Курсовая: принцип забезпечення обвинуваченому права на захист. (ID:52010)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

принцип забезпечення обвинуваченому права на захист. (Код работы:52010)

Информация о работе Раздел: Уголовное право и процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 31 стр.
Цена: 70 грн.
Код работы (ID): 52010
Добавлена: 28.12.2012
Просмотров:
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА НА ЗАХИСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО 6
1.1. Правова сутність права на захист 6
1.2. Процесуальний статус, права і обов`язки обвинуваченого за
новим КПК України 10
РОЗДІЛ 2
ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА, ЯК ГОЛОВНОГО
СУБ’ЄКТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ ОБВИНУВАЧЕНОГО
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 14
2.1. Визначення правового становища захисника у кримінальному
процесі 14
2.2. Обов’язки захисника за вимогами КПК України 18
2.3. Механізм реалізації захисником своїх повноважень у кримінальному
процесі 23
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:


1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. зі змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.] – К.: Мін-во юстиції України, 2006. – 124 с.
2. Кримінальний кодекс України [Текст]: офіц. текст: за станом на 30 жовтня 2012 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: http://zakon.rada.gov.ua//.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.60 [Текст]: офіц. текст: за станом на 30 жовтня 2012 р. //Відомості Верховної Ради. – 1961. – № 2. – ст. 15.
4. Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст]: офіц. текст: за станом на 30 жовтня 2012 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651г-17/paran132#n132.
5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 року Текст]: офіц. текст: за станом на 30 жовтня 2012 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.
6. Александрова А. Чи готова Україна жити за новим Кримінальним процесуальним кодексом? //Закон і бізнес. – №35 (1074) 29.08–07.09.2012. - [Текст]. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/11307chi_gotova_ukraina_zhiti_za_novim_kriminalnim_procesualnim_k.html.
7. Гребенюк С. Чого чекати від нового адвокатського закону в контексті реформи кримінальної юстиції /С.Гребенюк //Закон і бізнес. – №29 (1068) 14.07–20.07.2012. - [Текст]. - [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://zib.com.ua/ua/10586hogo_chekati_vid_novogo_advokatskogo_zakonu_v_konteksti_ref.html.
8. Дьомін Ю. М. Окремі питання участі прокурора в суді за новим КПК України //[Текст] - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1238.
9. Зозулінський Т. Новий КПК та адвокат: знайти спільну мову /Т. Зозулінський //[Текст]. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.yurincom.com/ua/consultation/faq/?id=11554.
10. Істинне обличчя принципу змагальності за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // [Текст з екрану]. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://yurincom.com/ua/consultation/faq/?id=11507.
11. Соболєв Є. Кодекс рівноправності? Що зміниться після прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу? // [Текст]. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.gk-press.if.ua/node/6685.
12. Стоянов А. Новий КПК: плюси і мінуси /А. Стоянов //Дзеркало тижня. – Україна. – №15, 20 квітня 2012. [Текст]. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: //http://dt.ua/LAW/noviy_kpk_plyusi_i_minusi_-100879.html
13. Чого чекати від нового Кримінально-процесуального кодексу? //[Текст з екрану]. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: //http://karmazin.org.ua/2012/01/19/chogo-chekati-vid-novogo-kriminalno-procesualnogo-kodeksu-xaosu-povna-versiya-pres-konferenciї-v-glavkomi/.
14. Якименко О. Принцип змагальності в новому Кримінальному процесуальному кодексі – красиве без корисного [Текст]. - /О.Якименко //Юридичний вісник України. – № 37 (898) за 15-21 вересня 2012 року. – С. 7-12.
15. Янчук А. Ідеологія нового кодексу побудована так, щоб зрівняти права прокурора і адвоката"//[Текст]. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/38950.
Дополн. информацияТелефон для связи:
097-21-41-699
063-14-14-012
ПродавецВера Гоц
Примечание от продавца работы 097-21-41-699 063-14-14-012
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • ПРИНЦИП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДОЗРЮВАНОМУ, ОБВИНУВАЧЕНОМУ, ПІДСУДНОМУ ПРАВА НА ЗАХИСТ

  Вступ Розділ І. Поняття принципу забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист Розділ ІІ. Зміст принципу Розділ ІІІ. Проблеми реалізації принципу забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист Висновки Список використаних джерел
 • Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист як принцип кримінального процесу

  Вступ 3 1. Правовий статус підозрюваного, обвинуваченого, підсудного у кримінальному процесі 5 1.2. Підозрюваний 5 1.2. Обвинувачений 7 1.3. Підсудний 9 2. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист в системі принципів кримінального процесу 11 2.1. Загальна характеристика принципів кримінального процесу 11 2.2. Основні положення принципу забезпечення підозрюваному, обвинувачуваному, підсудному права на захист 13 3. Застосування принципу забезпечення підозрюваному, обвинувачуваному, підсудному права на захист: аналіз постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 24 жовтня 2003 р. 17 3.1. Процесуальні засади участі захисника у кримінальній справі: порядок допуску до участі у справі, коло осіб 17 3.2. Підозрюваний, обвинувачений, підсудний: зміст використання прав 20 3.3. Участь захисника при проведені слідчих дій та дізнання 23 3.4. Роль суду у реалізації принципу забезпечення права на захист 24 4. Проблеми захисту на досудовому слідстві 30 Висновок 36 Список використаної літератури 39
 • Забезпечення обвинуваченому права на захист

  Вступ. 1.Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист та права захисника у кримінальному судочинстві України. 2. Права захисника у судовому розгляді кримінальної справи : 1 .Бесіда з підзахисним 2. Вивчення матеріалів справи та складання досьє 3. Збирання доказів по справі 4. Формування процесуальної позиції захисника 5. Участь захисника в підготовчій частині судового розгляду 6. Участь захисника в судовому слідсмтві 7. Захисна промова 8. Репліка захисника Висновки. Література.
 • принцип забезпечення обвинуваченому права на захист.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА НА ЗАХИСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО 6 1.1. Правова сутність права на захист 6 1.2. Процесуальний статус, права і обов`язки обвинуваченого за новим КПК України 10 РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА, ЯК ГОЛОВНОГО СУБ’ЄКТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ ОБВИНУВАЧЕНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 14 2.1. Визначення правового становища захисника у кримінальному процесі 14 2.2. Обов’язки захисника за вимогами КПК України 18 2.3. Механізм реалізації захисником своїх повноважень у кримінальному процесі 23 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
 • Забезпечення обвинуваченому права на захист

  Вступ. Забезпечення права на захист Обвинувачений. Процесуальні права і обов`язки обвинуваченого (підсудного). Захисник. Обов`язкова участь захисника. Відмова від захисника. Порядок призначення захисника. Процесуальні права і обов`язки захисника. Захист у кримінальному судочинстві. Висновки. Використана література: Сноски


© 2013 - 2020 refsbank.info