Курсовая: ОФІЦІЙНЕ ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЗАКОНІВ (ID:49963)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ОФІЦІЙНЕ ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЗАКОНІВ (Код работы:49963)

Информация о работе Раздел: Конституционное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 49 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 49963
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 56
СодержаниеВступ
Розділ 1. Конституційний Суд України як орган
конституційної юрисдикції
1.1. Конституційний Суд України: повноваження та правова
природа його рішень
1.2. Акти тлумачення Конституції й законів України та їх
реалізація
1.3. Правовий аналіз ролі Конституційного Суду України у
законодавчому процесі
Розділ 2. Деякі аспекти правового регулювання тлумачення
законодавства в Україні
2.1. Конституційне судочинство як інструмент тлумачення
законодавства в аспекті змістової інтерпретації
2.2. Реалізація конституційного права на судовий захист в
аспекті особливостей тлумачення закону
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку інституту
офіційного тлумачення законодавства в Україні
3.1. Проблеми розвитку інституту офіційного тлумачення
Конституції та законів в Україні
3.2. Тлумачення Конституції: зарубіжний досвід і
перспективи для України
Висновки
Список використаних джерел і літератури
ЛитератураКонституція України / Верховна Рада України: Офіц. вид. —
К...
Закон України «Про Конституційний Суд України» //
Відомості Верховної Ради України...
Закон України «Про Конституційний Суд України» // Вісник
Конституційного Суду України...
Рішення Конституційного Суду України від 27 липня 2007 р.
// Офіційний вісник України...
Рішення Конституційного Суду України по справі про
порядок виконання рішень Конституційного Суду України //
Вісник Конституційного Суду України...
Селіванов А.О. Верховенство права в конституційному
правосудді: Аналіз конституційної юрисдикції. — К.-Харків...
Селіванов А.О. Конституційна юрисдикція: поняття, зміст,
принцип верховенства права, правові позиції по справах
прав людини і конституційних конфліктів у сфері публічної
влади. — К.: Ін Юре...
Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України:
теорія та практика. — Харків...
Бабенко К. Роль Конституційного Суду України у
забезпеченні верховенства Конституції України // Вісник
Конституційного Суду України...
Білоусов Ю.В., Івановська А.М. Шляхи забезпечення
виконання рішень Конституційного Суду України //
Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького
університету управління та права...
Бринцев В. Політико-правовий аналіз ролі Конституційного
Суду України у законодавчому процесі // Вісник
Конституційного Суду України...
Васильєв Г. Деякі законодавчі аспекти проблеми виконання
рішень Конституційного Суду України // Юридичний
журнал...
Євграфов П.Б. За невиконання рішень Конституційного Суду
— юридичну відповідальність // Закон і бізнес...
Кальченко С. До проблеми реалізації конституційного права
на судовий захист в аспекті особливостей тлумачення
закону // Юридичний журнал...
Козюбра М. Принцип верховенства права і конституційна
юрисдикція // Вісник Конституційного Суду України...
Кордун О. Політико-юридичний характер діяльності
Конституційного Суду // Людина і влада…
Лунь З. До питання про акти Конституційного Суду України
// Вибори та демократія...
Матвєєва Л.Г. Акти тлумачення Конституції як нетрадиційне
джерело конституційного права України //
Південноукраїнський правничий часопис...
Митюков М. Конституционные суды на постсоветском
пространстве // Конституционное право:
восточноевропейское обозрение...
Олійник І., Безбожна О. Механізм реалізації рішень
Конституційного Суду України та місце інституту
відповідальності у ньому // Право України...
Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду
України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду
України...
Рабінович П. Конституційне судочинство як інструмент
тлумачення законодавства відповідно до соціальних потреб і
змін // Вісник Конституційного Суду України...
Савчин М. Природа актів Конституційного Суду України:
теоретико-методологічні аспекти // Вісник Конституційного
Суду України...
Селіванов А. Конституційний Суд України в нових умовах
забезпечення конституційності у державі // Вісник
Конституційного Суду України...
Скакун О. Конституційний Суд як учасник правотворчості
(законотворчості) в Україні // Юридична Україна...
Стрижак А. Конституційне судочинство в Україні: здобутки і
проблеми // Право України...
Тацій В.Я., Тодика Ю.М. Межі тлумачення Конституційним
Судом Конституції і законів // Вісник Конституційного Суду
України...
Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду
України // Право України...
Тихий В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України
Конституційним Судом України // Вісник Конституційного
Суду України...
Тихий В. Повноваження Конституційного Суду України та
правова природа його рішень // Вісник Конституційного Суду
України...
Тихий В.П. Конституційний Суд України: повноваження та
правова природа його рішень // Законодавство України.
Науково-практичні коментарі...
Тихий В.П. Правотлумачення Конституційного Суду України
та правова природа його рішень // Вісник Конституційного
Суду України...
Ткачук П. Конституційний Суд України: теоретико-правові
питання діяльності // Вісник Конституційного Суду України…
Цимбалістий Т. Реалізація актів Конституційного Суду
України // Вибори та демократія...
Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція
Конституційного Суду України (проблема теорії) // Вісник
Конституційного Суду України...
Шевчук С. Способи тлумачення Конституції: порівняльний
досвід // Судоустрій і судочинство в Україні...
Шемшученко Ю., Мурашин Г. Конституційний Суд України як
орган конституційної юрисдикції // Вісник Конституційного
Суду України...
Шемшученко Ю., Погорілко В. Проблеми функцій
Конституційного Суду України // Вісник Конституційного
Суду України...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • ОФІЦІЙНЕ ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЗАКОНІВ

  Вступ Розділ 1. Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдикції 1.1. Конституційний Суд України: повноваження та правова природа його рішень 1.2. Акти тлумачення Конституції й законів України та їх реалізація 1.3. Правовий аналіз ролі Конституційного Суду України у законодавчому процесі Розділ 2. Деякі аспекти правового регулювання тлумачення законодавства в Україні 2.1. Конституційне судочинство як інструмент тлумачення законодавства в аспекті змістової інтерпретації 2.2. Реалізація конституційного права на судовий захист в аспекті особливостей тлумачення закону Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку інституту офіційного тлумачення законодавства в Україні 3.1. Проблеми розвитку інституту офіційного тлумачення Конституції та законів в Україні 3.2. Тлумачення Конституції: зарубіжний досвід і перспективи для України Висновки Список використаних джерел і літератури
 • ОФІЦІЙНЕ ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЗАКОНІВ

  Вступ Розділ 1. Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдикції 1.1. Конституційний Суд України: повноваження та правова природа його рішень 1.2. Акти тлумачення Конституції й законів України та їх реалізація 1.3. Правовий аналіз ролі Конституційного Суду України у законодавчому процесі Розділ 2. Деякі аспекти правового регулювання тлумачення законодавства в Україні 2.1. Конституційне судочинство як інструмент тлумачення законодавства в аспекті змістової інтерпретації 2.2. Реалізація конституційного права на судовий захист в аспекті особливостей тлумачення закону Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку інституту офіційного тлумачення законодавства в Україні 3.1. Проблеми розвитку інституту офіційного тлумачення Конституції та законів в Україні 3.2. Тлумачення Конституції: зарубіжний досвід і перспективи для України Висновки Список використаних джерел і літератури
 • ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Роль Конституційного Суду України у забезпечення верховенства Конституції України 7 Розділ 2. Природа актів Конституційного Суду України 14 Розділ 3. Конституційне судочинство як інструмент тлумачення законодавства 21 ВИСНОВКИ 31 Список використаної літератури 34
 • Перевірка нормативно-правових актів на відповідальність конституції і законів України

  І. Вступ 3 ІІ. Поняття нормативно-правових акту та різноманітність способів набуття чинності нормативно-правовими актами в Україні 5 ІІІ. Перевірка нормативно-правових актів на відповідність Конституції і Законам України та її види 10 3.1. Перевірка на відповідність Конституції України 10 3.2. Перевірка нормативно-правових актів у ході їх реєстрації 20 3.3. Перевірка нормативно-правових актів суддею у ході розгляду справи 31 ІV. Висновок 37 V. Список використаних джерел 40
 • Характеристика Конституції України

  1.Провести порівняльно-правовий аналіз розділу І Концепції нової Конституції України (Відомості Верховної Ради УСС. - 1991.-№35.- ст. 466) та розділу І Конституції України; структура і загальна характеристика діючої Конституції України. 3 2.Визначити нові терміни Конституційного законодавства, яке не використовувались до початку конституційної реформи в Україні 5 3.Привести приклади відсилочних та бланкетних норм Конституції України 6 4.Привести приклади процесуальних норм по Конституції України 6 5.Привести приклади статуарних норм по Конституції України 7 6.Вказати суб’єктів, які уповноважені визначати конституційність законів України 7 Список використаної літератури 81.Провести порівняльно-правовий аналіз розділу І Концепції нової Конституції України (Відомості Верховної Ради УСС. - 1991.-№35.- ст. 466) та розділу І Конституції України; структура і загальна характеристика діючої Конституції України. 3 2.Визначити нові терміни Конституційного законодавства, яке не використовувались до початку конституційної реформи в Україні 5 3.Привести приклади відсилочних та бланкетних норм Конституції України 6 4.Привести приклади процесуальних норм по Конституції України 6 5.Привести приклади статуарних норм по Конституції України 7 6.Вказати суб’єктів, які уповноважені визначати конституційність законів України 7 Список використаної літератури 8


© 2013 - 2022 refsbank.info