Курсовая: Місце Німеччини у світогосподарських відносинах (ID:49961)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Місце Німеччини у світогосподарських відносинах (Код работы:49961)

Информация о работе Раздел: Международная экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 46 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 49961
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 72
СодержаниеВСТУП
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми
1.1. Основні економічні підходи дослідження Німеччини у
світогосподарських відносинах
1.2. Геоекономічний підхід до визначення місця Німеччини у
світогосподарських відносинах
Висновок до розділу 1
Розділ 2. Німеччина у системі міжнародних економічних
відносин
2.1. Місце Німеччини у світовому господарстві
2.2. Фактори економічного розвитку
2.3. Особливості національно-економічної моделі
2.4. Співробітництво України з Німеччиною у сфері туризму
Висновок до розділу 2
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ЛитератураБезуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних
країн. — К.: Академія...
Голиков А.П. та ін. Вступ до економічної і соціальної
географії. — К.: Либідь...
Гутник В. Германия // Международная экономика и
международные отношения…
Дорошевский М.В., Мысливец Г.В. Экономическая и
социальная география мира. — К.: МАУП...
Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю.Г.Козака,
В.В.Ковалевського, В.М.Осипова. — К.: Центр учбової
літератури...
Інформація щодо співробітництва України з Європейським
Союзом в галузі туризму / Державна служба туризму і
курортів // http://www.tourism.gov.ua/ PublicationsList.aspx?
id=49…
Калинкина М.Ю. Экономика Германии в условиях
глобализации // Сборник докладов. РГГУ. V Чаяновские
чтения «Экономический рост: теория и практика». — М...
Кудряченко О. Нові політичні виміри поступу Німеччини //
Людина і політика...
Максаковский В.П. Географическая картина мира. —
Ярославль: Верхняя Волга...
Машбиц Я.Г. Комплексное страноведение. — М.;
Смоленск...
Международная экономика и международные отношения…
Основы философии науки: Учеб. пособ. для аспирантов /
В.П.Кохановский и др. — Ростов н/Д: Феникс...
Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. — К.: Вища
школа...
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.1999 р. №227
«Про запровадження нового порядку оформлення візових
документів для в'їзду в Україну» //
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=227-99-
%EF...
Реутов В.Є. Методологія дослідження регіональних
трансформацій // Економіка та підприємництво...
Родионова И.А. Мировая экономика. Индустриальный
сектор. — СПб.: Питер...
Философский словарь / Под ред. М.М.Розенталя. — М.: Изд-
во политической литературы...
Шварьова Г.В. Роль Німеччини в вирішенні питання виходу
Європейського Союзу з світової фінансової та економічної
кризи // http://intkonf.org/ shvarova-gv-rol-nimechchini-v-
virishenni-pitannya-vihodu-evropeyskogo-soyuzu-z-svitovoyi-
finansovoyi-ta-ekonomichnoyi-krizi…
Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна
географія зарубіжних країн. — К.: Либідь...
Яценко Б.Л. Країнознавство: об’єкт, принципи та схема
наукових досліджень // Український географічний журнал...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Місце Німеччини у світогосподарських відносинах

  ВСТУП Розділ 1. Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми 1.1. Основні економічні підходи дослідження Німеччини у світогосподарських відносинах 1.2. Геоекономічний підхід до визначення місця Німеччини у світогосподарських відносинах Висновок до розділу 1 Розділ 2. Німеччина у системі міжнародних економічних відносин 2.1. Місце Німеччини у світовому господарстві 2.2. Фактори економічного розвитку 2.3. Особливості національно-економічної моделі 2.4. Співробітництво України з Німеччиною у сфері туризму Висновок до розділу 2 Висновки СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві. Відомча класифікація видатків бюджету її призначення

  Вступ..................................................................................................................3 1. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві......4 1.1. Суть та місце державного бюджету в економічному житті суспільства................................................................................4 1.2. Державна бюджетна політика та місцеві бюджети у бюджетній систем...............................................................................6 2. Відомча класифікація видатків бюджету їх призначення.........................10 2.1. Суть і розподіл видатків....................................................................10 2.2. Склад і структура видатків Державного бюджету України на 2006 рік і збалансованість бюджетів............................13 Висновки............................................................................................................18 Використана література....................................................................................19
 • Особливості розміщення ПРП і аналіз рівня забезпеченості регіонів Німеччини

  "ВСТУП 3 1.Сутність і значення природних ресурсів у формуванні екологічного потенціалу Німеччини 6 2. Характеристика структури ПРП 10 3. Особливості розміщення ПРП і аналіз рівня забезпеченості регіонів Німеччини 18 4. Вплив екологічного чинника на формуванні галузей спеціалізації господарства Німеччини 21 5. Напрями НТР у формуванні еколого-економічного потенціалу Німеччини 27 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 33"
 • Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків Німеччини

  Вступ 3 1.Значення і види зовнішньоекономічних зв'язків країни, загальні закономірності та принципи їх розвитку 5 2.Передумови формування зовнішньоекономічних зв'язків Німеччини 9 3.Структура та динаміка зовнішньої торгівлі Німеччини 15 4.Зовнішні зв'язки Німеччини в кредитній, фінансово-інвестиційній, транспортно-комунікаційній та науково-технологічній сферах 26 5. Проблеми і перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Німеччини 35 Висновки 38 Список використаної літератури 41
 • Кримінальний Кодекс Німеччини 1871 року.

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 1. Історичні передумови прийняття Кримінального Кодексу Німеччини 1871 року………………………………………………………………………………...8 2. Структура Кримінального Кодексу Німеччини 1871 року…………...……13 3. Види злочинів та система покарання за Кримінальним Кодексом Німеччини 1871 року……………………………………………………………16 4. Трансформаційні зімни Кримінального Кодексу Німеччини 1871 року….20 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ………………… 26 ДОДАТКИ…………………………………………………..……………………30


© 2013 - 2022 refsbank.info