Курсовая: Ринок цінних паперів, як інституційна основа ринкової економіки. (ID:51720)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Ринок цінних паперів, як інституційна основа ринкової економіки. (Код работы:51720)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Курсовая
Объем: 45 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 51720
Добавлена: 24.05.2012
Просмотров:
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ 6
1.1. Огляд економічних джерел 6
1.2. Нормативно-правове забезпечення 9
РОЗДІЛ 2
РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ЙОГО ВПЛИВ НА ВІТЧИЗНЯНУ
ЕКОНОМІКУ 11
2.1. Економічна сутність, мета, завдання та функції ринку цінних
паперів 11
2.2. Види ринку цінних паперів 17
2.3. Суб’єкти ринку цінних паперів 20
2.4. Динаміка та показники розвитку вітчизняного ринку цінних паперів 22
2.5. Ринок державних цінних паперів України 29
РОЗДІЛ 3
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ 32
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
ДОДАТКИ 44
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:


1. Аналіз банківської діяльності: Підручник /А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2008. – 599 с.
2. Бабій Н. Грошово-кредитна політика та перспективи її оптимізації в сучасних умовах. Підручник. – К.: КНЕУ, 2006. – 602 с.
3. Барановський О. Ринок цінних паперів в Україні: стан, проблеми, перспективи //Банківська справа. - 1997. - № 6. - C. 14-22.
4. Башкіров О.В. Специфіка управління ризиками портфеля цінних паперів. – К., 2009. – 350с.
5. Ватаманюк З.Г. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 37-42.
6. Галенко О.М. Методи економічного аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля на фінансовому ринку України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний ун-т. – К., 2007. – 19с.
7. Галенко О. Вітчизняний ринок цінних паперів:досвід минулого //Вісник Національного банку України. - 1998. - № 8. - C. 30-31.
8. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003р. №436-ІV.
9. Капран В.І., Кривченко М.С., Коваленко О.К., Омельченко С.І. Банківські операції: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів. – К.: ЦНЛ, 2006. – 206 с.
10. Конституція України: Закон України, прийнятий на 5-й сесії ВР України 28.06.1996р. №245/96-ВР.
11. Косик С. Становлення ринку цінних паперів //Економіка. Фінанси. Право. - 2002. - № 3. - C. 32-33.
12. Кравчук І. К. Операції банків з цінними паперами та перспективи їх розвитку /Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.06 / Тернопільська академія народного господарства. –Т., 2006. – 20с.
13. Лагун М.І. Економічний аналіз якісних параметрів цінних паперів /Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.08 /Київський національний економічний ун-т. – К., 2008. – 18с.
14. Лепейко Т. Інструменти ринку цінних паперів в Україні //Банківська справа. - 2000. - № 4. - C. 11-14.
15. Назарчук М. Про заходи щодо розвитку організованого ринку цінних паперів в Україні //Економіка України. - 2005. - № 12. - C. 19-24
16. Ніколенко С.С. Формування ринку цінних паперів в умовах ринкової трансформації: монографія. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 159c.
17. Попов В. Ринок цінних паперів у відтворювальному процесі перехідної економіки //Фінанси України. - 1998. - № 8. - C. 118-122.
18. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 51. – ст.292.
19. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV //Відомості Верховної Ради України – 1999р. – №7.
20. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 грудня 1997 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. – № 15. – ст.67.
21. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 5-6. – ст.30.
22. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 31. – ст.268.
23. Радзієвська В.М. Операції комерційних банків з цінними паперами /Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.07 / Київський національний економічний ун-т. – К., 2007. – 18с.
24. Роганова О.Я. Облік та аналіз операцій банку з цінними паперами /Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.08 / Київський національний економічний ун-т. – К., 2008. – 20с.
25. Сич О.Є. Ефективність інвестиційних операцій комерційних банків на фінансовому ринку /Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.09. /Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – 17с.
26. Смалюк Г.Ф. Оцінка ризиків при формуванні портфеля цінних паперів з різними термінами доходності: монографія. – Т. : Економічна думка, 2007. – 82с.
27. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2008. – 554 с.
28. Терещенко Г.М. До питання ринкового регулювання руху цінних паперів //Фінанси України. - 2006 . - № 12 . - С. 79-87
29. Терещенко Г.М. Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 24-27.
30. Указ Президента України «Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку» від 14 лютого 1997 року.
31. Швабій К.І. Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку /Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.07 /Київський національний економічний ун-т. – К., 2007. – 18с.
Дополн. информацияТелефон для связи:

097-21-41-699
063-14-14-012
ПродавецВера Гоц
Примечание от продавца работы 097-21-41-699 063-14-14-012
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Ринок цінних паперів, як інституційна основа ринкової економіки.

  ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 6 1.1. Огляд економічних джерел 6 1.2. Нормативно-правове забезпечення 9 РОЗДІЛ 2 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ЙОГО ВПЛИВ НА ВІТЧИЗНЯНУ ЕКОНОМІКУ 11 2.1. Економічна сутність, мета, завдання та функції ринку цінних паперів 11 2.2. Види ринку цінних паперів 17 2.3. Суб’єкти ринку цінних паперів 20 2.4. Динаміка та показники розвитку вітчизняного ринку цінних паперів 22 2.5. Ринок державних цінних паперів України 29 РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 32 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41 ДОДАТКИ 44
 • Ринок цінних паперів як елемент ринкової інфраструктури

  Вступ 3 1. Явище ринкової інфраструктури та основні елементи інфраструктури 4 2. Ринок цінних паперів у функціонуванні ринкової інфраструктури 11 3. Стан та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні 19 Література 33
 • Ринок цінних паперів в Україні

  Вступ 3 1 Явища ринкової інфраструктури 5 1.1 Зміст та склад ринкової інфраструктури 5 1.2 Основні елементи інфраструктури розвитку ринку цінних паперів 11 2 Стан та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні 14 2.1 Ринок цінних паперів і товарний ринок в Україні 14 2.2 Зв’язок ринку цінних паперів із грошовим ринком 20 Висновок 31 Список використаної літератури 32Вступ 3 1 Явища ринкової інфраструктури 5 1.1 Зміст та склад ринкової інфраструктури 5 1.2 Основні елементи інфраструктури розвитку ринку цінних паперів 11 2 Стан та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні 14 2.1 Ринок цінних паперів і товарний ринок в Україні 14 2.2 Зв’язок ринку цінних паперів із грошовим ринком 20 Висновок 31 Список використаної літератури 32
 • Учасники ринку цінних паперів України: регулювання їх діяльності та особливості ринкової практики

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти регулювання міжнародних фондових ринків 5 1.1. Сутність ринку цінних паперів та його роль в умовах ринкової економіки 5 1.2. Учасники ринку цінних паперів та їх взаємовідносини 8 1.3. Світовий досвід регулювання ринку цінних паперів 12 Розділ 2. Аналіз діяльності учасників ринку цінних паперів України 17 2.1. Становлення та розвиток ринку цінних паперів в Україні 17 2.2. Нормативно-правове регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів 20 2.3. Аналіз діяльності учасників ринку цінних паперів в Україні на сучасному етапі 24 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні 33 Висновки 40 Література 42 Додаток А.Статистичні дані про розвиток ринку цінних паперів в Україні 45
 • Учасники ринку цінних паперів України: регулювання їх діяльності та особливості ринкової практики

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти регулювання міжнародних фондових ринків 5 1.1. Сутність ринку цінних паперів та його роль в умовах ринкової економіки 5 1.2. Учасники ринку цінних паперів та їх взаємовідносини 9 1.3. Світовий досвід регулювання ринку цінних паперів 15 Розділ 2. Аналіз діяльності учасників ринку цінних паперів України 20 2.1. Становлення та розвиток ринку цінних паперів в Україні 20 2.2. Нормативно-правове регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів 26 2.3. Аналіз діяльності учасників ринку цінних паперів в Україні на сучасному етапі 30 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні 43 Висновки 54 Література 57 Додаток А.Статистичні дані про розвиток ринку цінних паперів в Україні 60


© 2013 - 2019 refsbank.info