Курсовая: Розвиток науки і практики організації управління виробництвом в Україні (ID:51213)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Розвиток науки і практики організації управління виробництвом в Україні (Код работы:51213)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Курсовая
Объем: 30 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 51213
Добавлена: 16.01.2012
Просмотров:
СодержаниеВступ ..................................................................................................................................... 3
1. Наукове обґрунтування управління виробництвом ..................... 5
2. Принципова організаційна структура підприємства (виробництва) ..... 8
2.1. Типи організаційних структур управління виробництвом ...................................... 10
2.2. Життєвий цикл виробництва ............................................................................................. 16
3. Виробничо-технологічний процес підприємства (на прикладі
українських машинобудівних підприємствах) ............................................. 19
3.1. Основне і допоміжне виробництво ................................................................................... 20
3.2. Управління технологічним процесом у виробництві ................................................. 22
3.3. Контроль, за якістю продукції ............................................................................................ 23
3.4. Організація постачання ресурсів, готової продукції та її збуту ............................ 25
Висновки ............................................................................................................................ 28
Література ...................................................................................................................... 30
ПродавецАлександр (+380974513130)
Примечание от продавца работы Звоните 097 45І ЗІ З0 Распродажа!! Звоните. Договоримся... если не получаеться оформить заказ - пишите код работы (ID) на е-маil: [email protected]
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Розвиток науки і практики організації управління виробництвом в Україні

  Вступ ..................................................................................................................................... 3 1. Наукове обґрунтування управління виробництвом ..................... 5 2. Принципова організаційна структура підприємства (виробництва) ..... 8 2.1. Типи організаційних структур управління виробництвом ...................................... 10 2.2. Життєвий цикл виробництва ............................................................................................. 16 3. Виробничо-технологічний процес підприємства (на прикладі українських машинобудівних підприємствах) ............................................. 19 3.1. Основне і допоміжне виробництво ................................................................................... 20 3.2. Управління технологічним процесом у виробництві ................................................. 22 3.3. Контроль, за якістю продукції ............................................................................................ 23 3.4. Організація постачання ресурсів, готової продукції та її збуту ............................ 25 Висновки ............................................................................................................................ 28 Література ...................................................................................................................... 30
 • Управління наукомістким виробництвом в умовах ринку

  Вступ 3 1. Аналіз ролі держави в галузі організації й управління науково-технічними та економічними процесами в індустріально розвинутих країнах світу та в Україні 7 1.1. Аналіз стану і проблем розвитку наукомістких підприємств у рамках національних інноваційних програм США, Західної Європи, Японії, Азії 7 1.2. Аналіз перспективності створення наукомістких підприємств в Україні 18 2. Аналіз процесів управління наукомістким виробництвом на прикладі ВАТ «Назва» 24 2.1. Загальні відомості про підприємство 24 2.2. Аналіз ефективності управління виробництвом 26 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства 29 3. Напрями вдосконалення управління наукомістким виробництвом в ринковій економіці 37 3.1. Питання мережного і календарного планування організаційних проектів 37 3.2. Напрями створення комплексної державної науково-технічної та промислової політики України 41 Висновки 48 Література 52 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Назва» 56
 • Звіт про виконання виробничої практики із спеціальності з управління лінійними та функціональними підсистемами організації

  Метою практики є узагальнення та вдосконалення знань та вмінь, одержаних під час теоретичного навчання, формування комплексу практичних навичок та вмінь з управління лінійними та функціональними підсистемами організації, підготовка до державної атестації. Практика була пройдена на підприємстві ПП „УТГ”. Результати, отримані під час проходження практики узагальнено в звіті. ПП „УТГ” - ведуча спеціалізована українська компанія, що надає консультації і послуги по розробці і створенню Торгових Центрів, підбору до них орендарів і управлінню об'єктами комерційної нерухомості. Зміст ВСТУП 2 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 3 1.1. Загальна характеристика підприємства 3 1.2. Майно і власність підприємства 6 1.3. Відносини з зовнішнім середовищем 10 1.4. Організаційна структура і управління підприємством 13 2. ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА 16 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22 Додатки 23 К практике в базе есть диплом: "Оренда та управління орендними підприємствами"
 • Розвиток науки про державу і право

  Зміст Вступ 3 1. Наука про державу і право 5 1.1. Формування назви науки про державу та право 5 1.2. Характер теорії держави та права 8 2. Етапи і напрямки розвитку науки про державу та право 14 2.1. Стародавня Греція 14 2.2. Стародавній Рим 19 2.3. Середньовічні вчення про державу та право 22 2.4. Розвиток науки про державу та право в період Нового часу 25 2.5. Аналітична юриспруденція в XX ст. 31 2.6. Розвиток держави і права згідно радянської теорії 37 2.7. Вчення про державу і право в пострадянський період 46 Висновки 49 Література 51 Теоретичною основою курсової роботи, насамперед, є наукові праці відомих вчених радянського та сучасного періоду. Серед них: М.Н. Марченко, В.В. Лазарєв, В.Н. Хропанюк, О.Ф. Скакун, В.С. Нерсесянц та інші. Метою роботи є теоретичний аналіз розвитку науки про державу та право. Досягнення поставленої мети пов’язується з вирішенням наступних завдань: - дослідити характер науки про державу та право та формування її назви; - спираючись на дослідження наковців проаналізувати етапи та напрямки розвитку науки про державу та право від стародавніх часів до нашого часу. Об’єктом роботи є дослідження розвитку науки про державу та праву. Предметом роботи є характеристика науки про державу та право та її розвиток.
 • Звіт з практики по туризму

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Визначення організаційних форм функціонування підприємства 4 2. Аналіз особливостей національної економіки України, її участь у міжнародних економічних відносинах і проблеми інтеграції України в систему світових господарських зв’язків 9 3. Засвоєння технології роботи з посольствами і консульствами 14 4. Ознайомлення з принципами, методами і функціями управління, специфікою управління виробництвом послуг 18 5. Застосування основ проведення статистичного спостереження і обробки статистичної інформації 28 6. Аналіз загальних особливостей взаємодії суспільства і природи, основ управління процесом природокористування 33 7. Характеристика бази практики 36 1.1. Тип організації і її впорядкування 36 1.2. Нормативні документи, що регулюють діяльність ТОВ «Свіжий вітер» 39 1.3. Стислі відомості про базу практики 42 1.4. Клієнтура підприємства – бази практики 44 1.5. Структура організації та її штатний розклад 45 Висновки 51 Список використаної літератури 52 Додатки 53


© 2013 - 2019 refsbank.info