Курсовая: Використання еліптичного принципу поведінки новелістики як художнього прийому в творчості Гі де Мопассана. (ID:51739)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Використання еліптичного принципу поведінки новелістики як художнього прийому в творчості Гі де Мопассана. (Код работы:51739)

Информация о работе Раздел: Литература
Вид работы: Курсовая
Объем: 31 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 51739
Добавлена: 24.05.2012
Просмотров:
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ
ГІ ДЕ МОПАССАНА 5
1.1. Походження, дитинство та роки навчання письменника 5
1.3. Становлення творчості Гі де Мопассана 7
1.3. Останні роки життя та смерть видатного новеліста 9
РОЗДІЛ ІІ. ВІДОБРАЖЕННЯ ЕЛІПТИЧНОГО ПРИНЦИПУ
ПОВЕДІНКИ НОВЕЛІСТИКИ ЯК ХУДОЖНЬОГО
ПРИЙОМУ В ТВОРЧОСТІ ГІ ДЕ МОПАССАНА 11
2.1. Сутність еліптичного принципу поведінки новелістики
як художнього прийому 11
2.2. Особливості реалізації еліптичного принципу поведінки
новелістики та художні риси творчості Гі де Мопассана 16
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27
ДОДАТКИ 29
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К. История французской литературы. — М.: Высшая школа, 1987. — 550с.
2. Венгеров Л.М. Зарубіжна література. 1871-1973. Огляди і портрети. — К.: Вища школа, 1974. — 350с.
3. Вульфович Т.Л. Творчество Мопассана. — М.: Высшая школа, 1962. — 250 с.
4. Гладишев В.В. Епістолярна спадщина як контекст (Гюстав Флобер про Гі де Мопассана) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2000. — №11. — С. 40—41.
5. Градовський А. В. «Хто з вас без гріха...»: (деякі аспекти вивчення новели Мопассана «Пампушка») // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 1997. — № 6. — С. 22–29.
6. Данилин Ю. И. Жизнь и творчество Мопассана. — М., 1968. — 256 с.
7. Дремлюга М.М. "Та, що вбиває все живе, несе голод і смерть…" Мопассан. Новели (10 клас) //Зарубіжна література в навчальних закладах України. — 1997. — № 9. — С. 21-25.
8. Ерофеев В.В. Стилевое выражение этической позиции. Стили Чехова и Мопассана // Типология стилевого развития XIX века /отв ред. Н.К. Гей. — М.: Наука, 1977. — 557с.
9. Калитина Н.Г. Очерк жизни и творчества Мопассана. — М, 1981. — 275с.
10. Мениаль Э. Ги де Мопассан.Сер.: «След в истории» /пер. с фр. А. Чеботаревской. — Ростов-н/Д.: Феникс, 1999. — 319 с.
11. Мелетинский Е. Историческая поэтика новеллы. — М., 1990. — 250с.
12. Мопассан Гі де (5.08.1850 – 6.07.1893) // Зарубіжні письменники: енциклопедичний довідник: у 2 т. /за ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль : Богдан, 2006. — С. 213–219.
13. Новели: для старшого шкільного віку: пер. з фр. Гі де Мопассан. /упоряд.: Н. І. Дорофеєвої, О. Д. Чередниченко. — К. : Школа, 2002. — 447 с.
14. Пащенко В. І. Гі де Мопассан: нарис життя і творчості. — К. : Дніпро, 1986. — 230 с.
15. Репецький О.В. Психологічний аналіз як засіб вивчення художнього твору (на прикладі фрагментів уроків за творчістю Гі де Мопассана, П.Меріме, І.Крилова, Ф.Тютчева) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2003. — № 12. — С. 33—35.
16. Руданівська С.В. Мопассан у колі сучасників: літературна світлиця //Зарубіжна література в навчальних закладах. — 1998. — № 1. — С. 17-19.
17. Соловцова І. Гі де Мопассан - неперевершений майстер реалістичної новели другої половини ХІХ століття // Зарубіжна література. — 2004. — №11-12. — С. 20-26.
18. Сочинения: в 3 т. Ги де Мопассан /пер. с фр. Н. Любимова ; вступ. ст. А. Пузикова. — М. : Кн. и бизнес, 1991. — Т. 1–3.
19. Статьи о писателях. Ги де Мопассан /пер. с фр.: Е. М. Шишмаревой и др.; коммент. С. П. Емельянова. — М. : Гослитиздат, 1957. — 80 с.
20. Степанішин Б. Загально мистецькі й літературно – методичні засади аналізу художнього твору // Дивослово. — 1994. — № 7. — С. 41 – 46.
21. Твори: у 8 т. : пер. з фр. Гі де Мопассан /редкол.: Д. Затонський та ін. — К.: Дніпро, 1970. — Т. 1–8.
22. Франс А. Гі де Мопассан та французькі оповідачі // Зарубіжна література. — 1998. — № 6. — С. 4
23. Фінчук Г.В. "Я повернув Франції смак до новели": Творчий спадок Гі де Мопассана //Зарубіжна література в школах України. — 2007. — №3. — С. 11-15.
24. Фінчук Г.В. Новели Гі Мопассана // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2008. — №4. — С. 26-30.
25. Флоровская О.В. Мопассан - новеллист: монография. — Кишинев: Штиинца, 1979. — 90 с.
Дополн. информацияТелефон для связи:

097-21-41-699
063-14-14-012
ПродавецВера Гоц
Примечание от продавца работы 097-21-41-699 063-14-14-012
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Використання еліптичного принципу поведінки новелістики як художнього прийому в творчості Гі де Мопассана.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ГІ ДЕ МОПАССАНА 5 1.1. Походження, дитинство та роки навчання письменника 5 1.3. Становлення творчості Гі де Мопассана 7 1.3. Останні роки життя та смерть видатного новеліста 9 РОЗДІЛ ІІ. ВІДОБРАЖЕННЯ ЕЛІПТИЧНОГО ПРИНЦИПУ ПОВЕДІНКИ НОВЕЛІСТИКИ ЯК ХУДОЖНЬОГО ПРИЙОМУ В ТВОРЧОСТІ ГІ ДЕ МОПАССАНА 11 2.1. Сутність еліптичного принципу поведінки новелістики як художнього прийому 11 2.2. Особливості реалізації еліптичного принципу поведінки новелістики та художні риси творчості Гі де Мопассана 16 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27 ДОДАТКИ 29
 • Проблема аналізу художнього твору при вивченні зарубіжної літератури в школі

  Вступ 2 1. Історія методики аналізу художнього твору 4 2. Підготовка до сприйняття художнього твору 6 3. Первинне читання та прийоми усвідомлення тексту художнього твору 8 4. Поглиблене засвоєння художнього твору в процесі другого читання 12 Висновки 16 Додатки 17 Список використаної літератури 22
 • Реалізація принципу доступності на уроках математики в початкових класах

  Вступ 3 Розділ І. Місце принципу доступності в системі принципів навчання 5 1.1 Поняття «принципу навчання» та коротка характеристика основних принципів навчального процесу 5 1.2 Сутнісні характеристики принципу доступності викладання 9 1.3 Роль та місце вчителя у реалізації принципу доступності на уроках математики 11 Розділ ІІ. Методичні особливості поєднання найраціональніших методів і прийомів викладання, спрямованих на доступне засвоєння учнями 1-4-х класів математичного матеріалу 16 2.1 Реалізація принципу доступності при блочній системі викладення математики в початкових класах 16 2.2 Система використання вправ на уроках математики при реалізації принципу доступності 30 Висновки 37 Список використаної літератури 38
 • ПАТОПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 1. Поняття про девіантну поведінку 2. Типи девіантної поведінки 3. Причини формування девіантної поведінки 4. Форми вияву девіантної поведінки

  1. Поняття про девіантну поведінку 2. Типи девіантної поведінки 3. Причини формування девіантної поведінки 4. Форми вияву девіантної поведінки
 • Шляхи вдосконалення прийому та розміщення в підприємстві готельного господарства

  ВСТУП 3 Розділ 1. Основи організації туристичного обслуговування в готельному бізнесі 6 1.1. Теоретичні основи організації прийому та розміщення в готельному бізнесі 6 1.2. Організація контролю прийому та розміщення в готелі 10 Розділ 2. Організація прийому та розміщення в готелі "Едельвейс" 16 2.1. Загальна характеристика готелю "Едельвейс" 16 2.2. Порядок бронювання номерів (місць), укладання договору на готельне обслуговування та оплати послуг в готелі "Едельвейс" 18 2.3. Порядок надання послуг розміщення в готелі "Едельвейс" індивідуальним туристам 20 2.4. Особливості реєстрації туристичних груп і іноземних туристів 24 Розділ 3. Резерви вдосконалення організації обслуговування в готелі "Едельвейс" 26 3.1. Вимоги до удосконалення роботи персоналу готелю "Едельвейс" по прийому та розміщенню туристів 26 3.2. Використання програмних систем бронювання номерів для вдосконалення прийому та розміщення туристів 28 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38


© 2013 - 2019 refsbank.info