Курсовая: ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ (ID:49964)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ (Код работы:49964)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Курсовая
Объем: 39 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 49964
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 112
СодержаниеВСТУП
Розділ І. Загальна характеристика договору доручення
1.1. Поняття та основні ознаки договору
1.2. Зміст договору доручення
Розділ II. Суб’єктний склад договору доручення
2.1. Довіритель: права, обов’язки, відповідальність
2.2. Повірений: права, обов’язки, відповідальність
Розділ IIІ. Особливості правового регулювання припинення
договору доручення
3.1. Підстави припинення договору
3.2. Наслідки припинення договору
Розділ ІV. Договір доручення і довіреність: співвідношення
понять
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
ЛитератураАндреев В.К. Представительство в гражданском праве.
Учебное пособие. — Калинин...
Бондарь А. Исполнение договоров поручительства //
Вестник бухгалтера и аудитора Украины...
Брильов А. Договір доручення: що нового? // Бухгалтерія...
Дрішлюк А., Орзіх Ю. Договір доручення та комісії за
Цивільним кодексом України // Юридический вестник...
Єфімов О. Доручення // Бухгалтерія...
Иоффе О.С. Обязательственное право. — М.: Юридическая
литература...
Красулин А. Как избежать и предупредить опасности,
связанные с исполнением договоров поручения // Вестник
бухгалтера и аудитора Украины...
Крупко П.М. Інститут добровільного представництва в
цивільному законодавстві деяких зарубіжних країн України //
Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. —
Одеса…
Локшин А. Довіреність: оформлення, посвідчення, строк дії
// Секретарь-Референт...
Науково-практичний коментар Цивільного Кодексу України /
За ред. В.М.Косака. — К.: Істина...
Невзгодина Е.Л. Представительство по гражданскому праву
// Советское государство и право...
Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги. — М.:
Статут...
Панченко М.І. Цивільне право України. — К.: Знання...
Рясенцев В.А. Вопросы представительства в гражданском
праве // Советская юстиция...
Рясенцев В.А. Деятельность от имени другого лица без
полномочия // Ученые записки ВЮЗИ. — Вып. 5. — М...
Сывый Р. Доверенность или договор поручительства.
Проблемы розграничения понятий «доверенность»
(«поручительство») и «договор поручительства» //
Юридическая практика...
Урусова Г. Договір доручення: укладення та виконання //
Бізнес...
Федорченко Н.В. Договір доручення як правова форма
надання послуг // Матеріали ІІІ-х аспірантських читань “ХХІ
століття і сучасна науково-практична інноваційна культура”
(м. Київ, 11 квітня 2001 року). — К.: Вид-во ”КІТЕП”...
Федорченко Н.В. Загальна характеристика договору
доручення // Часопис київського університету права № 3. —
К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України...
Хом’як С. Договір доручення в новому ЦКУ // Баланс...
Цивільне право України / За ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-
Фатєєвої, В.Л.Яроцького. — К.: Юрінком Інтер...
Цивільне право України / За ред. Р.Б.Шишки, В.А.Кройтора.
— Х.: Еспада...
Цивільне право України / За ред. Р.О.Стефанчука. — К.:
Наукова думка; Прецедент...
Цивільне право України / За ред. С.С.Бичкової. — К.: КНТ...
Цивільне право України. Академічний курс: У 2-х тт. Т. 2.
Особлива частина / За ред. Я.М.Шевченка. — К.: Ін Юре...
Цивільне право України. У 2-х кн. / За ред. О.В.Дзери,
Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер...
Цивільний кодекс України. — К.: Видавнича компанія
"Воля"...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ

  ВСТУП Розділ І. Загальна характеристика договору доручення 1.1. Поняття та основні ознаки договору 1.2. Зміст договору доручення Розділ II. Суб’єктний склад договору доручення 2.1. Довіритель: права, обов’язки, відповідальність 2.2. Повірений: права, обов’язки, відповідальність Розділ IIІ. Особливості правового регулювання припинення договору доручення 3.1. Підстави припинення договору 3.2. Наслідки припинення договору Розділ ІV. Договір доручення і довіреність: співвідношення понять Висновки СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
 • Поняття договору комісії та його відмінність від договору доручення

  Поняття договору комісії та його відмінність від договору доручення 2 Список використаних джерел 10
 • Договір доручення

  Вступ 4 1. Загальна характеристика договорів у цивільному праві 6 1.1. Поняття договору, його зміст та форма 6 1.2. Класифікація договорів в цивільному праві 8 1.3. Порядок укладання договорів 11 1.4. Зміна та розірвання договору 13 2. Договір доручення як зобов’язання в цивільному праві 15 2.1. Поняття договору доручення 15 2.2. Права та обов’язки сторін за договором доручення 18 2.3. Припинення та наслідки припинення договору доручення 20 2.4. Особливості договору доручення в цивільному законодавстві 22 3. Порядок застосування договору доручення, як договору про надання послуг 27 Висновки 36 Список використаної літератури: 39
 • ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

  ВСТУП Розділ І. Загальна характеристика договору доручення 1.1. Поняття та основні ознаки договору 1.2. Зміст договору доручення Розділ II. Особливості правового регулювання припинення договору доручення 2.1. Підстави припинення договору 2.2. Наслідки припинення договору Розділ ІІІ. Проблеми практичної реалізації договору доручення Висновки СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
 • Суть договору доручення, його види

  Вступ 3 1. Історія становлення договору доручення в цивільному праві 5 2. Суть договору доручення, його види 9 3. Податкові наслідки виконання операцій у рамках договорів доручення 13 Висновок 18 Список використаної літератури 20Вступ 3 1. Історія становлення договору доручення в цивільному праві 5 2. Суть договору доручення, його види 9 3. Податкові наслідки виконання операцій у рамках договорів доручення 13 Висновок 18 Список використаної літератури 20


© 2013 - 2021 refsbank.info