Курсовая: АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА — СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ (ID:49951)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА — СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ (Код работы:49951)

Информация о работе Раздел: Административное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 36 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 49951
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 170
СодержаниеВступ
Розділ 1. Загальна характеристика адміністративної реформи в
Україні
1.1. Правова природа адміністративної реформи в Україні
1.2. Сутність і завдання адміністративної реформи в Україні
1.3. Історичні аспекти організації адміністративної реформи в
Україні
Розділ 2. Основні аспекти та проблеми запровадження в
Україні адміністративної реформи
2.1. Концепція адміністративної реформи в Україні
2.2. Сучасні проблеми адміністративної реформи в Україні
Висновки
Список використаних джерел
ЛитератураАвер'янов В.Б. Виконавча влада в Україні та її правове
регулювання // Вісник Академії правових наук України...
Авер'янов В.Б. Державне управління у змісті предмета
адміністративного права // Вісник Академії правових наук
України...
Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. — К...
Адміністративна реформа в Україні: міфи та реалії. Матеріали
"круглого столу" (14 лютого 2000 р., м. Київ). — К...
Адміністративна реформа — історія, очікування та
перспективи / Упоряд. В.П.Тимощук. — К...
Бабенко К.А. Адміністративна реформа як невід’ємна
складова процесу реалізації Конституції України // Бюлетень
Міністерства юстиції України...
Визначення і вимірювання демократії / За ред. Д.Бітема. —
Львів...
Гладун З.С. Адміністративне право України. — Тернопіль:
Карт-бланш...
Диновський Д.М. Проблеми адаптації адміністративного
законодавства України до законодавства Європейського
Союзу // Часопис Київського університету права...
Дьомін О. Роль адміністративної реформи у
державотворенні на сучасному етапі // Адміністративна
реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції. — К...
Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми
/ За ред. В.П.Горбатенка. — К...
Жук Н. Про конституційне реформування влади // Вісник
Академії правових наук України...
Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від
8.12.2004 р. // Відомості Верховної Ради України...
Закон України «Про внесення змін до Конституції України» //
Голос України...
Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної
реформи в Україні: Монографія. — К.: Факт...
Конституція України — Основний Закон суспільства,
держави, людини. — К...
Концепція адміністративної реформи в Україні. — К.: ДВПП
Міннауки...
Кравченко С. Досвід організації адміністративної реформи в
Україні // Вісник Державної служби України...
Кремень В.Г., Ткаченко В.М. Україна: шлях до себе.
Проблеми суспільної трансформації. — К.: Вид-во "Видавн.
центр "ДрУк"...
Малиновський В. Адміністративно-територіальна реформа —
визначальний фактор ефективної організації регіональної та
місцевої влади // Вісник Національної академії державного
управління...
Олуйко В., Ганущак Ю. Реформи: адміністративно-
територіальна як продовження бюджетної // Голос
України...
Орел М. Інноваційні та ціннісні аспекти адміністративної
реформи в Україні крізь призму реалізації національних
інтересів // Вісник Національної академії державного
управління при Президентові України...
Орел М. Теоретико-методологічні аспекти щодо сутності,
мети, напрямів, цілей і завдань адміністративної реформи в
Україні у контексті процесів глобалізації // Вісник
Національної академії державного управління при
Президентові України...
Ославський М.І. Проблеми організації регіонального
управління в контексті адміністративної реформи в Україні //
Часопис Київського університету права...
Тодика Ю.М. Адміністративна реформа в Україні в аспекті
розвитку конституційного процесу // Вісник Академії
правових наук України...
Тодика Ю.М. Конституція України — Основний Закон
держави і суспільства. — X...
Тодика Ю.М. Фактори реалізації Конституції України // Вісник
Академії правових наук України...
Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и
практики. — X...
Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины. —
X...
Указ Президента України "Про заходи щодо впровадження
Концепції адміністративної реформи в Україні" від 22.07.1998
р. // Офіційний вісник України...
Фіночко Ф. Предмет адміністративного права: дискусійна
проблематика // Вісник Академії правових наук України...
Юрченко М.М. Адміністративна реформа і регіони //
Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. —
Одеса...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА — СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

  Вступ Розділ 1. Загальна характеристика адміністративної реформи в Україні 1.1. Правова природа адміністративної реформи в Україні 1.2. Сутність і завдання адміністративної реформи в Україні 1.3. Історичні аспекти організації адміністративної реформи в Україні Розділ 2. Основні аспекти та проблеми запровадження в Україні адміністративної реформи 2.1. Концепція адміністративної реформи в Україні 2.2. Сучасні проблеми адміністративної реформи в Україні Висновки Список використаних джерел
 • Адміністративна реформа 2005

  ВСТУП 2 1. Загальні засади адміністративної реформи 3 2. Адміністративна реформа як складова забезпечення діяльності держави 4 3. Реформування структури виконавчої влади 8 4. Адміністративна реформа і Кабінет Міністрів України 11 ВИСНОВОК 13 ЛІТЕРАТУРА 13
 • Адміністративна реформа 2005

  ВСТУП 2 1. Загальні засади адміністративної реформи 3 2. Адміністративна реформа як складова забезпечення діяльності держави 4 3. Реформування структури виконавчої влади 8 4. Адміністративна реформа і Кабінет Міністрів України 11 ВИСНОВОК 13 ЛІТЕРАТУРА 13
 • Аграрна реформа та проблеми в цій сфері

  Вступ 3 1. Помилки і недоліки аграрних реформ 1991-2001 рр. 5 2. Сучасний стан сільськогосподарського комплексу 11 3. Земельна реформа та реформування майнових відносин в АПК 15 4. Підсумки державного регулювання агропромислового комплексу України протягом вересня 2005 – травня 2006 року 20 5. Напрями розвитку аграрного сектору України 27 Висновки 38 Список використаної літератури 40 Мета роботи: розкрити проблеми та основні тенденції аграрної реформи в Україні.
 • сучасний стан та напрямки вдосконалення комерційного законодавства України.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 6 1.1. Поняття та особливості комерційного законодавства 6 1.2. Ознаки комерційного законодавства 9 1.3. Сучасний стан правового забезпечення комерційної та господарської діяльності 11 1.4. Нормотворча діяльність суб'єктів господарювання 14 РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 18 2.1. Проблеми у функціонуванні сучасного комерційного законодавства 18 2.2. Напрямки вдосконалення комерційного законодавства 20 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30


© 2013 - 2022 refsbank.info