Курсовая: Кримінально-правова характеристика незаконного полювання (ID:50357)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Кримінально-правова характеристика незаконного полювання (Код работы:50357)

Информация о работе Раздел: Криминалистика
Вид работы: Курсовая
Объем: 40 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 50357
Добавлена: 20.06.2011
Просмотров:
СодержаниеПЛАН


Вступ 3
1. Поняття, об'єкт і предмет злочину незаконного полювання 5
2. Об'єктивна сторона складу злочину незаконного полювання 8
3. Суб'єкт злочину незаконного полювання 13
4. Суб'єктивна сторона складу злочину незаконне полювання 15
5. Кваліфікуючі склади злочину незаконного полювання, їх ознаки 18
6. Відмежування складу злочину незаконного полювання від
суміжних складів злочину та аналогічного
адміністративно-правового делікту 23
Висновки 30
Задача 1 32
Задача 2 36
Список використаних джерел 39
ЛитератураСписок використаних джерел:

1. Конституція (Основний Закон) України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. ─ К.: Україна, 1996.
2. Кримінальний Кодекс України //Відомості Верховної Ради України (ВВР). ─ 2001. ─ № 25-26.
3. Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22 лютого 2000 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). ─ 2000. ─ № 18. ─ ст.132.
4. Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). ─ 2002. ─ № 14. ─ ст.97.
5. Бєляєв В. Г. Засади формування та реалізації кримінальної політики держави // Право України. ─ 2008. ─ № 9. ─ С. 16-19.
6. Васильцева О.О. Проблемні питання кримінальної відповідальності за незаконне полювання // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2009. – № 4 – С. 220-228.
7. Дудоров О. О. Злочини у мисливському господарстві: кримінально-правова характеристика: монографія. ─ К. : Юридична практика, 2007. ─ 324 с.
8. Кочура А.В. Браконьєрство // Форум права. ─ 2010. ─ № 4. ─ С. 516-521.
9. Кримінальне право і законодавство України. Частина Особлива. Курс лекцій / За ред. М.Й. Коржанського. ─ К.: Атіка, 2007. ─ 350с.
10. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / за ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. ─ К. - Харків: Юрінком Інтер - Право, 2008. ─ 494 с.
11. Кримінальне право в питаннях і відповідях: Посібник для підготовки до іспитів / Відп. ред. Я. Ю. Кондратьєв. ─ К.: Правові джерела, 2008. ─ 195 с.
12. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студ. юрид. вузів і фак-тів /За ред. П. С. Матишевського, П. П. Андрушка, С. Д. Шапченка. ─ К.: ЮрІнком Інтер, 2007. ─ 506 с.
13. Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. / За ред. М.І. Мельника, В.А.Клименка. – К. : Юридична думка, 2009. – С. 193.
14. Кримінальне право. Особлива частина: Підручник для вузів. /Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін. Відп. ред. В. І. Шакун. ─ К.: НАВС України, Правові джерела, 2008. ─ 894 с.
15. Матишевський, П.С. Кримінальне право України. ─ К.: Юрінком Інтер, 2008. ─ 271с.
16. Михайленко О.Г. Проблеми при застосуванні кримінально-правової відповідальності за незаконне полювання //Право України. ─ 2008. ─ №8. ─ С.43.
17. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Ін-т Ген. прокуратури України. Укр. інформ.-прав. Центр. За заг. ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка. ─ К.: Форум, 2001. ─ 386 с.
18. Огородник А.В. Проблемні питання застосування деяких норм Кримінального Кодексу України // Право України. ─ 2009. ─ № 12. ─ С. 22-24.
19. Сучасне кримінальне право України: курс лекцій / А.В.Савченко, В.В. Кузнецов, О.Ф.Штанько. – К., 2009. – С. 388.
20. Степанюк А.Г. Застосування заходів кримінальної відповідальності у сфері незаконного полювання//Вісник Академії правових наук України. ─ 2008. ─ № 1. ─ С. 179.
Дополн. информацияТелефон для связи:

097-21-41-699
063-14-14-012
066-748-74-41
ПродавецВера Гоц
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПОЛЮВАННЯ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття та правове регулювання полювання 5 Розділ 2. Кримінально-правова характеристика незаконного полювання 21 Задачі 28 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33
 • Кримінально-правова характеристика незаконного полювання

  ПЛАН Вступ 3 1. Поняття, об'єкт і предмет злочину незаконного полювання 5 2. Об'єктивна сторона складу злочину незаконного полювання 8 3. Суб'єкт злочину незаконного полювання 13 4. Суб'єктивна сторона складу злочину незаконне полювання 15 5. Кваліфікуючі склади злочину незаконного полювання, їх ознаки 18 6. Відмежування складу злочину незаконного полювання від суміжних складів злочину та аналогічного адміністративно-правового делікту 23 Висновки 30 Задача 1 32 Задача 2 36 Список використаних джерел 39
 • Кримінально-правова характеристика незаконного полювання

  ПЛАН Вступ 3 1. Поняття, об'єкт і предмет злочину незаконного полювання 5 2. Об'єктивна сторона складу злочину незаконного полювання 8 3. Суб'єкт злочину незаконного полювання 13 4. Суб'єктивна сторона складу злочину незаконне полювання 15 5. Кваліфікуючі склади злочину незаконного полювання, їх ознаки 18 6. Відмежування складу злочину незаконного полювання від суміжних складів злочину та аналогічного адміністративно-правового делікту 23 Висновки 30 Задача 1 32 Задача 2 36 Список використаних джерел 39
 • КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПОЛЮВАННЯ

  ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА НЕЗАКОННОГО ПОЛЮВАННЯ РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ТА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ НЕЗАКОННОГО ПОЛЮВАННЯ РОЗДІЛ 3 СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 • КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПОЛЮВАННЯ

  ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА НЕЗАКОННОГО ПОЛЮВАННЯ РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ТА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ НЕЗАКОННОГО ПОЛЮВАННЯ РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ


© 2013 - 2021 refsbank.info