Курсовая: безробіття серед молоді та шляхи його подолання. (ID:52023)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

безробіття серед молоді та шляхи його подолання. (Код работы:52023)

Информация о работе Раздел: Политэкономия
Вид работы: Курсовая
Объем: 47 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 52023
Добавлена: 02.01.2013
Просмотров:
СодержаниеЗМІСТ


Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади безробіття 6
1.1. Поняття безробіття, його причини, основні види 6
1.2. Соціально-економічні наслідки безробіття 14
Розділ 2. Безробіття серед молоді в економічно розвинутих країнах
та практика його подолання 18
Розділ 3. Молодь України на ринку праці. Шляхи вирішення
проблеми безробіття серед молоді в сучасних умовах 30
Висновки 36
Список використаних джерел та літератури 39
Додатки 42
ЛитератураСписок використаних джерел та літератури:

1. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є. Економіка і соціологія праці: Підручник. – М.: Изд-во «ЮНІТІ», 2007. – 350с.
2. Акіліна О.В. Аналітичний огляд ринку праці в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №1. – С. 152–159.
3. Бабушкіна Т. Молодь на ринках праці та освітніх послуг // Людина і праця. − 2009. – №6. − С. 40–43.
4. Багаєв В. Зайнятість молоді – завдання державна // Людина і праця. − 2011. – №12. − С. 45–46.
5. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. – С.278.
6. Баланда А. Соціально-економічні ризики та наслідки безробіття в Україні //Міжнародний науково-практичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 75-78.
7. Вітренко Ю. Если мы такие образованные, то почему такие бедные? Реформирование системы образования: взгляд экономиста //«Дзеркало тижня. Україна». – 28 січня 2011. – № 3. –– С. 2.
8. Гаркавенко Н. Напрямки вдосконалення політики зайнятості населення в ринкових умовах// Україна: Аспекти праці. – 2008. – № 6. – С. 30.
9. Гриньова В.М., Самойленко В.В. Ринок праці: теоретично-методичні засади та напрямки розвитку: Монографія. – Х.:ВД «УНЖЕК», 2007. – С.79.
10. Гончаренко В.С. Випускники ВНЗ у реальному бізнесі: яких знань і навичок їм бракує? // Вісник Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. – 2011. - №4. – С. 2-3.
11. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.:Знання, 2006. – С. 165.
12. Заярна Н. М. Вплив безробіття на суспільство та соціально-економічні наслідки // Наук. вісник НЛТУ України. − 2011.− Вип. 21.2. − С.309–313.
13. Качан Є.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2011. – С.118
14. Косенко О. Я б в робітники пішов, хай мене навчать // Соціальний захист. – 2012. – № 12. – С. 15-17
15. Кравченко В.Л. Сучасні тенденції розвитку молодіжного сегменту ринку праці України // Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки. – 2010. – №9. – С. 27-29.
16. Круш П.В., Тульчинська С.О. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С.194
17. Лесин В. Працевлаштуванню молоді особливу увагу // Соціальний захист. – 2009. – № 2. – С. 25-32.
18. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2012. – С. 147
19. Мазурок П. Конкурентоспроможність і проблеми зайнятості молоді //Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 12-15.
20. Маршавін Ю. Сучасні проблеми ринку праці України // Праця і зарплата. – 2010. – № 14 (690). – С. 6-7.
21. Мельникова В.І., Клімова Н.І. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – С. 178
22. Морозова О.А. Проблеми молодіжного сектора ринку праці України // Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки. –2011. – №17. – С. 10-15.
23. Мосейчук В. Працевлаштування молоді // Дебет-Кредит. – 2010. – № 4. – С. 5-7.
24. Небава М.І. Теорія макроекономіки. Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2003. – С.97.
25. Никифоренко В.Г. Про сучасні підходи до працевлаштування фахівців з вищою економічною освітою // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2011. – № 1 (71). – С. 167-170.
26. Павленко І. Молоді не байдужа доля держави // Соціальний захист. – 2010. – № 7. – С. 17-25.
27. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.:Либідь. 2001. – С. 312
28. Ринок праці України у 2011 р.: Аналітично-статистичний збірник/Державний центр зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, 2012. – С. 75.
29. Терниш Т., Власенко О. Сутність та особливості безробіття в Україні// Україна: Аспекти праці. – 2011. – №. 3. – С. 10
30. Фатєєнко Н.В. Соціально-економічні наслідки безробіття. – 2009. – № 7-8 (71-75). – С. 114-118.
31. Федоренко В.Г. Ринок праці в України та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи // Економіка та держава. – 2009. – №7. – С. 4-5.
32. Шевчук П.І. Соціальна політика: 2-ге вид. – Львів: Світ, 2005. – С.51
33. Щулус С. Проблемы молодежного ринка труда // Общество и экономика. – 2011. – № 10. – С. 18-22.
34. Сайт державної служби зайнятості. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.dcz.gov.ua.
35. Сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ukrstat.gov.ua.
Дополн. информацияТелефон для связи:
097-21-41-699
063-14-14-012
ПродавецВера Гоц
Примечание от продавца работы 097-21-41-699 063-14-14-012
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • безробіття серед молоді та шляхи його подолання.

  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади безробіття 6 1.1. Поняття безробіття, його причини, основні види 6 1.2. Соціально-економічні наслідки безробіття 14 Розділ 2. Безробіття серед молоді в економічно розвинутих країнах та практика його подолання 18 Розділ 3. Молодь України на ринку праці. Шляхи вирішення проблеми безробіття серед молоді в сучасних умовах 30 Висновки 36 Список використаних джерел та літератури 39 Додатки 42
 • Безробіття серед молоді та шляхів його подолання

  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади безробіття 6 1.1. Поняття безробіття, його причини, основні види 6 1.2. Соціально-економічні наслідки безробіття 14 Розділ 2. Безробіття серед молоді в економічно розвинутих країнах та практика його подолання 18 Розділ 3. Молодь України на ринку праці. Шляхи вирішення проблеми безробіття серед молоді в сучасних умовах 30 Висновки 36 Список використаних джерел та літератури 39 Додатки 42
 • Безробіття молоді та його особливості на прикладі США. Німеччина, Україна, Росія.

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗРОБІТТЯ 1.1 .Безробіття, як соціально-економічне явище 9 1.2. Класифікація безробіття 12 РОЗДІЛ 2. БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 2.1. Ринок безробіття молоді, його особливості в США, Японії, Росії 16 2.2. Негативні соціально-економічні наслідки безробіття 24 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 27 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
 • Безробіття та шляхи зниження його рівня

  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні аспекти безробіття 5 1.1. Поняття та сутність безробіття 5 1.2. Безробіття та його форми 5 2. Аналіз стану безробіття в Україні та його наслідки 13 2.1. Основні тенденції безробіття в Україні 13 2.2. Негативні соціально-економічні насідки які породжує безробіття та методи боротьби з безробіттям 23 3. Шляхи подолання безробіття 25 Висновки 27 Список використаної літератури 28
 • Безробіття молоді та його особливості на прикладі США. Німеччина, Україна, Росія.

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ В США, НІМЕЧЧИНІ, ЯПОНІЇ ТА ЇЇ РІВНІ 1.1 .Причини безробіття 9 1.2 .Види безробіття 14 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ 2.1 .Молодь та освіта 16 2.2.Молодь і злочинність 22 РОЗДІЛ 3. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 24 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34


© 2013 - 2019 refsbank.info