. Кримінальний Кодекс України: Закон від 05.04.2001
№2341-III // Відомості Верховної Ради України - 2001. -
№25. - ст. 131
3. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори: Закон України від 15 лютого 1995 року //
Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 10. –
ст.60.
4. Про лікарські засоби: Закон України від 4 квітня 1996
року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – №
22. – ст. 86.
5. Про судову практику в справах про злочини у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів: Постанова Пленуму Верховного
Суду України № 4 від 26.04.2002 // Електронний ресурс. –
Режим доступу:
//http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-02.
6. Про судову практику у справах про злочини проти
статевої свободи та статевої недоторканості особи:
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008
№ 5 // Електронний ресурс. – Режим доступу
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-08
7. Про затвердження таблиць невеликих, великих та
особливо великих розмірів наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у
незаконному обігу: Наказ Міністерства охорони здоров’я
України від 01.08.2000 №188 // Електронний ресурс. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0512-
00
8. Про затвердження Переліків отруйних та
сильнодіючих лікарських засобів: Наказ Міністерства охорони
здоров’я України від 17.08.2007 №490 // Електронний
ресурс. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1007-07
9. Про затвердження Переліку небезпечних
властивостей та інструкцій щодо контролю за
транскордонними перевезеннями небезпечних
відходів та їх утилізацією/видаленням: Наказ
Міністерства екології та природних ресурсів України №165
від 16.10.2000 // Електронний ресурс. – Режим доступу //
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0770-00
10. Александров Ю.В. Кримінальне право України:
Загальна частина: Підручник для студ. вищих навч. закл. /
Ю.В.Александров, В.А. Клименко / Міжрегіональна академія
управління персоналом. - К.: МАУП, 2009. - 327с.
11. Кримінальний кодекс України: науково-практичний
коментар / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.] ; за
заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – [Вид. третє, переробл.
та доповн.] – Х. : ТОВ «Одіссей», 2007. – 1184 с.
12. Матишевський П. С. Кримінальне право України.
Загальна частина: Підручник для студ. юрид. вузів і фак. /
П. С. Матишевський. – К.: А.С.К., 2010. – 370 с.
13. Михайленко П.П. Кримінальне право України / П.П.
Михайленко, В.В. Кузнєцов, В.П. Михайленко, Ю.В.
Опалинський. – К., 2006. – 440 с.
14. Пономаренко Ю. Г. Кримінологічна характеристика та
попередження злочинів у сфері незаконного наркообігу:
дис. канд. юрид. наук : номер спец. / Ю. Г.
Пономаренко. — Х. : НУВС, 2005. — 196 с.
15. Старук Ю.О. Кримінально-правова характеристика
санкції статті 306 Кримінального кодексу України / Ю.О.
Старук // Вісник Луганського державного університету
внутрішніх справ. – 2006. – № 4. – С. 140 – 145.
16. Старук Ю.О. Предмет злочину, передбаченого
статтею 306 КК України: питання удосконалення
законодавства / Ю.О. Старук // Вісник Запорізького
юридичного інституту. – 2012. – № 1 (39). – С. 168 – 173.
17. Старук Ю. Використання майна, здобутого від
вчинення злочину у сфері обігу наркотиків: проблеми
кримінальної відповідальності / Ю. Старук //
Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10
(154). – С. 123 – 127.
18. Старук Ю. Окремі проблеми інституту кваліфікуючих
ознак злочину (на прикладі статті 306 КК України) / Ю.
Старук // Підприємництво, господарство і право. – 2011. –
№ 6. – С. 142 – 146.
19. Фесенко Є. Система злочинів проти здоров’я
населення та його охорони / Є. Фесенко //Право України. –
2013. – № 10. – С. 44.
20. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина
Підручник. / П.Л. Фріс. – К.: Атіка, 2007. - 410 с.
Дополн. информацияТелефон для связи:
097-21-41-699
063-14-14-012
ПродавецВера Гоц
Примечание от продавца работы 097-21-41-699 063-14-14-012
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • кримінально-правова характеристика злочину, відповідальність за який передбачено статтею 306 Кримінального Кодексу України (використанням коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.)

  Зміст Вступ…..…………………………………………………………………………...3 1. Об’єкт та предмет досліджуваного злочину…………….. ……………………5 2. Дослідження об’єктивної сторони злочину……………………………..….…9 3. Суб’єкт та суб’єктивна сторона досліджуваного злочину…………..….......13 4. Відмежування складу досліджуваного злочину від суміжних складів злочинів, кваліфікуючі ознаки досліджуваного злочину та покарання за його скоєння………………………………………………………………….. ….17 Висновки…………………………………………………………………..….. ….19 Задача 1……………………………………………………………………..….… 21 3адача 2……………………………………………………………………...... ….26 Список використаних джерел…………………………………………………..29
 • Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти здоров я населення

  Вступ...............................................................................................................3 Розділ 1. Наркоманія як негативне соціальне явище..................................5 1.1. Основні причини поширення наркоманії......................................5 1.2. Рівні наркозалежності......................................................................6 Розділ 2. Кримінально-правова характеристика окремих злочинів в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інших злочинів проти здоров я.................................................................9 2.1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речо­вин, їх аналогів або прекурсорів та використання коштів, здобутих від їх незаконного обігу......................................9 2.2. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, збері­гання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засо­бів, прекурсорів, психотропних речовин або їх аналогів.......13 2.3. Викрадення, привласнення, вимагання нарко­тичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шах­райства або зловживання службовим стано­вищем.....................................................................23 Розділ 3. Кримінологічні проблеми боротьби із наркоманією......................26 3.1. Організація боротьби із наркоманією і наркобізнесом....................26 3.2. Профілактика та попередження наркоманії......................................28 Висновки........................................................................................................... ...31 Список використаної літератури........................................................................33
 • Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

  Вступ Розділ 1. Наркоманія як негативне соціальне явище. Її сучасний стан в Україні: 1.1. Основні причини поширення наркоманії, 1.2. Рівні наркозалежності, 1.3. Сучасний стан наркоманії в Україні Розділ 2. Кримінально-правова характеристика окремих злочинів в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я: 2.1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речо­вин, їх аналогів або прекурсорів та використання коштів, здобутих від їх незаконного обігу, 2.2. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, збері­гання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засо­бів, прекурсорів, психотропних речовин або їх аналогів, 2.3. Викрадення, привласнення, вимагання нарко­тичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шах­райства або зловживання службовим стано­вищем, 2.4. Інші злочини проти здоров’я Розділ 3. Кримінологічні проблеми боротьби із наркоманією: 3.1. Організація боротьби із наркоманією і наркобізнесом, 3.2. Профілактика та попередження наркоманії Висновки Список використаної літератури
 • Кримінальна відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів

  Вступ Розділ 1. Наркоманія як негативне соціальне явище. Її сучасний стан в Україні Розділ 2. Поняття наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів Розділ 3. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речо­вин, їх аналогів або прекурсорівююю Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Варіант №19 (Академія МВС). Кримінально-правова характеристика незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

  ПЛАН 1. Кримінально-правова характеристика незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Наведіть приклади зі слідчої та судової практики………………стор. 2 2. Задача №1………………………………………………………...стор. 15 3. Задача№2…………………………………………………………стор. 16 Список використаної літератури…………………………………………стор. 17


© 2013 - 2020 refsbank.info