Диплом: Організація транспортно-експедиційної діяльності в міжнародному бізнесі на прикладі «Січ-Запоріжжя» (ID:50284)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Організація транспортно-експедиційної діяльності в міжнародному бізнесі на прикладі «Січ-Запоріжжя» (Код работы:50284)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Диплом
Объем: 62 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 50284
Добавлена: 26.04.2011
Просмотров:
СодержаниеЗМІСТ

Завдання на дипломну роботу
Реферат
Перелік скорочень
Вступ
1 Теоретичні аспекти організації транспортно-експедиційної діяльності в міжнародному бізнесі
1.1Сутність транспортно-експедиційної діяльності
1.2 Міжнародний досвід транспортно-експедиційної діяльності
1.3 Основні мета та задачі підвищення ефективності експедиторської компанії
2. Поточний стан транспортно-експедиторських послуг в Україні
2.1 Аналіз маркетингового середовища та конкурентного оточення
2.2 Законодавча база, що регулює діяльність транспортно-експедиційної компанії
2.3 Відмінності в роботі ТЕК на міжнародному ринку та ринку України
2.4 Організація та управління діяльністю підприємства “Січ-Запоріжжя”
3. Розробка перспективних напрямів розвитку підприємства “Січ-Запоріжжя”
3.1 Насущні зміни в законодавстві України
3.2 Розробка оригінальних методів роботи підприємства
3.3 Оптимізація податкової політики підприємства
3.4 Досягнення оптимального об’єму прибутку
Висновки
Перелік посилань
Додаток А – Витяг з закону України про Транспорт
ЛитератураПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Закон № 168 — Закон України “Про податок на додану вартість» від З квітня 1997 р. № 168/97-ВР.
2. Закон № 283 — Закон України “Про оподаткування прибутку підпри¬ємств", від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР.
3. Закон № 1955 — Закон України “Про транспортно-експедиторську діяльність» від 1 липня 2004 р. № 1955-№
4. Указ № 746 — Указ Президента Про внесення змін до Указу Президен¬та України від 3 липня 1998 р. № 727 «Про спрощену систему оподаткуван¬ня, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 28 червня 1999 р. №746/99.
5. Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права (по изд. 1914 г.). - М., 1994.
6. Гражданское уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по состав¬лению Гражданского Уложения / Под ред. И. М. Тют-рюмова. - СПб., 1910. - Т. 2.
7. Витрянский В. В. Договор перевозки. - М., 2001. - 526 с.
8. Научно-практический комментарий к Осно¬вам гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик / Под ред. С. Н. Братуся, Е. А. Флейшиц. - М, 1962. - 386 с.
9. Гражданское право России: Ч. 2. - Обяза¬тельственное право / Отв. ред. О. Н. Садиков. - М., 1997.
10. Коммерческое право / Под ред. В. Ф. Попон-допуло, В. Ф. Яковлевой. - СПб., 1997.
ПродавецАлександр Юрьевич Малый
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Організація транспортно-експедиційної діяльності в міжнародному бізнесі на прикладі «Січ-Запоріжжя»

  ЗМІСТ Завдання на дипломну роботу Реферат Перелік скорочень Вступ 1 Теоретичні аспекти організації транспортно-експедиційної діяльності в міжнародному бізнесі 1.1Сутність транспортно-експедиційної діяльності 1.2 Міжнародний досвід транспортно-експедиційної діяльності 1.3 Основні мета та задачі підвищення ефективності експедиторської компанії 2. Поточний стан транспортно-експедиторських послуг в Україні 2.1 Аналіз маркетингового середовища та конкурентного оточення 2.2 Законодавча база, що регулює діяльність транспортно-експедиційної компанії 2.3 Відмінності в роботі ТЕК на міжнародному ринку та ринку України 2.4 Організація та управління діяльністю підприємства “Січ-Запоріжжя” 3. Розробка перспективних напрямів розвитку підприємства “Січ-Запоріжжя” 3.1 Насущні зміни в законодавстві України 3.2 Розробка оригінальних методів роботи підприємства 3.3 Оптимізація податкової політики підприємства 3.4 Досягнення оптимального об’єму прибутку Висновки Перелік посилань Додаток А – Витяг з закону України про Транспорт
 • ТНК в міжнародному бізнесі

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК У МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ 7 1.1. Суть та загальна характеристика ТНК та їх місце у міжнародному бізнесі 7 1.2. Механізм управління ТНК та їх ефективність 20 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 31 2.1. Аналіз світових ТНК 31 2.2. Аналіз ТНК галузей легкої та харчової промисловості 42 2.3. Аналіз ТНК Проктер енд Гембел 49 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 68 3.1. Перспективи ТНК в цілому 68 3.2.Перспективи ТНК в Україні 78 3.3. Перспективи Проктер енд Гембел як ТНК у світі та Україні 88 ВИСНОВКИ 93 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 96
 • ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

  Вступ Розділ І 1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ 1.2. Підходи до визначення понять та класифікація злиття і поглинання 1.3. Історичні аспекти злиття компаній в міжнародному бізнесі 1.4. Мотиви злиття і поглинання Розділ ІІ МЕХАНІЗМИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 2.1. Етапи та способи злиття і поглинання 2.2. Теоретичні схеми злиттів і поглинань в міжнародному бізнесі 2.3. Оцінка доцільності та ефективності злиття і поглинання Розділ ІІІ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 3.1. Міжнародний ринок злиттів і поглинань 3.2. Злиття і поглинання в Україні Висновки Список використаної літератури
 • ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ – (2)

  ВСТУП Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ 1.1. Поняття та класифікація злиття та поглинання 1.2. Мотиви злиття та поглинання Розділ 2. МЕХАНІЗМИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ КОРПОРАТИВНОМУ БІЗНЕСІ 2.1. Етапи та способи злиття і поглинання 2.2. Теоретичні схеми злиття і поглинання в міжнародному корпоративному бізнесі Розділ 3. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 3.1. Особливості злиттів і поглинань на міжнародному корпоративному ринку 3.2. Стан та перспективи розвитку ринку злиттів та поглинань в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Антикризове управління в міжнародному бізнесі

  Реферат.........................................................................................................................3 Вступ.............................................................................................................................5 Розділ 1 Теоретичні аспекти антикризового управління в міжнародному бізнесі.................................................................................8 1.1 Сутність та основні завдання антикризового управління в міжнародному бізнесі......................................................................................8 1.2 Макрокризи і державне регулювання.............................................................15 1.3 Система раннього попередження та реагування..........................................21 1.4 Технологія антикризового управління...........................................................24 Розділ 2 Аналіз фінансового стану ТзОВ „Горлиця-Рівне”..................................32 2.1 Організаційно-економічна характеристика ТзОВ „Горлиця-Рівне”...........32 2.2 Аналіз експортної діяльності ТзОВ „Горлиця-Рівне”..................................34 2.3 Аналіз майна і капіталу ...................................................................................48 2.4 Аналіз платоспроможності та ліквідності......................................................54 2.5 Аналіз фінансової стійкості.............................................................................58 Розділ 3 Заходи по фінансовому оздоровленню ТзОВ „Горлиця-Рівне”............64 3.1 Обґрунтування стратегії оптимізації фінансового стану підприємства на основі міжнародного маркетингу.....................................64 3.2 Підтримування ефективної системи зв'язку.................................................70 3.3 Використання портфельного аналізу для обґрунтування товарно- продуктових стратегій з метою диверсифікації діяльності ТзОВ „Горлиця-Рівне”....................................................................................75 3.4 Розробка зразків рекламно-інформаційного характеру...............................80 Висновки....................................................................................................................84 Список використаних джерел..................................................................................90 Додатки.......................................................................................................................93


© 2013 - 2019 refsbank.info