Курсовая: ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ (ID:49955)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ (Код работы:49955)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Курсовая
Объем: 35 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 49955
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 67
СодержаниеВступ
Розділ І. Виникнення та способи захисту сімейних прав і
обов’язків
1.1. Поняття та підстави виникнення захисту сімейних прав і
обов’язків
1.2. Способи захисту сімейних прав і обов’язків
Розділ ІІ. Форми захисту сімейних прав і обов’язків
2.1. Юрисдикційна форма захисту сімейних прав і обов’язків
2.2. Неюрисдикційна форма захисту сімейних прав і обов’язків
Розділ ІІІ. Проблеми сучасного розгляду сімейних справ, що
випливають із сімейних відносин
Висновки
Список використаних джерел та літератури
ЛитератураКонституція України. — К.: Парламентське видавництво...
Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. //
Відомості Верховної Ради України...
Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р.
// Відомості Верховної Ради...
Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини» від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної
Ради...
Правила опіки та піклування. Затверджено наказом
Державного комітету України у справах сім'ї та молоді,
Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти
України, Міністерства праці та соціальної політики України від
26 травня 1999 р. № 34/166/131/88…
Сімейний кодекс України. — К.: Парламентське
видавництво...
Цивільний кодекс України: Офіційний текст / Міністерство
юстиції України. — К.: Юрінком Інтер...
Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості
Верховної Ради...
Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. — М...
Митракова І.Г. Особисті немайнові права подружжя як
об'єкти судового захисту // Вісник Верховного суду
України...
Митракова І.Г. Способи та засоби судового захисту сімейних
відносин ніж подружжям // Верховенство права у процесі
державотворення та захисту прав людини в Україні:
Матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф...
Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України
/ За ред. Є.О.Харитонова — Х.: Одіссей...
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України /
За ред. Ю.С.Червоного — К.: Істина…
Ромовська З.В. Коментар до глави 2 «Здійснення сімейних
прав та виконання сімейних обов’язків. Захист сімейних прав
та інтересів» Сімейного кодексу України // Законодавство
України. Науково-практичні коментарі...
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-
практичний коментар. — К.: Ін Юре, 2003. — 532 с.
Рясенцев В.А. Семейное право...
Сиротенко С.Є. Щодо компенсації моральної шкоди за
Сімейним кодексом України // Проблеми законності:
Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Відп. ред.
В.Я.Тацій. — Харків: НЮАУ...
Сімейне право України / За ред. В.І.Борисової та І.В.
Жилінкова. — К.: Юрінком Інтер...
Сімейне право України / За ред. Є.О.Харитонова. — К.:
Істина...
Сімейне право України / За ред. Ю.С.Червоного — К.:
Істина...
Сімейне право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: У 2-х кн. / За ред.
С.Я.Фурси. — К.: Видавець Фурса С.Я...
Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / За
ред. С.Я.Фурси. — К.: Видавець Фурса С.Я.; КНТ...
Сімейні відносини в Україні: практичний посібник /
О.М.Роїна. — К.: КНТ...
Фурса С.Я. Окреме провадження в цивільному процесі
України: Навч. посібник. — К...
Ярошник Т.В. Шлюб у сімейному праві // Збірн. тез наук.
доп. II Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та аспірантів (17-18
березня 2006 р.) «Правове життя: сучасний стан та
перспективи розвитку». — Луцьк...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • ЗДІЙСНЕННЯ, ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ ПРАВ, ОБОВ’ЯЗКІВ ТА ІНТЕРЕСІВ

  Вступ Розділ І. Загальна характеристика здійснення та виконання сімейних прав і обов’язків 1.1. Здійснення сімейних прав 1.2. Виконання сімейних обов’язків Розділ ІІ. Надання допомоги у здійсненні сімейних прав і обов’язків 2.1. Надання неповнолітнім батькам допомоги у здійсненні батьківських прав та виконанні сімейних обов’язків 2.2. Надання органом опіки та піклування допомоги особам у здійсненні ними своїх сімейних прав та виконанні сімейних обов’язків Розділ ІІІ. Захист сімейних прав та інтересів. Позовна давність. 3.1. Захист сімейних прав і інтересів 3.2. Позовна давність у сімейному праві України Висновки Список використаних джерел та літератури
 • ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ

  Вступ Розділ І. Виникнення та способи захисту сімейних прав і обов’язків 1.1. Поняття та підстави виникнення захисту сімейних прав і обов’язків 1.2. Способи захисту сімейних прав і обов’язків Розділ ІІ. Форми захисту сімейних прав і обов’язків 2.1. Юрисдикційна форма захисту сімейних прав і обов’язків 2.2. Неюрисдикційна форма захисту сімейних прав і обов’язків Розділ ІІІ. Проблеми сучасного розгляду сімейних справ, що випливають із сімейних відносин Висновки Список використаних джерел та літератури
 • сутність та гарантій забезпечення прав, свобод та особливостей закріплення та реалізації обов’язків людини і громадянина в демократичній правовій державі

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО-ПРАВОВА ТА ЗАГАЛЬНО ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ,СВОБОД ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА………………………………………………………………..7 1.1. Історія розвитку прав, свобод та обов’язків людини і громадянина……………………………………………………………………… 7 1.2. Поняття основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина…..12 1.3. Ознаки основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина…………………………………………………………………...… 18 РОЗДІЛ 2 .ВИДИ ПРАВ, СВОБОД ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА………………………………….……………………………22 2.1. Основні види прав і свобод людини і громадянина за сферою їх реалізації в суспільному житті…………………………………….. …………..22 2.2. Основні види обов’язків……………………………………………………29 РОЗДІЛ 3. ГАРАНТІЇ ПРАВ СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ТА ЇХ ВИДИ…………………………………………..…………………………33 3.1. Основні економічні і соціальні права людини і громадянина……..…......33 3.2. Культурні і духовні права і свободи людини………………………….….35 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.……………………………….. …...45
 • Здійснення цивільних прав і виконання цивільно-правових обов’язків

  Вступ 3 1. Поняття та способи здійснення цивільних прав 5 2. Межі здійснення цивільних прав 8 3. Поняття, предмет та принципи виконання цивільно-правових обов’язків 16 4. Суб’єкт виконання обов’язку 20 5. Забезпечення виконання обов’язку 22 Висновки 43 Перелік використаних джерел 45-46
 • Здійснення і захист цивільних прав

  Вступ Глава 1. Зміст і здійснення суб’єктивного цивільного права § 1. Поняття суб’єктивного цивільного права § 2. Поняття здійснення суб’єктивного цивільного права § 3. Способи здійснення цивільних прав § 4. Межі здійснення цивільних прав § 5. Представництво і довіреність Глава 2. Виконання цивільних обов’язків § 1. Поняття і предмет цивільних обов’язків § 2. Принципи виконання цивільних обов’язків § 3. Місце, строки та інші умови виконання обов’язку § 4. Суб’єкт виконання обов’язку § 5. Забезпечення виконання обов’язку Глава 3. Захист цивільних прав § 1. Поняття і зміст захисту цивільних прав § 2. Способи захисту цивільних прав § 3. Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій і громадян § 4. Право на самозахист (самооборону) Висновки Перелік використаної літератури


© 2013 - 2022 refsbank.info