Диплом: Економічний аналіз поведінки роботодавців і взаємовідносин між ними і працівниками. (ID:50294)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Економічний аналіз поведінки роботодавців і взаємовідносин між ними і працівниками. (Код работы:50294)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Диплом
Объем: 96 стр.
Цена: 120 грн.
Код работы (ID): 50294
Добавлена: 26.04.2011
Просмотров:
СодержаниеЗМІСТ

Реферат
Вступ
1. Економічна суть ринку праці
1.1 Сутність, структура і механізми функціонування ринку праці
1.2 Робоча сила і безробіття
1.3 Пропозиція і попит на ринку праці
2. Аналіз стану ринку праці в Україні
2.1 Проблеми ринку праці в Україні
2.1.1 Загальне трактування проблем
2.1.2 Аналітичні данні
2.2 Державне регулювання зайнятості в Україні
2.3 Законодавчі документи, що регулюють ринок праці в Україні
3. Перспективи розвитку ринку праці в Україні
3.1. Загальні тенденції та передумови розвитку
3.2 Напрями підвищення якості робочої сили
3.3 Напрями регулювання трудової міграції
3.4 Основні напрями реформування оплати праці
3.5 Основні напрями поліпшення соціального захисту безробітних
Висновки
Перелік літератури
Додаток А – Тенденції щодо обсягів зареєстрованого безробіття за регіонами
ЛитератураПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1. Указ Президента України від 03.08.1999 № 958/99 "Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року"
2. Багрова І.В., Гетьман О.О., Власюк В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Київ: Центр навчальної літератури, 2004, 384 с.
3. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія. Київ: Знання-Прес, 2004, 615 с.
4. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці. Київ: Знання-Прес, 2001, 313 с.
5. Богиня Д.П., Куліков Г.Т., Шамота В.М., Лисогор Л.С. та ін. Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати. Київ: Інститут економіки НАНУ, 2001, 300 с.
6. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV-XVIII ст. Ігри обміну . Київ: Основи, 1997, 585 с.
7. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор'єва М.І. . Економіка праці й соціально-економічні відносини. Київ: Центр навчальної літератури, 2004, 440 с.
8. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості. Київ: КНЕУ, 2003, 252 с.
9. Воробйов Є.М., Гриценко А.А., Лісовицький В.М., Соболєв В.М. Економічна теорія. Харків, Київ: ТОВ "Карвін", 2003, 704 с.
10. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. Київ: Вища школа, 1995, 471 с.
11. Геєць В.М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку. Київ: Інститут економіки та прогнозування, Фенікс, 2003, 1008 с.
12. Горілий А.Г. Економіка ринків праці. Тернопіль: Видавництво Карп`юка, 1999, 156 с.
13. Івашина О.Ф., Дулік Т.О., Новікова Л.Ф. Макроекономіка. Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 1999, 124 с.
14. Петюх В.М. Ринок праці. Київ: КНЕУ, 2000, 128 с.
15. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: Уроки для України. Київ: Основи, 1996, 345 с.
16. Семюелсон П.А., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка. Київ: Основи, 1998, 676 с.
17. Стеценко Т.О. Аналіз регіональної економіки. Київ: КНЕУ, 2002, 116 с.
18. Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І., та ін. Світова економіка. Київ: Либідь, 2000, 582 с.
19. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії. Київ: Юрінком Інтер, 2003, 447 с.
20. Яркин П. Тенденції ринку праці в Україні // Фінанси, №12, 2005р., - с.23-27.
21. Ященко С. Безробіття та шляхи його подолання в Україні // Фінанси, №2, 2006р., - с.10-14.
22. Інформація Держкомстату України.
23. Інформація Державної служби зайнятості України.
24. Аведян Л Й Управління людськими ресурсами на підприємстві. Авто-реф. дис. к. е. н. — Харків, 2000.
25. Адамчук В В, Ромашов О В, Сорокина Μ Ε Экономика и социология труда. — М.. ЮНИТИ, 2000.
26. Баланда А Л Неформальна зайнятість (методологія І методика дослідження). Автореф. дис. к. е. н. — К., 1999.
27. Бесєдін В Φ Прогнозування І розробка програм. Метод, реком. — К., 2000.
28. Богданова Т І Організаційно-економічні аспекти формування структурних трудових ресурсів. Автореф. дис. к. е. н. — Хмельницьк, 1998.
29. Bayмина О. Рынок труда, условная занятость при безусловной безработице // Зеркало недели. — 2002. — 11 берез.
30. Войнатенко М, Наконечна Г Ж Система показників використання трудових ресурсів // Економіст. — 1998. — 4 черв. — № 6.
31. Выявление и оценка резервов роста производительности труда на промышленных предприятиях (в объединениях). Метод, реком. — М.. Экономика, 1990.
32. В Украине почти миллион безработных // Сегодня. — 2002. — 19 листоп.
33. Головко М Л, Пастухов В Π Зайнятість населення України. — К., 1998.
34. ДідківськаЛ І, Головко Л С Державне регулювання економіки. — К.. Знання-Прес, 2000.
35. Доценко А.П., Осокина В.В. “Економічний аналіз ринкових відносин”, Київ. КДУ, 1992 р.
36. Єременко В. “Робоче місце і ринок праці”// Економіка України, 1996 р., №6.
37. Нікифорова А.А. Ринок праці: зайнятість і безробіття, М.: “Міжнародні відносини”, 1991 р.
38. Поль Самуєльсон “Економіка”, Львів, “Світ”, 1993 р.
39. Рональд Дж.Эренберг, Роберт С.Сміт “Сучасна економіка праці”, Видавництво Московського університету, 1996 р.
40. Трубіч З. Особливості сучасного етапу використання трудового потенціалу//Економіки України, 1996 р., №11.
41. Шаленко М., Сучасна тенденції розвитку ринку праці України//Економіки України, 1996 р., №9.
42. Шаленко М. Концепція територіальної сегментації ринку праці України і її практичне використання//Економіка України, 1994 р., №7.
43. І.Михасюк, А.Мельник, М.Крупка, З.Залога. Державне регулювання економіки/ За ред. д-ра екон.наук, проф., акад., АН Вищої школи України І.Р.Михасюка/. – Львівський національний університет ім. Франка, Лівів: „Українські технології”, 1999
44. Державне регулювання економіки: Навч. посібник/ С.М.Чистов, А.Є.Никифоров, Т.Ф.Куценко та ін. - К.: КНЕУ,2000
Дополн. информация+ отчет по практике
ПродавецАлександр Юрьевич Малый
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Економічний аналіз поведінки роботодавців і взаємовідносин між ними і працівниками.

  ЗМІСТ Реферат Вступ 1. Економічна суть ринку праці 1.1 Сутність, структура і механізми функціонування ринку праці 1.2 Робоча сила і безробіття 1.3 Пропозиція і попит на ринку праці 2. Аналіз стану ринку праці в Україні 2.1 Проблеми ринку праці в Україні 2.1.1 Загальне трактування проблем 2.1.2 Аналітичні данні 2.2 Державне регулювання зайнятості в Україні 2.3 Законодавчі документи, що регулюють ринок праці в Україні 3. Перспективи розвитку ринку праці в Україні 3.1. Загальні тенденції та передумови розвитку 3.2 Напрями підвищення якості робочої сили 3.3 Напрями регулювання трудової міграції 3.4 Основні напрями реформування оплати праці 3.5 Основні напрями поліпшення соціального захисту безробітних Висновки Перелік літератури Додаток А – Тенденції щодо обсягів зареєстрованого безробіття за регіонами
 • Представницькі органи роботодавців в Україні

  Вступ 3 1. Право роботодавців на об'єднання 4 2. Мета, завдання, функції організацій роботодавців як представницьких органів 6 Висновки 15 Література 17
 • ПАТОПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 1. Поняття про девіантну поведінку 2. Типи девіантної поведінки 3. Причини формування девіантної поведінки 4. Форми вияву девіантної поведінки

  1. Поняття про девіантну поведінку 2. Типи девіантної поведінки 3. Причини формування девіантної поведінки 4. Форми вияву девіантної поведінки
 • Психологічний аналіз агресивної поведінки підлітків

  Вступ 3 Розділ І. Теоретичний аналіз психології агресивної поведінки у підлітковому віці 6 1.1. Вивчення поняття агресивної поведінки та її індивідуальних, зовнішніх і соціальних факторів. 6 1.2. Особливості й причини агресивної поведінки сучасних підлітків. 15 1.3. Психологічні методи вивчення агресивної поведінки. 22 Розділ ІІ. Експериментальне визначення рівня агресивності у поведінці підлітків 27 2.1. Методологія дослідження рівня агресивної поведінки підлітків. 27 2.2. Інтерпретація результатів констатуючого експерименту. 29 2.3. Шляхи профілактики й корекції агресивної поведінки підлітків. 31 Висновки 33 Список використаної літератури 37 Додатки 39
 • ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ контрольна робота

  Зміст 1. Економічний аналіз та його місце в системі економічних наук 2 2. Зовнішній та внутрішній економічний аналіз 6 Список використаної літератури 12


© 2013 - 2018 refsbank.info