Курсовая: Конституційне право людини і громадянина в Україні на освіту (ID:49957)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Конституційне право людини і громадянина в Україні на освіту (Код работы:49957)

Информация о работе Раздел: Конституционное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 36 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 49957
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 108
СодержаниеВступ
Розділ І. Нормативно-правові засади регулювання права
людини і громадянина на освіту в Україні
Розділ ІІ. Зміст реалізація та регулювання конституційного
права людини і громадянина на освіту в Україні
Розділ ІІІ. Реалізація та забезпечення органами влади
конституційного права людини і громадянина на освіту в Україні
Висновки
Список використаної літератури
ЛитератураКонституція України. — Х.: Право...
Загальна декларація прав людини 1948 р. // Права людини.
Міжнародні договори України, декларації, документи /
Упоряд. Ю.К.Качуренко. — К...
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні
права 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори
України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К.Качуренко. —
К...
Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. //
Відомості Верховної Ради України...
Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня
1999 р. // Відомості Верховної Ради України...
Закон України «Про освіту» від 23.04.1996 р. // Відомості
Верховної Ради України...
Закон України «Про професійно-технічну освіту» від
10.02.1998 р. // Відомості Верховної Ради України...
Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення
системи вищої освіти України» від 17.02.2004 р. //
Офіційний вісник України...
Указ Президента України «Про національну доктрину
розвитку освіти» від 17.04.2002 р. // Офіційний вісник
України...
Указ Президента України «Про Національну програму
правової освіти населення» від 18.10.2001 р. // Офіційний
вісник України...
Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-
2010 роки // www.zakon.rada.gov.ua...
Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод
людини та громадянина / І.О.Ієрусалимова,
І.О.Ієрусалимов, П.М.Павлик, Ж.В.Удовенко. — К.: Знання...
Гладкіх В.І. Соціальні права громадян в аспекті формування
України як соціально-правової держави // Право України...
Домаранський О. Правове забезпечення освіти // Освіта
України...
Дорошенко Д.І. Нарис історії України. У 2 т. — К.: Глобус...
Зайчик В. Нормативно-правове забезпечення освіти в Україні
// Вища школа...
Історія України: Курс лекцій. У 2 кн. — Кн. 1. Від
найдавніших часів до кінця XIX ст. / Л.Г. Мельник, О.І.
Гуржій, М.В. Демченко та ін. — К.: Либідь...
Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в
Україні. — К.: Юрінком Інтер...
Коментар до конституції України / Ред. А.І.Осауленко. — К...
Конституционное право зарубежных стран: Учебник для
вузов // Под общ. ред. М.В.Баглая, Ю.И.Лейбо, Л.М.Энтина.
— М...
Конституційне право України / За ред. Погорілка В.Ф. — К...
Конституційне право України / За ред. Ю.І.Крегула. — К.:
КНТУ...
Конституційне право України. Підручник / За ред. Тація В.Я.,
Погорілка В.Ф., Тодики Ю.М. — К...
Кулініч О.О. Право на освіту в системі конституційних прав
людини і громадянина та його гарантії // Часопис Київського
університету права...
Лисенков С.Л. Культурні права // Юридична енциклопедія.
Том 3. — К...
Назаренко І. Братства і їх роль в історії України. — Париж;
Рим: Вид-во Укр. Християн. Руху...
Орленко В.І. Історія державного управління в Україні: Навч.
посіб. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т...
Орленко В., Орленко Л. Формування права на освіту в
Україні // Вісник КНТЕУ...
Подрезов В. Загальна декларація прав людини та реалізація
права на освіту в Україні // Юридический вестник...
Правознавство / Навч. посібник / За ред. Копсйчікова В.В. —
К...
Пушкіна О.В. Право на освіту в системі культурних прав
людини і громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства
юстиції України...
Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. —
К...
Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина.
— К.: Атіка...
Романенко К. Особливості державного регулювання права
на освіту в Україні // Підприємництво, господарство і
право...
Романенко К. Соціальний та юридичний аспекти змісту
права на освіту в Україні // Підприємництво, господарство і
право...
Скакун О.Ф. Теория государства и права. — X...
Соколенко Ю. Гарантії культурних прав і свобод громадян
України // Право України...
Соколенко Ю. Поняття культурних прав і свобод людини та
громадянина // Право України...
Шевчук В. Освіта в козацькі часи // Віче...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Конституційне право людини і громадянина в Україні на освіту

  Вступ Розділ І. Нормативно-правові засади регулювання права людини і громадянина на освіту в Україні Розділ ІІ. Зміст реалізація та регулювання конституційного права людини і громадянина на освіту в Україні Розділ ІІІ. Реалізація та забезпечення органами влади конституційного права людини і громадянина на освіту в Україні Висновки Список використаної літератури
 • Конституційне утвердження прав та свобод людини та громадянина

  Вступ 3 Розділ І. Конституційне утвердження прав та свобод людини та громадянина 4 1.1 Загальна оцінка конституційного утвердження прав і свобод 4 Розділ 2. Конституція України як основний гарант прав та свобод особи 8 2.1 Конституція України і права людини 8 2.2 Економічні, соціальні, культурні права і свободи людини і громадянина 11 Висновок 17 Список використаної літератури 18Вступ 3 Розділ І. Конституційне утвердження прав та свобод людини та громадянина 4 1.1 Загальна оцінка конституційного утвердження прав і свобод 4 Розділ 2. Конституція України як основний гарант прав та свобод особи 8 2.1 Конституція України і права людини 8 2.2 Економічні, соціальні, культурні права і свободи людини і громадянина 11 Висновок 17 Список використаної літератури 18
 • Правовий статус людини і громадянина в Україні

  Вступ / Розділ 1. Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права / Розділ 2. Поняття і види основних прав, свобод та обов язків людини і громадянина в Україні / Розділ 3. Механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і громадянина / Розділ 4. Співвідношення міжнародно-правового і національного регулювання прав і свобод людини та забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні / Висновки / Список використаної літератури1
 • Демократія права людини і громадянина

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА КОНКРЕТИЗАЦІЯ СУТНОСТІ ДЕМОКРАТІЇ 6 1.1. Поняття про демократію. Витоки, зміст та основні її форми 6 1.2. Конкретизування сутності демократії у гарантіях прав людини 10 РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: ДЕМОКРАТИЧНИЙ ВИМІР 13 2.1. Ступінь розробки проблеми прав людини та громадянина: поняття, сутність, структура 13 2.2. Теоретико-методологічні підходи до дослідження соціально-економічних прав як критерій аналізу й класифікації сучасних демократичних держав 15 2.3. Політика сучасних демократичних правових держав у галузі прав людини і громадянина 17 РОЗДІЛ ІІІ. ВИРАЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 20 3.1. Конституціоналізм як гарантія прав і свобод людини та громадянина в Україні 20 3.2. Зміст конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина за Конституцією України 24 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 34
 • Демократія права людини і громадянина

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА КОНКРЕТИЗАЦІЯ СУТНОСТІ ДЕМОКРАТІЇ 6 1.1. Поняття про демократію. Витоки, зміст та основні її форми 6 1.2. Конкретизування сутності демократії у гарантіях прав людини 10 РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: ДЕМОКРАТИЧНИЙ ВИМІР 13 2.1. Ступінь розробки проблеми прав людини та громадянина: поняття, сутність, структура 13 2.2. Теоретико-методологічні підходи до дослідження соціально-економічних прав як критерій аналізу й класифікації сучасних демократичних держав 15 2.3. Політика сучасних демократичних правових держав у галузі прав людини і громадянина 17 РОЗДІЛ ІІІ. ВИРАЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 20 3.1. Конституціоналізм як гарантія прав і свобод людини та громадянина в Україні 20 3.2. Зміст конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина за Конституцією України 24 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 34


© 2013 - 2021 refsbank.info