Курсовая: Розвиток функцій менеджменту на підприємстві "Будкомплект" (ID:51071)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Розвиток функцій менеджменту на підприємстві "Будкомплект" (Код работы:51071)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Курсовая
Объем: 45 стр.
Цена: 90 грн.
Код работы (ID): 51071
Добавлена: 01.10.2011
Просмотров:
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ 4
1.1. Сутність та класифікація функцій менеджменту 4
2.2. Основи функцій менеджменту 5
1.2. Основи функцій менеджменту 8
1.3. Зміни у змісті функцій менеджменту в ринкових умовах господарювання 15
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 20
2.1 Загальна характеристика підприємства як об’єкта менеджменту 20
2.2. Ефективність менеджменту 24
2.3 Характеристика реалізацій функцій менеджменту на підприємстві 31
РОЗДІЛ 3.ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ 36
3.1. Розвиток функції планування і організування 36
3.2. Розвиток функції контролю 40
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47
ДОДАТКИ 49
Литература1. Андрушко В.К., Комар Ю.М., Комар С.Ю. Управління персоналом: Політика. Стратегія. Тактика. Мотивація. Розвиток. Атестація. Ефективність: Навч.-метод. посіб. / Хмельницький ін-т регіонального управління та права. — Хмельницький: ХІУП, 2000. — 255 с.
2. Білорус Т.В. Сутність кадрової стратегії підприємства та методологічні засади її формування // Актуальні проблеми економіки (укр.), 2006. – № 1. – C. 185-190.
3. Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці: Навч. посібник для студ. екон. спец. — 3. вид., стер. — К.: Знання-Прес, 2002. — 313 с.
4. Бойчик Н. Економіка підприємства. Навч.посібник.К.Атіка, 2001 – 298 с.
5. Гайдамака Е.Н., Жучок Т.Н. Управление персоналом: Учеб. пособие / Луганский национальный педагогический ун-т им. Тараса Шевченко. — Луганск: Альма-матер, 2005. — 132 с.
6. Данюк В.М., Петюх В.М., Цимбалюк С.О., Крушельницька Я.В., Леонтенко О.М. Менеджмент персоналу: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2004. — 398 с.
7. Дятлов В. А., Кибанов А. Я., Пихало В. Т. Управление персоналом: Учеб. пособие. - М.: “Изд-во ПРИОР”, 1998. – 512 с.
8. Данюк В. М., Петюх В. М. Менеджмент персоналу. — К.: КНЕУ, 2004. — 398 с.
9. Ефективність сучасного менеджменту та управління персоналом організації. — Х.: ХІБМ, 2006. — 304 с.
10. Еськов А.Л. Корпоративная культура: теория и практика. — К.: Науковий світ, 2004. — 66 с.
11. Кириллов Л. Как заставить сотрудников “гореть” на работе // Управление персоналом, 2000. – № 6. – С. 26-31.
12. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.посіб.-К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 378 с.
13. Козенков Д.Є., Вашкелєвич В., Солошенко К.М., Якубова Е.П. Інноваційний розвиток та людський потенціал: оцінка та стимулювання. — Д.: Системні технології, 2004. — 157 с.
14. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посіб¬ник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.
15. Лич Г.В. Стратегія управління трудовими ресурсами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні (укр.), 2004. – № 4. – C. 53-57.
16. Лук'янихін В.О. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — Суми: Університетська книга, 2004. — 590 с.
17. Маршавін Ю. М. Підприємництво як фактор розвитку зайнятості населення. — К.: ІПК ДСЗУ, 2004. — 234 с.
18. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу. — К.: Знання, 2006. — 312 с.
19. Робінс, Стефан П., ДеЧенцо, Девід А. Основи менеджменту / Пер. з англ.– К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2002. – 671 с.
20. Стадник В. В. Менеджмент. — К.: Академвидав, 2003. — 464с.
21. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробці доп. — К.: Знання-Прес, 2003. — 326 с.
22. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.
23. Управління якістю агропромислової продукції Навчальний посібник - Царенко О.М., Руденко В.П. - Книга для студентів ВНЗ - Університетська книга, 2006. - 431 с.Франчук В.І. Основи менеджменту: Навч. посібник. — Львів: Каменяр, 1997. — 95 с.
24. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2003. — 608 с.
25. Хміль Ф.І. Управління персоналом: підручник.- К.: Академія, 2006.- 488 с.
ПродавецОксана Ткаченко
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Розвиток функцій менеджменту на підприємстві "Будкомплект"

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ 4 1.1. Сутність та класифікація функцій менеджменту 4 2.2. Основи функцій менеджменту 5 1.2. Основи функцій менеджменту 8 1.3. Зміни у змісті функцій менеджменту в ринкових умовах господарювання 15 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 20 2.1 Загальна характеристика підприємства як об’єкта менеджменту 20 2.2. Ефективність менеджменту 24 2.3 Характеристика реалізацій функцій менеджменту на підприємстві 31 РОЗДІЛ 3.ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ 36 3.1. Розвиток функції планування і організування 36 3.2. Розвиток функції контролю 40 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47 ДОДАТКИ 49
 • Розвиток логістичного менеджменту на підприємстві

  Вступ 3 Розділ 1.Теоретико-методологічні засади логістичного менеджменту 6 1.1.Теоретико-економічна сутність та значення логістики 6 1.2.Поняття інтерфейсу логістичного менеджменту з основними функціональними сферами логістики 19 1.3.Місце і роль аналізу в системі управління сировинно-матеріальними ресурсами 31 Розділ 2.Розвиток логістичного менеджменту на підприємстві 40 2.1.Техніко-економічна характеристика підприємства 40 2.2.Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 47 2.3.Аналіз системи логістичного менеджменту на підприємстві 53 Розділ 3.Основні напрямки вдосконалення системи логістичного менеджменту на підприємстві 57 3.1.Оптимізація використання сировинно-матеріальних ресурсів 63 3.2.Пропозиції удосконалення логістичного менеджменту 65 3.3.Оцінка ефективності заходів по удосконаленню логістичного менеджменту 74 Загальні висновки та пропозиції 100 Список літератури 107
 • Назвіть відмінності основних функцій менеджменту від конкретних функцій, які визначаються посадою

  Вступ 3 1. Функції менеджменту 3 2. Поняття та сукупність функцій, передбачених посадою 9 3. Відмінності між функціями менеджменту та конкретними функціями менеджера 18 Висновки 21 Список використаної літератури 22
 • Розробка системи менеджменту в комунальному підприємстві „Комунавто”

  Вступ Розділ 1. Загальна характеристика організації Розділ 2. Формування функцій менеджменту на підприємстві 2.1. Планування 2.2. Організування 2.3. Мотивування 2.4. Контролювання 2.5. Регулювання Розділ 3. Використання методів менеджменту в організації Розділ 4. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень в організації Розділ 5. Проектування комунікацій на підприємстві / Розділ 6. Формування механізмів управління групами працівників в організації Розділ 7. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва Розділ 8. Оцінювання ефективності систем менеджменту Висновки Список використаної літератури
 • Зміст основних функцій менеджменту

  ВСТУП 2 Зміст основних функцій менеджменту 3 ВИСНОВКИ 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 13


© 2013 - 2018 refsbank.info