Курсовая: Менеджмент систем видатків бюджетів в умовах ринкової трансформації (ID:50968)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

Название Менеджмент систем видатків бюджетів в умовах ринкової трансформації (Код работы:50968)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Зміст

Вступ 3
1. Основні теоретичні положення сучасного бюджетного менеджменту 4
2.Аналіз видатків бюджетів в Україні 11
2.1.Основні напрямки видатків бюджетів в Україні 11
2.2.Особливості видатків бюджетів в Україні 24
3.Перспективи розвитку видатків бюджетів в умовах ринкової трансформації 27
3.1. Сучасні проблеми розвитку видатків бюджетів 27
3.2. Підвищення ефективності розвитку видатків бюджетів в умовах ринкової трансформації 31
Висновки 40
Список використаної літератури 44
Список використаної літератури

1. Бабій Н. Стан і проблеми між бюджетних відносин в Україні / Н. Бабій // Наукові праці НДФІ. – 2008. – № 4. – С. 23–35.
2. Берлач А. І. Фінансове право України : навч. посіб. / А. І. Берлач. – К. : Університет України, 2006. – 248 с.
3. Бюджетна система : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [В. М. Опарін, В. І. Малько, С. Я. Кондратюк, Г. Б. Коломієць]. – К. : КНЕУ, 2002. – 336 с.
4. Василик О. Д. Бюджетна система України / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.
5. Величко В. О. Бюджетна політика та особливості її формування в умовах нестабільності соціально-економічного розвитку / В. О. Величко // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1 (19). – С. 83–87.
6. Дем’янишин В. Бюджетне фінансування та його особливості в сучасних умовах / Дем’янишин В. // Світ фінансів. – 2007. – Випуск 2(11). – С. 34–48.
7. Козюк Я. Проблеми формування ефективного механізму міжбюджетного регулювання / Я. Козюк // Економіка та держава. – 2009. – № 1. –С. 100–102.
8. Луніна І.О., Баліцька В.В., Короткевич О.В. Механізм мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України// Фінанси України. – 2008.– №12.
9. Луніна І. Політичні та економічні фактори зміни рівня державних видатків // Економіка України. – 2004. № 6. – С. 12–19.
10. Павлюк К.В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: Монографія. – К.: НДФІ, 2006.
11. Садков В., Греков И. Об оптимальных размерах участия государства в экономике // Общество и экономика. – 2006. – № 11–12. – 2006. – С. 57–77.
12. Соколовська А. Економічна функція держави та особливості її виконання в Україні // Економіка України. – 2008. – № 3. – С. 21–22.
13. Стоян В. Бюджет та бюджетна політика держави//Світ Фінансів.– Тернопіль, 2005.– №1. – С.94.
14. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями /За наук. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 28–29.
15. Чугунов І.Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання: [Hавчальний посібник]. – К.: НДФІ, 2005. – 259 с.
16. Чугунов І. Я. Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету / І. Я. Чугунов, І. В. Запатріна // Фінанси України. – 2008. – № 5. – С. 3–14.
17. Щербина І. Ф. Бюджет та економіка. Основні тенденції 2009 року / І. Ф. Щербина, А. Ю. Рудик, В. В. Зубенко, І. В. Самчинська // ІБСЕД, Проект “Зміцнення місцевої фінансової ініціативи”, USAID. – К. : ДГВПП “Зовнішторгвидав України”, 2010 – 12 с.
Смотрите также

© 2013 - 2018 refsbank.info