Исследование: Стратегічне управління підприємством (ID:50112)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Стратегічне управління підприємством (Код работы:50112)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Исследование
Объем: 27 стр.
Цена: 150 грн.
Код работы (ID): 50112
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 8
СодержаниеВступ 3
1. Визначити основні параметри і охарактеризувати модель
організаційної культури підприємства 4
2. Побудувати актуальний та необхідний профіль підприємства
8
3. Провести SWOT – аналіз підприємства 13
4. Провести бенчмаркінг по продукції підприємства 18
5. Розрахувати коефіцієнт конкурентної спроможності
організації (ККО) методом, основаним на теорії ефективної
конкуренції 21
6. Провести портфельний аналіз (побудувати матрицю) 24
7. Розробити стратегію підприємства 25
Висновки 26
Список використаної літератури 27
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер.
с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 2007.
— 544 с.
2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб:
Питер Ком,
2005. – 416 с.
3. Ансофф И. Стратегическое управление. - М.:
Экономика,
2000. – 519 с.
4. Боейтт Дж. Г., Бойетт Дж. Т. Путеводитель по
царству мудрости: лучшие идеи мастеров управления /
Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. — 416 с.
5. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посібник. -
К., 2004.
6. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства.
Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. — К.:
КНЕУ, 2006. — 227 с.
7. Нельсон P.P., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория
экономических изменений. - М.: Изд-во "Дело", 2007. - С.
59.
8. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент.
– К.: ПІІ «УВПК «ЕксОб», 2001.
9. Портер, Майкл, Э. Конкуренція / Пер с англ.: Уч. пос.
– М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 495 с.
10. Стратегическое планирование / Под. ред. Уткина Э.А.
- М.: Ассоциация авторов и издателей “ТЕНДЕМ”.
Издательство ЭКМОС,
2006. – 440 с.
11. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. –
М.,2004.
12. Фатхудинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика,
стратегия, управление. - М.: ИНФРА - М. - 2005.-312 с.
13. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент:
Учебное пособие - М.: ЗАО “Бизнес-школа” Интел- Синтез,
2004. – 304 с.
14. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. –
К: КНЕУ, 2004.
Дополн. информацияРобота виконана за матеріалами підприємства, має
інформативну практичну частину. Більш детально про роботу
можна дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Стратегічне управління підприємством на прикладі ТОВ "Райд-екстрім"

  ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………………..3 Розділ 1. Теоретичні основи стратегічного управління підприємством………….6 1.1. Суть стратегічного управління та його роль в розвитку підприємства……...6 1.2. Процеси стратегічного управління, його етапи…………………...………....10 1.3. Сутність стратегії та її види ………………………………………….…….....18 1.4. Методи оцінювання стратегічних позицій підприємства…………….……..37 Розділ 2. Стратегічний аналіз діяльності ТОВ «Райд-Екстрім»…………….…..41 2.1. Аналіз зовнішнього середовища підприємства………………………….......41 2.2. Характеристика внутрішнього середовища підприємства……………….…53 2.3. Оцінка конкурентоспроможності підприємства…………………………....59 Розділ 3. Шляхи удосконалення стратегічного управління на ТОВ «Райд-Екстрім»……………………………………………………………………………..713.1 Напрямки стратегічного управління ТОВ «Райд-Екстрім»……………….....71 3.2 Обгрунтування напрямків стратегічного управління підприємством……...75 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………84 Перелік літератури
 • Стратегічне управління підприємством

  Вступ 3 1. Сутність, значення та основні поняття стратегічного управління. 4 2. Складові стратегії управління підприємством 7 3. Підходи до стратегічного управління 10 Висновки 16 Список використаної літератури 17Вступ 3 1. Сутність, значення та основні поняття стратегічного управління. 4 2. Складові стратегії управління підприємством 7 3. Підходи до стратегічного управління 10 Висновки 16 Список використаної літератури 17
 • Поліпшення системи планування як основної ланки управління підприємством

  Вступ Розділ 1. Поняття планування як основної ланки управління підприємством Розділ 2. Стратегічне планування на підприємстві Розділ 3. Місце планування у системі управління підприємством Розділ 4. Поліпшення системи планування як основної ланки управління підприємством на ДП “Парада” Висновки Список використаної літератури
 • Билети Стратегічне управління підприємством

  ПЛАН 1 Етапи історичного розвитку управління підприємством. 3 2. Визначення бар'єрів входу-виходу в галузі. 4 3. Характеристика оточуючого середовища діяльності підприємства. 5 4. Прогнозування зовнішнього середовища підприємства. 7 5. Етапи формування та реалізації стратегії підприємства. 8 6. Форми прийняття рішень. 10 7. Діагностика стратегічних ресурсів підприємства. 12 8. Функції вищого керівництва на різних рівнях стратегічних змін. 13 9. Проблеми підприємства у реалізації стратегії. 15 10.Загальні основи управління стратегічними змінами. 16 11.Управління через вибір стратегічних позицій. 17 12.Складові стратегічного прогнозування. 18 13.Стратегічні можливості на різних етапах життєвого циклу підприємства. 19 14.Зміна організаційної структури в процесі реалізації стратегії. 20 15.Взаємозв'язок поточного та стратегічного планування в процесі 21 стратегічного управління. 21 16.Розробка комплексної стратегії підприємства. 23 17.Система контролю на підприємстві. 24 18.Концепція стратегічного управління на зарубіжних підприємствах. 25 19.Методи оцінки стратегій. 26 20.Елемент кадрової стратегії підприємства. 26 21.Розробка фінансової стратегії на підприємстві. 27 22.Розробка маркетингової стратегії на підприємстві. 29 23.Аналіз життєвих циклів виробів. 30 24.Застосування матричних моделей в стратегічному управлінні підприємством. 32 28.Переваги та недоліки диверсифікації. 33 29.Еволюція диверсифікації. 34 30.Стратегії диверсифікації. 34 31 .Обґрунтування вибору стратегій за допомогою моделі АДЛ. 35 32.Розробка стратегії управління персоналом. 37 33.Розробка виробничих стратегій. 38 34.Корпоративна культура в реалізації стратегії. 39 35.Сприйняття стратегічних змін. 41 36. Фактори впливу на вибір стратегічного рішення 42 37. Взаємозв’язок стратегії та організаційної структури 43 39.Вертикальна та горизонтальна інтеграція. 44 40.Перспективи розвитку стратегічного управління в Україні. 45
 • Еволюція структур управління підприємством

  Вступ 3 1. Еволюція структур управління підприємством 4 2. Стратегічне планування – як головний механізм життєвої діяльності підприемства 7 Висновок 14 Список використаної літератури 15 Вступ 3 1. Еволюція структур управління підприємством 4 2. Стратегічне планування – як головний механізм життєвої діяльності підприемства 7 Висновок 14 Список використаної літератури 15


© 2013 - 2019 refsbank.info