Курсовая: СУДОВІ АКТИ СУДДІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЯК ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ (ID:49972)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

СУДОВІ АКТИ СУДДІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЯК ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ (Код работы:49972)

Информация о работе Раздел: Хозяйственное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 47 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 49972
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 33
СодержаниеВступ
Розділ 1. Правова природа судових актів господарського суду
1.1. Характеристика судових рішень господарського суду
1.2. Ухвала господарського суду та її зміст
Розділ 2. Судові акти при перегляді судових рішень
2.1. Судові акти, які виносяться під час апеляційного
провадження
2.2. Судові акти, що передбачені в касаційному провадженні
2.3. Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими
обставинами
Розділ 3. Порівняльний аналіз судових актів судді апеляційного
суду та судових актів судді адміністративного суду
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
ЛитератураАбрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины.
— X...
Авдюков М.Г. Судебное решение. — М...
Андронов І.В. Джерела рішення суду // Митна справа...
Беляневич В. Повторна касація у господарському
судочинстві // Право України...
Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс
України: науково-практичний коментар. — К...
Беляневич В.Е. Про види актів Вищого господарського суду
України // Вісник господарського судочинства...
Васильев С.В. Хозяйственное судопроизводство Украины:
Учеб. пособ. — Харьков...
Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Под
ред. В.А.Томсмнова. — М...
Господарське процесуальне право України / За ред.
О.І.Харитонової. — К.: Істина...
Господарське судочинство в Україні: Судова практика.
Застосування процесуальних норм / Відп. ред. І.В.Ніццький.
— К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»...
Господарський процесуальний кодекс України. — К.:
Парламентське видавництво...
Грек Б.М., Буряк О.В. Про окремі аспекти правового статусу
ухвал суду у господарському судочинстві україни // Вісник
господарського судочинства...
Домашенко О. Перегляд судових рішень у господарських
справах // Справочник экономиста...
Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. —
М.: Юридическая литература...
Зейкан Я.П. Коментар Цивільно-процесуального кодексу
України. — К.: Юридична практика...
Кодекс про адміністративні правопорушення. — К...
Куйбіда Р. Перегляд судових рішень в Україні:
вдосконалення процедури (нотатки з науково-практичного
семінару) // Право України...
Найфлейш В. Поняття та ознаки судового акта
господарського суду // Підприємництво, господарство і
право...
Осетинський А.Й. Організація та функціональні засади
діяльності суду касаційної інстанції господарської юрисдикції:
Монографія. — К...
Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал,
постанов за нововиявленими обставинами: Роз'яснення
Вищого арбітражного суду України від 28.04.1995 р. №02-
5/310 // Бизнес...
Роїна О.М. Господарський процес. — К.: КНТ...
Степанова Т.В. Про деякі проблеми в реалізації стадії
перегляду судових актів за нововиявленими обставинами у
господарському процесі // Вісник господарського
судочинства...
Тертишніков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України:
Науково-практичний коментар. — X...
Шелухін Н.М., Зубатенко О.М. Господарське процесуальне
право. — К.: Центр навчальної літератури...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • СУДОВІ АКТИ СУДДІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЯК ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

  Вступ Розділ 1. Правова природа судових актів господарського суду 1.1. Характеристика судових рішень господарського суду 1.2. Ухвала господарського суду та її зміст Розділ 2. Судові акти при перегляді судових рішень 2.1. Судові акти, які виносяться під час апеляційного провадження 2.2. Судові акти, що передбачені в касаційному провадженні 2.3. Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами Розділ 3. Порівняльний аналіз судових актів судді апеляційного суду та судових актів судді адміністративного суду Висновки Список використаних джерел Додатки
 • СУДОВІ АКТИ СУДДІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЯК ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

  Вступ Розділ 1. Правова природа судових актів господарського суду 1.1. Характеристика судових рішень господарського суду 1.2. Ухвала господарського суду та її зміст Розділ 2. Судові акти при перегляді судових рішень 2.1. Судові акти, які виносяться під час апеляційного провадження 2.2. Судові акти, що передбачені в касаційному провадженні 2.3. Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами Розділ 3. Порівняльний аналіз судових актів судді апеляційного суду та судових актів судді адміністративного суду Висновки Список використаних джерел Додатки
 • СТАТУС СУДДІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

  ВСТУП 3 1. Становлення інституту судової влади в сфері господарських відносин та закріплення статусу судді господарського суду в діючих нормативно-правових актах. 4 2. Правосуб’єктність як головний елемент статусу судді господарського суду 7 ВИСНОВКИ 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18
 • Судове засідання господарського суду як форма вирішення спорів

  ВСТУП Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ГОСПОДАРСЬКИМ СУДОМ 1.1. Господарські суди в системі судоустрою України 1.2. Підстави виникнення господарських спорів Розділ 2. СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЯК ФОРМА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 2.1. Поняття, принципи та учасники судового засідання як форма вирішення спорів 2.2. Порядок ведення судового засідання 2.3. Поняття протоколу судового засідання Розділ 3. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЯК ФОРМА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ Висновки СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Поняття і види судових рішень Господарського суду

  Вступ 3 1. Рішення господарського суду як наслідок вирішення спору 5 2. Загальні засади прийняття рішень господарським судом 17 2.1. Порядок прийняття рішення господарським судом 17 2.2. Прийняття рішення: права та обов’язки господарського суду 18 3. Характеристика судових рішень господарського суду 21 3.1. Зміст рішення господарського суд 21 3.2. Додаткове рішення як наслідок виправлення недоліків рішень господарського суду 25 3.3. Виправлення та роз’яснення рішень господарського суду 26 Висновок 28 Список використаної літератури 31


© 2013 - 2022 refsbank.info