Курсовая: Художня своєрідність твору «Хоженія» ігумена Даниїла. (ID:51732)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Художня своєрідність твору «Хоженія» ігумена Даниїла. (Код работы:51732)

Информация о работе Раздел: Литература
Вид работы: Курсовая
Объем: 35 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 51732
Добавлена: 24.05.2012
Просмотров:
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ З ЖИТТЯ
ПАЛОМНИКА ІГУМЕНА ДАНИЇЛА ТА ПЕРЕДУМОВИ
НАПИСАННЯ ЙОГО ЗНАМЕНИТОГО ТВОРУ 6
1.1. Відомості з життя ігумена Даниїла 6
1.2. Передумови написання ігуменом Даниїлом його твору 8
РОЗДІЛ ІІ. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ «ХОЖЕНІЯ»
ІГУМЕНА ДАНИЇЛА 13
2.1. Структура та основна ідея твору ігумена Даниїла 13
2.2. Композиція та жанр твору 17
2.3. Стиль паломницького твору ігумена Даниїла 19
2.4. Своєрідність образної системи твору 21
2.5. Художні засоби та мова твору 24
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30
ДОДАТКИ 33
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Білоус П. В. Українська паломницька проза: історія жанру. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 1998. – 128 с.
2. Білоус П. Зародження української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003.–№ 1.– С.57-62.
3. Веневитинов М. Хождение игумена Даниила в святую землю в начале XII ст. Памятники литературы Древней Руси XII века. – М., 1954. –250с.
4. Вінокур І., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України: Навч. посіб. – К., 1996. – 450с.
5. Возняк М. Давня доба української літератури. Історія української літератури у 2-х книгах. Кн. 1.– Львів: Світ, 1992.– 350с.
6. Грицай М.С. Література Київської Русі. Давня українська література: Підручник. – К.: Вища школа, 1989. – 425с.
7. Грушевський М.С. Історія української літератури. – Т. 2. – К., 1993. – 402с.
8. Данилов В. В. О жанровых особенностях древнерусских хождений //ТОДРЛ– 1962. –Т. 18. – С. 21-37.
9. Жуковська А.П. Гіпотези і факти про давньоруську писемність //Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI–XVII ст. – К., 1981. – 275с.
10. Замалеев А.Ф., Зоц В.А. Мыслители Киевской Руси. – К., 1987. – 550с.
11. Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. – Москва, 1979. – 350с.
12. Мишанич О.В. Народна словесність найдавнішого часу і Київської Русі. Історія української літератури. – К., 1967. – Т. 1. – 250с.
13. Мишанич О.В. Прийняття християнства і давнє українське письменство. Крізь віки: Літ.-крит. та історіогр. статті й дослідження. – К.: АТ «ОБЕРЕГИ», 1996.– С. 5-23.
14. Наєнко М.К. Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції. – К., 1997. – 420с.
15. Погребенник В. Ф., Баліна К. Н. Українська література: Підручн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч. мовами нац. меншин. – К.: Грамота, 2009. – 248 с.
16. Прокофьев Н. И Русские хождения XII—XV вв. Литература Древней Руси и XVIII в. – М., 1970 – 325с.
17. Сліпушко О. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. – К., 2001. – Том I. – С.373-392.
18. Сліпушко О. Софія Київська. Українська література Середньовіччя: Доба Київської Русі (X–XIII століття). – К.: Видавництво ''Аконіт'', 2002. – 399 с.
19. Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої української літератури в школі. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 192 с.
20. Степанишин Б. Українська словесність від прадавніх часів до середини ХІХ століття. – Тернопіль, 1999. – 225с.
21. Творогов О. В. Даниил // Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Вып. 1. – Л., 1987. – С 109-112.
22. Хождение ігумена Даниила/ Памятники литературы Древней Руси. ХІІ век. – М.: Художественная література, 1980. – С. 24 -115.
23. Чижевський Д.І. Доба монументального стилю (Київська держава). Історія української літератури. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003.– 325с.
24. Чорноіваненко Є. Літературний процес в історико-культурному контексті: Розвиток і зміна типів літератури і художньо-літературної свідомості в російській словесності XI-XX століть. – Одеса: ''Маяк'', 1997. – 712 с.
25. Шевчук В. Українська література ХІ – ХІІ століть: У 2 кн. Книга І: Ренесанс. Раннє бароко. – К.: Либідь, 2004.– 450с.
26. Янин В. Л. Междукняжеские отношения в эпоху Мономаха и «Хождение игумена Даниила» // ТОДРЛ. – 1960. – Т 16. – С. 112—131.
Дополн. информацияТелефон для связи:

097-21-41-699
063-14-14-012
ПродавецВера Гоц
Примечание от продавца работы 097-21-41-699 063-14-14-012
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Художня своєрідність твору «Хоженія» ігумена Даниїла.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ З ЖИТТЯ ПАЛОМНИКА ІГУМЕНА ДАНИЇЛА ТА ПЕРЕДУМОВИ НАПИСАННЯ ЙОГО ЗНАМЕНИТОГО ТВОРУ 6 1.1. Відомості з життя ігумена Даниїла 6 1.2. Передумови написання ігуменом Даниїлом його твору 8 РОЗДІЛ ІІ. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ «ХОЖЕНІЯ» ІГУМЕНА ДАНИЇЛА 13 2.1. Структура та основна ідея твору ігумена Даниїла 13 2.2. Композиція та жанр твору 17 2.3. Стиль паломницького твору ігумена Даниїла 19 2.4. Своєрідність образної системи твору 21 2.5. Художні засоби та мова твору 24 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30 ДОДАТКИ 33
 • Художня специфіка твору Марко Вовчок „Маруся”

  Вступ 3 1. Життєвий і творчий шлях Марка Вовчка 5 2. Художня специфіка твору Марко Вовчок „Маруся” 13 Висновки 30 Література 31
 • Поезія Михайла Казидуба. Ідейно-художня своєрідність

  Зміст Вступ 3 Розділ 1.Михайло Казидуб-яскравий представник плеяди полтавських поетів. 9 1.1. Життевий шлях поета та творчий доробок 9 1.2. Своєрідність творчості 13 Розділ 2. Події, що вплинули на становлення ідейно-художньої своєрідності автора 17 2.1. Історичні події в поезії поета 17 2.2. Власні життєві події та переживання 21 Висновки 26 Література 27
 • Проблема аналізу художнього твору при вивченні зарубіжної літератури в школі

  Вступ 2 1. Історія методики аналізу художнього твору 4 2. Підготовка до сприйняття художнього твору 6 3. Первинне читання та прийоми усвідомлення тексту художнього твору 8 4. Поглиблене засвоєння художнього твору в процесі другого читання 12 Висновки 16 Додатки 17 Список використаної літератури 22
 • Характеристика твору Ф.Ніцше „По той бік добра і зла”

  1. Автор 3 2. Загальна характеристика твору „По той бік добра і зла” 7 3. Філософський зміст твору 8 4. Загальний підсумок творчості Ф.Ніцше 10 Бібліографія 14


© 2013 - 2019 refsbank.info