Диплом: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСУЛЬСЬКИХ ОРГАНІВ І ОРГАНІВ ЗАГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УКРАЇНИ (ID:49982)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСУЛЬСЬКИХ ОРГАНІВ І ОРГАНІВ ЗАГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УКРАЇНИ (Код работы:49982)

Информация о работе Раздел: Международное право
Вид работы: Диплом
Объем: 104 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 49982
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 40
СодержаниеВступ
Розділ 1. Загальна характеристика консульських органів і
органів загальної компетенції України
1.1. Виникнення та еволюція консульського інституту в
історичній ретроспективі
1.2. Загальна характеристика джерел консульських зносин
1.3. Місце консульських установ і органів загальної
компетенції у системі державного управління закордонних
справ
Розділ 2. Діяльність консульських органів і органів загальної
компетенції України
2.1. Принципи діяльності консульських органів України
2.2. Завдання та функції консульських органів і органів
загальної компетенції
2.3. Особливості статусу та діяльності почесного консула та
консульської служби України
Розділ 3. Нормативно-правове регулювання консульських
органів та органів загальної компетенції на міжнародному та
національному рівнях
3.1. Віденська конвенція про консульські зносини 1963 року
3.2. Конвенції та угоди з консульських питань міжнародного
характеру
3.3. Нормативно-правове регулювання діяльності
консульських органів та органів загальної компетенції в
Україні
Висновки
Список використаних джерел і літератури
ЛитератураКонституція України. — К.: Преса України...
Закон України «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001
р. №2728 // Право зовнішніх зносин: Збірник документів. —
К.: Вид. дім «Промені»...
Действующее международное право. Документы в 2-х
томах. — Т. 1 / Сост. Ю.М.Колосов, Э.С.Кривчикова. — М.:
Международные отношения, Юрайт-Издат...
Адміністративне право / О.І.Остапенко, З.Р.Кісіль,
М.В.Ковалів, Р.В.Кісіль. — К.: Правова єдність...
Адміністративне право України / За ред. Ю.П.Битяка. — К.:
Юрінком Інтер...
Антонович Н.М. Міжнародне публічне право. — К.:
Академія, Алерта...
Биркович Т.І. Система органів зовнішніх зносин України та
принципи їх діяльності // Статистика України...
Биркович Т.І. Система органів зовнішніх зносин України та
принципи їх діяльності // Зовнішня торгівля: Право та
економіка...
Бирюков П.Н. Международное право. — М.: Юристь...
Будков Д. Організація міжнародного інформування за часів
Української Держави гетьмана П.Скоропадського // Україна
дипломатична. Науковий щорічник. — К...
Ведєрніков Ю.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право
України. — К.: Центр навчальної літератури...
Вєденєєв Д. Система дипломатичного представництва за
доби Директорії Української Народної Республіки. 1918-1920
рр. // Україна дипломатична. Науковий щорічник. — К...
Вішка О. Українські дипломатичні, військові та економічні
представництва у Варшаві в 1919-1923 рр. // Україна
дипломатична. Науковий щорічник. — К...
Власенко В. До діяльності Надзвичайної дипломатичної місії
УНР в Румунії (1919-1923 рр.) // Україна дипломатична.
Науковий щорічник. — К...
Гісем О. «Закордот» у системі дипломатичних відносин між
Польщею та УСРР (1921-1923 рр.) // Україна дипломатична.
Науковий щорічник. — К...
Гладун З.С. Адміністративне право України. — Тернопіль:
Карт-бланш...
Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби.
— К.: Либідь...
Данильченко О.П. Створення і діяльність консульства СРСР у
Львові (1927-1933 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної
академії України. — К...
Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. —
К.: Юрінком Інтер...
Дорошко М. Дипломатія Радянської України у 1917-1923 рр.:
головні дійові особи // Україна дипломатична. Науковий
щорічник. — К...
Конституція України: Науково-практичний коментар. — Х.:
Право; К.: Ін Юре...
Кучерук О. Від Генерального секретарства міжнаціональних
справ до Міністерства міжнародних справ Української
Народної Республіки // Україна дипломатична. Науковий
щорічник. — К...
Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. —
М...
Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. —
М.: Изд-во БЕК...
Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. —
М.: Изд-во БЕК...
Маккиавели Н. Государь. — М...
Международное право / Отв. ред. Ю.М.Колосов,
В.И.Кузнецов. — М.: Международные отношения...
Международное право. Учебник для вузов. Ответств.
редакторы: проф. Г.В.Игнатенко и проф. О.И.Тиунов. —
М...
Международное право: Учебн. для вузов / Под ред.
Г.В.Игнатенко. — М...
Международное публичное право / Отв. ред. К.А.Бякишев.
— М.: ТК: Велби, Изд-во Проспект...
Міжнародне право: Основні галузі / За ред. В.Г.Буткевича. —
К.: Либідь...
Нижник Н., Дубенко С., Мельниченко В., Плахотнюк Н.,
Мосов С., Крупчан О. Державне управління в Україні:
організаційно-правові засади. Навчальний посібник. — К...
Руденко Г.М. Основи консульських зносин. — К.:
Дипсервіс...
Сафронова Е.В. Концептуальное видение консульского
института в науке международного права // Государство и
право...
Топорнин Б.И. Европейское право. — М...
Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.:
Л.В.Губернський (голова) та ін. — К.: Знання України...
Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.:
Л.В.Губернський (голова) та ін. — К.: Знання України...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСУЛЬСЬКИХ ОРГАНІВ І ОРГАНІВ ЗАГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УКРАЇНИ

  Вступ Розділ 1. Загальна характеристика консульських органів і органів загальної компетенції України 1.1. Виникнення та еволюція консульського інституту в історичній ретроспективі 1.2. Загальна характеристика джерел консульських зносин 1.3. Місце консульських установ і органів загальної компетенції у системі державного управління закордонних справ Розділ 2. Діяльність консульських органів і органів загальної компетенції України 2.1. Принципи діяльності консульських органів України 2.2. Завдання та функції консульських органів і органів загальної компетенції 2.3. Особливості статусу та діяльності почесного консула та консульської служби України Розділ 3. Нормативно-правове регулювання консульських органів та органів загальної компетенції на міжнародному та національному рівнях 3.1. Віденська конвенція про консульські зносини 1963 року 3.2. Конвенції та угоди з консульських питань міжнародного характеру 3.3. Нормативно-правове регулювання діяльності консульських органів та органів загальної компетенції в Україні Висновки Список використаних джерел і літератури
 • Система органів, які здійснюють фінансову діяльність та їх повноваження щодо захисту фінансової системи України

  Вступ 3 1. Правове становище та функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави 5 1.1 Спеціалізовані органи, що здійснюють фінансову діяльність 9 1.2 Повноваження органів Державної податкової служби та Контрольно-ревізійної служби України в сфері фінансової діяльності 15 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності 20 Висновок 24 Список використаної літератури 26-28 Метою написання курсової роботи є: розкрити такі понять, як система, та механізм діяльності державних органів; з'ясувати ряд питань, зокрема, правове положення та повноваження державних органів, що здійснюють фінансову діяльність. Тобто об’єктом вивчення у даній курсовій роботі є система державних органів, у внутрішній взаємодії та підпорядкуванні, що здійснюють регулювання в сфері фінансової діяльності, яка буде розглядатися як певна ієрархічна структура, певний порядок, який утворився в результаті поєднання загальнодержавних та місцевих органів. Розгляд правової системи буде проводитися з моменту проголошення незалежності нашою державою і до сьогодення.
 • Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування

  Вступ 3 1. Поняття бюджетних повноважень 4 2. Бюджетні повноваження України 6 3. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19
 • Система та структура органів Державного казначейства України, їх повноваження та правова основа діяльності

  Державне казначейство у системі органів виконавчої влади, його система та структура 3 Завдання Державного казначейства і його підрозділів згідно законодавства України 5 Повноваження органів Державного казначейства 11 Література: 13
 • Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування

  Вступ 2 1. Поняття бюджетних повноважень 3 2. Бюджетні повноваження держави 6 3. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування 12 4. Правові засади організації міжбюджетних відносин 16 Висновки 26 Список використаних джерел 27


© 2013 - 2021 refsbank.info