Курсовая: Учасники кримінального процесу. (ID:51800)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Учасники кримінального процесу. (Код работы:51800)

Информация о работе Раздел: Уголовное право и процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 52 стр.
Цена: 75 грн.
Код работы (ID): 51800
Добавлена: 04.06.2012
Просмотров:
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА ПІДСТАВИ КЛАСИФІКАЦІЇ
СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 5
1.1. Правова природа участі та поняття суб’єктів кримінального
процесу 5
1.2. Підходи до класифікації суб’єктів кримінального процесу 8
РОЗДІЛ ІІ. УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ,
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇХ
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ 13
2.1. Обвинувачений та його процесуальне положення 13
2.2. Підозрюваний у скоєнні злочину, термін перебування особи
в статусі підозрюваного, його права і обов'язки 21
2.3. Процесуальне положення неповнолітньої особи, що не
досяг¬ла віку кримінальної відповідальності, відносно якої
ведеться кримі¬нальне судочинство 24
2.4. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного
характеру – як суб’єкти кримінального процесу 29
2.5. Потерпілий у кримінальному судочинстві, його права
і обов'язки 31
2.6. Цивільний позивач, його права і обов'язки у кримінальному
процесі 35
2.7. Цивільний відповідач, його права і обов'язки 37
2.7. Представники потерпілого, цивільного позивача і відповідача,
їх процесуальне положення 39
ВИСНОВКИ 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Конституція (Основний Закон) України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. ─ К.: Україна, 1996.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.60 // Відомості Верховної Ради (ВВР). ─ 1961. ─ № 2 .
3. Кримінальний Кодекс України від 5 квітня 2001 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). ─ 2001. ─ № 25-26.
4. Бєляєв, В. Г. Засади формування та реалізації кримінальної політики держави за Конституцією України [Текст] /В.Г.Бєляєв // Право України. ─ 2008. ─ № 9. ─ С. 16-19.
5. Валицкас, Г.К. Самооценка у несовершеннолетних правонарушителей [Текст] /Г.К. Валицкас //Вопросы психологии. ─ 2009. ─ № 5. ─ С. 45-55.
6. Гончар, Т.О. Проблема вдосконалення законодавства щодо порядку примусового лікування обмежено осудних осіб [Текст] / Т.О. Гончар //Вісник Одеськ. ін-ту внутрішніх справ. ─ 2008. ─ № 1. ─ С. 49-51.
7. Гончар, Т.О. Правова природа обмеженої осудності [Текст] / Т.О. Гончар //Правова держава. ─ 2008. ─ № 4. ─ С 48-51.
8. Гончар, Т.О. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх за чинним кримінальним кодексом України [Текст] / Т.О. Гончар // Правова держава. ─ 2008. ─ № 5. ─ С 89-93.
9. Гончаренко, О.В. Підстави визнання особи потерпілим у кримінальному процесі [Текст] / О.В. Гончаренко // Право України. ─ 2008. ─ №1. ─ С. 95-97.
10. Глазєнкова, А.К. Постраждалий у кримінальному процесі [Текст] /А.К. Глазєнкова // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Проблеми вдосконалення законодавства та практика його застосування з урахуванням прогнозу злочинності. ─ ч. 3. ─ Луганськ, Луганський інститут внутрішніх справ. ─ 2007. ─ С. 192-196.
11. Крамар, П.І. Підстави визнання особи потерпілим [Текст] / П.І. Крамар //Право України. ─ 2007. ─ №7. ─ С. 39-43.
12. Кримінальне право в питаннях і відповідях: Посібник для підготовки до іспитів [Текст]/ Відп. ред. Я. Ю. Кондратьєв. ─ К.: Правові джерела, 2008. ─ 195 с.
13. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студ. юрид. вузів і фак-тів [Текст] /За ред. П. С. Матишевського, П. П. Андрушка, С. Д. Шапченка. ─ К.: ЮрІнком Інтер, 2007. ─ 506 с.
14. Кримінально-процесуальне право України. Підручник для студ. вищ. навч. закладів [Текст] / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. ─ К.; Харків: ЮрІнком Інтер-Право, 2008. ─ 416 с.
15. Кримінально-процесуальне право. Підручник для вузів. [Текст]. /Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін. Відп. ред. В. І. Шакун. ─ К.: НАВС України, Правові джерела, 2008. ─ 894 с.
16. Матишевський, П.С. Кримінальне право України. [Текст] /П.С.Матишевський. ─ К.: Юрінком Інтер, 2008. ─ 271с.
17. Михайленко, О.Г. Проблеми справедливості при розбудові правової держави [Текст] /О. Г. Михайленко //Право України. ─ 2008. ─ №8. ─ С.43.
18. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. [Текст]. За заг. ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка. ─ К.: Форум, 2001. ─ 386 с.
19. Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України від 5 квітня 2001 року. [Текст] / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. ─ К.: Каннон: А.С.К., 2001. ─ 1102 с.
20. Навроцький, В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. [Текст] /В.О.Навроцький. ─ К.: Атіка, 2009. ─ 457 с.
21. Огородник, А.В. Проблемні питання застосування деяких норм Кримінального Кодексу України [Текст] / А.В. Огородник// Право України. ─ 2009. ─ № 12. ─ С. 22-24.
22. Погребняк, С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): [Текст] / С. П. Погребняк. ─ Х. : Право, 2008. ─ 240 с.
23. Скакун, О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. [Текст] /О.Ф. Скакун ─ Х.: Консум, 2007. ─ 386 с.
24. Смітієнко, З.Д. Значення віктимної поведінки постраждалого та потерпілого при реалізації їхніх прав, обов'язків та законних. [Текст] / З.Д. Смітієнко. ─ К.: НДІ "Права людини", 2007. ─ С. 255-259.
25. Тертишник, В. М. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України [Текст] /В.М. Тертишник. ─ Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Ліра ЛТД, 2009. ─ 404 с.
26. Шаповалова, Л.І. Місце потерпілого в кримінальному процесі [Текст] / Л.І. Шаповалова //Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових статей. ─ Донецький інститут внутрішніх справ. ─ 2009. ─ № 1. ─ С. 167-171.
Дополн. информацияТелефон для связи:

097-21-41-699
063-14-14-012
ПродавецВера Гоц
Примечание от продавца работы 097-21-41-699 063-14-14-012
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Учасники кримінального процесу.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА ПІДСТАВИ КЛАСИФІКАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 5 1.1. Правова природа участі та поняття суб’єктів кримінального процесу 5 1.2. Підходи до класифікації суб’єктів кримінального процесу 8 РОЗДІЛ ІІ. УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇХ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ 13 2.1. Обвинувачений та його процесуальне положення 13 2.2. Підозрюваний у скоєнні злочину, термін перебування особи в статусі підозрюваного, його права і обов'язки 21 2.3. Процесуальне положення неповнолітньої особи, що не досяг¬ла віку кримінальної відповідальності, відносно якої ведеться кримі¬нальне судочинство 24 2.4. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру – як суб’єкти кримінального процесу 29 2.5. Потерпілий у кримінальному судочинстві, його права і обов'язки 31 2.6. Цивільний позивач, його права і обов'язки у кримінальному процесі 35 2.7. Цивільний відповідач, його права і обов'язки 37 2.7. Представники потерпілого, цивільного позивача і відповідача, їх процесуальне положення 39 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50
 • Учасники цивільного процесу: поняття, склад

  Вступ 3 1. Загальна характеристика учасників цивільного процесу 5 2. Сторони, як учасники цивільного процесу 7 2.1. Позивач, як сторона в цивільному процесі 7 2.2. Відповідач, як сторона цивільного процесу 10 3. Треті особи, як учасники цивільного процесу 12 3.1. Загальна характеристика третіх осіб як учасників цивільного процесу 12 3.2 .Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги, як учасники цивільних відносин 14 3.3. Треті особи з самостійними вимогами, як учасники цивільного процесу 17 4. Інші учасники цивільного процесу: характеристика та склад 25 4.1. Прокурор, як учасник цивільного процесу 25 4.2. Представник, як учасник цивільного процесу 34 4.3. Свідок, як учасник цивільного процесу 41 4.4. Експерт та спеціаліст, як учасники цивільного процесу 43 Висновки 46 Список використаної літератури: 48
 • Учасники кримінального процесу

  ВСТУП 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 2. ПОСАДОВІ ОСОБИ, ЯКІ ВЕДУТЬ ТА БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗДІЙСНЮЮТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 3. ОСОБИ, ЯКІ МАЮТЬ ТА ОБСТОЮЮТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СВОЇ ІНТЕРЕСИ 4. ОСОБИ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ ТА ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ 5. ОСОБИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУ І ЗДІЙСНЕННЮ ПРАВОСУДДЯ ВИСНОВОК ЛІТЕРАТУРА
 • Суб єкти кримінального процесу

  Вступ..................................................................................................................3 1. Поняття суб єктів кримінального процесу та їх класифікація.................4 2. Органи та посадові особи, що ведуть кримінальний процес....................6 3. Особи, які захищають свої або представляють інтереси інших осіб.....10 4. Інші учасники кримінального процесу.....................................................16 Висновок..........................................................................................................19 Використана література..................................................................................20
 • Поняття і завдання кримінального процесу

  П Л А Н В С Т У П 2 1. Поняття, зміст і типи кримінального процесу 3 2. Мета і завдання сучасного кримінального процесу. 11 3. Система стадій кримінального процесу України. 16 В И С Н О В К И: 26 Список використаних джерел: 28


© 2013 - 2020 refsbank.info