Диплом: Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому) (ID:515)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому) (Код работы:515)

Информация о работе Раздел: Экономический анализ
Вид работы: Диплом
Объем: 44 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 515
Добавлена: 06.02.2004
Просмотров: 2751
Просмотр
«Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)»
СодержаниеРОЗДІЛ 1 3
1.1 Теоретико-методологічні основи аналітичної оцінки ефективності господарської діяльності підприємства 3
1.2 Показники оцінки ефективності господарської діяльності підприємств 6
1.3 Обгрунтування напрямків підвищення ефективності господарської діяльності підприємства 30
Література 42
Додаток 1. Резерви підвищення прибутку підприємства 44
Литература1. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит №34, 2000
2. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112с.
3. Донцова Л.В. Анализ эффективности производственно-хозяйственной деятельности строительной организации.// Менеджмент в России и за рубежом №5/2000
4. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
5. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. для ВНЗ / Іващенко В.І., Болюх М.А. — К., 1999. — 204 с.
6. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підруч. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Попович П.Я. — Т., 2001. — 456 с.
7. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 378 с.
8. Мазурчук Г. Мета щорічної оцінки діяльності персоналу.//„Вісник податкової служби” №5, 2004
9. Непомнящий Е.Г. Методические указания по выполнению курсового проекта на тему “Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта”. Таганрог: изд-во ТРТУ, 1998. 85с.
10. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність./Під ред. С.Ф.Покропивного, К:КНЕУ, 1998, С.24
11. Примак Т. О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. 2-ге вид., стер. — К.: Вікар, 2002. — 176 с.
12. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 145 с.
13. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
14. Щегельська О. Виведення підприємства з кризи: «Дешеві експерименти нам не по кишені».//"Управление компанией" № 23-24, Декабрь 1998 г.
15. Экономика фирмы. Конспект лекций для студентов Международного Института Экономики Права и Менеджмента Нижегородского Государственного Архитектурно-строительного Университета.// Электронная версия - http://koshechkin.narod.ru/finlect/
16. Яркина Т.В.Основы экономики предприятия. Учебное пособие. Электронная версия - http://www.aup.ru/books/m64/
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)

  РОЗДІЛ 1 3 1.1 Теоретико-методологічні основи аналітичної оцінки ефективності господарської діяльності підприємства 3 1.2 Показники оцінки ефективності господарської діяльності підприємств 6 1.3 Обгрунтування напрямків підвищення ефективності господарської діяльності підприємства 30 Література 42 Додаток 1. Резерви підвищення прибутку підприємства 44
 • Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Теоретико - методичні основи аналітичної оцінки ефективності господарської діяльності підприємства 6 1.2. Доходи і витрати підприємства як основа формування показників економічної ефективності 15 1.3. Показники оцінки ефективності господарської діяльності підприємств 20 РОЗДІЛ ІІ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «___» 34 2.1. Загальна характеристика ТОВ «___» 34 2.2. Аналіз доходів та витрат підприємства ТОВ «___» 38 2.3. Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства ТОВ «___» 43 РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСОПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 61 ТОВ «___» 61 3.1. Виявлення резервів підвищення рентабельності ТОВ «___» 61 3.2. Обгрунтування напрямів підвищення ефективності господарської діяльності ТОВ «___» 66 3.3. Організаційні фактори підвищення ефективного функціонування ТОВ «___» 80 ВИСНОВКИ 90 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 94 ДОДАТКИ 98-103
 • Обґрунтування напрямків підвищення ефективності збутової діяльності малого підприємства

  Вступ 2 Частина 1. Теоретичні аспекти організації системи збуту на підприємстві 5 1.1 Цілі та методи організації товарообігу та збуту продукції 5 1.2 Структура каналів збуту 10 1.3 Аналіз організації збутової діяльності на малих підприємствах 13 Частина 2. Аналіз організації збутової діяльності ТОВ “Арма-Газ” 23 2.1 Аналіз та тенденції розвитку ринку 23 2.2 Аналіз фінансово-господарської та збутової діяльності підприємства 37 Частина 3. Напрямки вдосконалення управління збутовою діяльністю ТОВ “Арма-Газ” 48 3.3 Оптимізація асортименту реалізуємої продукції та її ціни 48 3.2. Розробка ефективної інформаційно-рекламної кампанії 52 Висновки 59 Література 63 Додаток А. Баланс ТОВ "Арма-Газ" на 1 січня 2002 р. 66 Додаток Б. Звіт про фінансові результати ТОВ “Арма-Газ” за 2001 рік (тис. грн..) 71 Додаток В. Аналітична довідка щодо ринку збуту трубопровідної арматури по газовому комплексу України 73 Додаток Г. Інформація по застосованій в Україні арматурі за номенклатурою 74 Додаток Д. Основні постачальники арматури для підприємств України у 2001 р. 75
 • Обґрунтування проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства

  ВСТУП 3 Розділ І. Теоретико-методичні аспекти обґрунтування заходів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства 6 1.1. Сутність, різновиди та ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства 6 1.2. Методи оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів фірми 17 1.3. Основні напрями підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів суб’єкта господарювання 25 Розділ ІІ. Аналітична оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ “ ” 32 2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності 32 2.2. Аналіз показників підприємницької діяльності товариства 38 2.3. Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів фірми 46 Розділ ІІІ. Обґрунтування проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів 56 3.1. Основні заходи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ “ ” 56 3.2. Економічне обґрунтування проектних рішень підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві 61 3.3. Прогнозна оцінка ефективності реалізації проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів 67 ВИСНОВКИ 74 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 78
 • ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  ЗМІСТ Вступ.................................................................................................................... Розділ 1. Зовнішньоекономічна діяльність сучасного підприємства: сутність, організація та оцінка ефективності.............................................. 1.1. Поведінка підприємства на зовнішніх ринках: сутність, сфери і способи реалізації. ............................................................................................................ 1.2. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: стратегічний аспект. .......................................................................................... 1.3. Критерії оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві ....................................................................................................... Розділ 2. Аналітична оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ “ ” ......................................................................... 2.1. Характеристика ЗАТ “ ” та його діяльності ......................... 2.2. Діагностика умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. ..................................................................................................... 2.3. Оцінка ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві........................................................................................................ Розділ 3. Пропозиції щодо впровадження стратегічних заходів для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності досліджуваного підприємства........................................................................ 3.1. Резерви та цільові орієнтири покращення результатів зовнішньоекономічної діяльності підприємства................................................ 3.2. Розробка програми стратегічних дій щодо досягнення встановлених цілей. ...................................................................................................................... 3.3. Обґрунтування ефективності запропонованих заходів.............................. Висновки............................................................................................................... Список використаних джерел........................................................................... Додатки.................................................................................................................


© 2013 - 2022 refsbank.info