Курсовая: Суб’єкт банкрутства і банкрут: порівняльна характеристика статусу (ID:49967)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Суб’єкт банкрутства і банкрут: порівняльна характеристика статусу (Код работы:49967)

Информация о работе Раздел: Хозяйственное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 31 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 49967
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 38
СодержаниеВСТУП
Розділ 1. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ
1.1. Боржник. Правова регламентація
Розділ 2. ВИЗНАННЯ СУБ’ЄКТА БАНКРУТОМ
2.1. Підстави та порядок визнання банкрутом
2.2. Правові наслідки визнання банкрутом
Розділ 3. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТУСУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ЛитератураГосподарський кодекс України від 16 січня 2003 р. //
Офіційний вісник України...
Господарський процесуальний кодекс України // ВВРУ...
Закон України «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом» // Відомості
Верховної Ради України...
Постанова ВГСУ від 26.05.04 № 23/700-6 // Закон України
«Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом». З постатейними матеріалами
судової практики Верховного суду України. — К.: Юрінком
Інтер...
Постанова Верховного Суду України від 17.01.2006 р. у
справі №9/207 // Вісник господарського судочинства...
Лист Державної податкової адміністрації України від 25
лютого 2000 р. №2655/7/25-1317 "Щодо застосування норм
Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"…
Закон України «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом». З постатейними
матеріалами судової практики Верховного суду України. —
К.: Юрінком Інтер...
Бірюков О. Банкрутство (курс лекцій). — К.: Реферат...
Бірюков О.М. Акціонери у справах про банкрутство: теорія і
сучасна практика // Вісник господарського судочинства...
Бобкова А.Г., Татькова З.Ф. Правове регулювання відносин
у процедурі банкрутства. — К.: Центр навчальної
літератури...
Вінник О.М. Господарське право. — К...
Германское право. Часть III / Пер. с нем. Науч. ред. Р.И.
Каримуллин. — М.: Статут...
Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід
розвитку і особливості становлення в Україні: Монографія. —
Львів: Інститут технологій бізнесу і права...
Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. Общие положения.
Курс лекций. — М.: БЕК...
Підприємницьке право / За ред. О.В.Старцева. — К.:
Істина...
Поляков Б.М. Право несостоятельности (банкротства) в
Украине. — К.: Ін Юре...
Поляков Б.М. Правовое положение должника в процедуре
банкротства в Украине // Підприємництво, господарство і
право...
Поляков Б.М. Процедура банкротства в Украине: Теория и
практика. — Донецк: Донбасс...
Пригуза П.Д. Правова природа боржника, що ліквідується
власником, як суб'єкта банкрутства за законодавством
України // Санація та банкрутство...
Рябцева Я.Г. Сторони у судових процедурах банкрутства //
Юриспунденція: теорія і практика..
Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное)
право Украины. — Х.: Одиссей...
Свит Ю. Возможно ли банкротство некоммерческих
организаций? // Российская юстиция...
Стефанів Т.В. Поняття банкрутства: окремі теоретично-
правові аспекти // Юриспунденція: теорія і практика...
Тітов М. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні
аспект / За наук. ред. В.М.Гайворонського. — X.: Фірма
«Консум»...
Чешковська О.В. Правоздатність неспроможної юридичної
особи // Санація та банкрутство...
Шичанин А.В., Гривков О.Д. Некоторые аспекты
российского законодательства о несостоятельности //
Адвокат...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected]il.ru или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Суб’єкт банкрутства і банкрут: порівняльна характеристика статусу

  ВСТУП Розділ 1. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ 1.1. Боржник. Правова регламентація Розділ 2. ВИЗНАННЯ СУБ’ЄКТА БАНКРУТОМ 2.1. Підстави та порядок визнання банкрутом 2.2. Правові наслідки визнання банкрутом Розділ 3. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТУСУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • ПОРІВНЯЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКАРПАТСЬКОЇ І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

  Вступ 3 Розділ 1. Особливості географічного розташування Харківського та Закарпатського регіонів 5 Розділ 2. Порівняльна характеристика економічного розвитку Харківської та Закарпатської областей 12 2.1. Промисловий розвиток регіонів 12 2.2. Сільське господарство 16 2.3. Фінансова діяльність 18 2.4. Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність 20 Розділ 3. Порівняльна характеристика соціального розвитку Харківської та Закарпатської областей 23 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 ДОДАТКИ 35
 • Особливості банкрутства страховиків та професійних учасників ринку цінних паперів

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Особливості банкрутств 5 1.1 Особливості банкрутства державних підприємств 5 1.2 Особливості банкрутства інших підприємств 8 1.3 Особливості банкрутства в Російській Федерації 16 2. Правові учасникі та страховики як суб’єкти процесуального банкрутства 25 2.1. Повноваження Державного органа у справах нагляду за страховою діяльністю 25 2.2. Особливості банкрутства страховиків 27 3. Правові учасникі та професійні учасники ринку цінних паперів як суб’єкти процесуального банкрутства 29 3.1. Повноваження державного органу з питань регулювання ринку цінних паперів 29 3.2. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів 30 Висновок 32 Список використаної літератури 33
 • Аналіз та прогнозування банкрутства підприємства

  ВСТУП 3 1 Суть та значення банкрутства підприємства 5 2. Фактори що впливають на ступінь банкрутства підприємства 11 3. Методичні підходи аналізу та прогнозування банкрутства підприємства 16 4 Дослідження та прогнозування ступеня банкрутства підприємства на прикладі підприємства “***” 28 5 Обгрунтування заходів що до виходу підприємства з фінансової кризи 40 ВИСНОВКИ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53 ДОДАТКИ 57-65 Метою курсової роботи є розробка напрямів підвищення ефективності антикризового фінансового управління підприємства „***” на основі проведення діагностики кризового стану аналізу та прогнозування банкрутства підприємства Курсову роботу виконано на базі законодавчо-нормативних джерел з питань банкрутства, теоретичних розробок з методики діагностики банкрутства, антикризового управління підприємством, які представлені в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів. В якості інформаційної бази застосовано дані фінансової звітності підприємства "***", матеріали Державного комітету статистики України.
 • Порівняльна характеристика цивільного представництва в Україні, Англії та США

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………...........c. 3 1. Порівняльна характеристика цивільного представництва в Україні, Англії та США………………………………………………………………c. 4 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...........c. 16 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………........c. 17


© 2013 - 2022 refsbank.info