Курсовая: Виконавче діловодство (ID:51148)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Виконавче діловодство (Код работы:51148)

Информация о работе Раздел: Документоведение
Вид работы: Курсовая
Объем: 35 стр.
Цена: 75 грн.
Код работы (ID): 51148
Добавлена: 12.01.2012
Просмотров:
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ВИКОНАВЧОГО ДІЛОВОДСТВА 6
1.1. Передумови виникнення виконавчого діловодства 6
1.2. Реформування колегіальної системи діловодства 8
РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА
НАПРЯМКІВ ВИКОНАВЧОГО ДІЛОВОДСТВА 14
2.1. Історичні види документів виконавчого діловодства
та порядок їх обробки 14
2.2. Особливості уніфікації виконавчого діловодства 20
РОЗДІЛ ІІІ. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ВИКОНАВЧОГО
ДІЛОВОДСТВА В УКРАЇНІ 26
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Бабич М.В. До вивчення державних установ XIX століття. Історіографія //Вітчизняні архіви. — 1995. — № 1. — С.10 - 18.
2. Банасюкевич В.Д. Управленческая документация как исторический источник: автореф. дис.…канд.ист. наук: спец. 05.25.02 “Документалистика,документоведение, архивоведение” / В.Д. Банасюкевич; МГИАИ. – М., 1977. – 24 с.
3. Банасюкевич В.Д., Устинов В.А. Актуальные научные проблемы обеспечения сохранности архивных документов // Отечественные архивы. – 2009. – № 1. – С.10-17.
4. Беспянська, Г.В. Діловодство: Навч. посіб. для дистанційного навчання: У 2 ч. / За науковою редакцією В.Г. Бездрабко. – К.: Університет "Україна", 2005. – Ч.2. – 418 с.
5. Бездрабко В.В. Історіографічні зауваги про еволюцію джерелознавства та науку про документ // Грані. – 2008. – №3. – С.54–61.
6. Бернал Дж. Наука в истории общества / Пер. с англ. – М., 2006. – С. 21-28.
7. Вялова Л.М. Тенденции сокращения документооборота в ХІХ в. / Л.М. Вялова // Делопроизводство. – 2000. – № 2. – С. 80–85.
8. Голікова Н. Б. Кісляева Л. Г. Система державного управління XIX століття. //Нариси російської культури XIX століття. — М.: Изд. МДУ, 1987. — Ч.2. — С.44 - 109.
9. Єрошкін Н.П. Історія державних установ дореволюційної Росії. — М.: Вища Школа, 1983. — С.71 - 95.
10. Зашкільняк Л. Методологія історії: від давнини до сучасності. – Львів, 2002. – С.110.
11. Іллюшенко М.П. Історія діловодства в дореволюційній Росії. — М.: Російський Державний Гуманітарний Університет, 1993. — С.35 - 49.
12. Конькова А.Ю. Статус канцелярских служащих в пореформенной России ХІХ века // Секретарское дело. — 1997. — № 2. — С. 125–128.
13. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи. – К., 2000. – 167 с.
14. Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации ХІХ–ХХ в. — М.: Наука, 1979. — 292 с
15. Литвак Б.Г. Про закономірності еволюції діловодної документації в XIX столітті. // Проблеми джерелознавства історії СРСР та спеціальних історичних дисциплін. — М.: Наука, 1984. — С.52.
16. Лукашевич А.А. Види документів в Російській державі першої чверті XIX століття. // Радянські архіви. —1991. — № 4. — С.38 - 46.
17. Медушевская О.М. Розвиток апарату управління Росією в першій чверті XIX століття. // Історія СРСР. — № 6. — С.136 - 151.
18. Мітяєв К. Г. Історія та організація діловодства в СРСР. — М.: Изд. Московського історико-архівного інституту, 1959. — С.50 - 67.
19. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П.Складання ділових паперів: Практикум: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів. — К.: Либідь, 2008. — 240 с.
20. Пушкарёв Л.Н. Формы и содержание исторического источника // Сов. архивы. — 1966. — № 5. — С. 34–40.
21. Сокова О.М. Про створення російської традиційної форми документа. // Праці ВНИИДАД. — М.: ВНИИДАД, 1974. — Т.5. — Ч.1. — С.206 - 236.
22. Сергазин Ж.Ф. Основы обеспечения сохранности документов. — М.: Высшая школа, 1986. — 250с.
23. Сілкова Г. Інформаційно-аналітична діяльність як напрям інформаційної діяльності // Вісн. Кн. палати. — 2008. — № 3. — С. 15-16.
24. Татиев Д.П. Бумага и переплётные материалы. — М., 2002. — 350с.
25. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа: Навч. посіб. для студ. ін-тів культури. — К.: Кн. палата України, 2007. — 78 с.
Дополн. информацияТелефон для связи:
097-21-41-699
063-14-14-012
ПродавецВера Гоц
Примечание от продавца работы 097-21-41-699 063-14-14-012
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Виконавче провадження

  1. Поняття і значення стадій судового виконання рішення 1 2. Органи примусового виконання. Строки в примусовому виконанні 2 Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. 3 Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до виконання в такі строки: 3 3. Підстави виконання та виконавчі документи 8 Згідно 18-й статті Закону України Про виконавче провадження, державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа: 8 4. Загальні правила судового виконання 10 5. Порядок застосування окремих заходів примусового виконання 19 Список використаних джерел 21
 • Виконавче діловодство

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИКОНАВЧОГО ДІЛОВОДСТВА 6 1.1. Передумови виникнення виконавчого діловодства 6 1.2. Реформування колегіальної системи діловодства 8 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА НАПРЯМКІВ ВИКОНАВЧОГО ДІЛОВОДСТВА 14 2.1. Історичні види документів виконавчого діловодства та порядок їх обробки 14 2.2. Особливості уніфікації виконавчого діловодства 20 РОЗДІЛ ІІІ. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ВИКОНАВЧОГО ДІЛОВОДСТВА В УКРАЇНІ 26 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33
 • Контрольна діловодство

  1. Виникнення діловодства 3 2. Діловодство в Україні 6 3. Культура праці діловодного персоналу 9 Список використаної літератури 11
 • Білети виконавче право (по новому законодавству)

  1. Поняття, предмет, система курсу і джерела виконавчого провадження. 5 2. Державний виконавець. Його права і обов'язки. 5 3. Інші органи по виконанню рішень. 6 4. Відвід державного виконавця. 7 5. Боржник, його права і обов"язки. 7 6. Стягувач, його права та обов'язки. 8 7. Учасники виконавчого провадження. 8 8. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень. 9 9. Оскарження дій посадових осіб Державної виконавчої служби. 9 10. Відкриття виконавчого провадження. 10 11. Відкладення виконавчого провадження. 11 12. Відмова у відкритті виконавчого провадження. 11 13. Відновлення виконавчого провадження. 12 14. Випадки повернення виконавчого документу. 12 15. Відстрочка або розстрочка виконання. 12 16. Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу і порядку виконання. 13 17. Добровільне виконання. 14 18. Закінчення виконавчого провадження. 14 19. Зупинення виконавчого провадження. 15 20. Закриття виконавчого провадження та наслідки закриття. 16 21. Виконавчі документи. 17 22. Вимоги до виконавчого документу. 17 23. Видача дублікату виконавчого листа. 18 24. Місце виконання. 18 25. Час провадження виконавчих дій. 19 26. Винагорода державному виконавцеві. 19 27. Витрати, пов'язані з проведенням виконавчих дій. 19 28. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця та вимог закону. 20 29. Заходи примусового виконання рішень. 20 30. Арешт та вилучення майна боржника. 21 31. Зберігання майна на яке накладено арешт. 22 32. Види платежів, на які звертається стягнення і на які не звертається при стягненні аліментів. 22 33. Виконавчий збір. 23 34. Виконання рішення про виселення та про вселення. 24 35. Виконання рішення про виселення. 25 36. Виконання рішення про вселення. 25 37. Виконання рішення про заборону діяльності об'єднання громадян. 26 38. Відповідальність за невиконання рішення, що зобов'язує боржника виконати певні дії 26 39. Звернення стягнення на будинок, квартиру, приміщення, земельну ділянку. 27 40. Звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника. 28 41. Звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться у інших осіб. 28 42. Звернення стягнення на майно боржника - юридичної особи. 29 43. Звернення стягнення на майно боржника. 29 44. Конфіскація. 30 45. Кошти, на які не може бути звернене стягнення. 31 46. Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень. 31 47. Оформлення результатів торгів. 32 48. Передача стягувачеві предметів, зазначених у виконавчому документі. 33 49. Переривання строку давності пред'явлених виконавчих документів. 33 50. Підстава виконання. 33 51. Повернення виконавчого документу стягувачеві. 34 52. Повторні публічні торги. 34 53. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання. 35 54. Порядок звернення стягнення на грошові кошти та інше майно боржника. 35 55. Порядок звернення стягнення на кошти боржника в іншій валюті. 36 56. Порядок звернення стягнення на майно при реорганізації та ліквідації боржника юридичної особи. 37 57. Порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. 37 58. Порядок стягнення аліментів. 38 59. Представництво сторін у виконавчому провадженні. 39 60. Прийняття виконавчого документа до виконання. 39 61. Прилюдні торги такі, що не відбулися. 40 62. Проведення прилюдних торгів по реалізації нерухомого майна. 40 63. Реалізація арештованого майна. 41 64. Рішення, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою. 41 65. Розмір відрахувань з заробітної плати та інших доходів. 42 66. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум. 43 67. Розшук боржника. 43 68. Строки здійснення виконавчого провадження. 43 69. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання. 44 70. Умови, при яких виконавче провадження підлягає відновленню. 45 71. Черговість задоволення вимог стягувачів 45 Література 46
 • Виконавче провадження

  1. Поняття і значення стадії судового виконання рішень 3 2. Органи примусового виконання. Строки в примусовому виконанні. Їх права і обов’язки 4 3. Підстави виконання і виконавчі документи 10 4. Загальні правила судового виконання 14 5. Порядок застосування окремих заходів примусового виконання. 16 5.1. Звернення стягнення на майно громадянина 16 5.2. Звернення стягнення на будинки 18 5.3. Звернення стягнення на заробітну платню (заробіток), пенсію і стипендію боржника 19 5.4. Звернення стягнення на вклади громадян в Ощадному, Національному та інших банках України 21 Задача 1 23 Задача 2 23 Список літератури 25


© 2013 - 2019 refsbank.info