Курсовая: Злочинність у сфері економіки (ID:49945)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Злочинність у сфері економіки (Код работы:49945)

Информация о работе Раздел: Криминалистика
Вид работы: Курсовая
Объем: 31 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 49945
Добавлена: 08.12.2010
Просмотров: 41
СодержаниеВступ
Розділ І. Поняття та ознаки економічної злочинності
Розділ ІІ. Специфіка детермінації і причинності
Розділ ІІІ. Класифікація економічних злочинів
Розділ ІV. Кримінально-правові засоби контролю та боротьби із
економічною злочинністю
Висновки
Список використаних джерел і літератури
ЛитератураБойко А. Недоліки правового регулювання як один із
чинників сучасної економічної злочинності України // вісник
національної академії прокуратури України...
Васильев А.Н. Проблемы методики расследования
отдельных видов преступлений. ― М...
Віденська конвенція ООН "Про боротьбу з незаконним
обігом наркотичних і психотропних речовин" 1988 р. //
http://www.ueplac.kiev.ua/ukr/papers/ files/mon_laund.pdf…
Давиденко Л.М. Кримінологічна класифікація економічних
злочинів та її практичне значення // Проблеми боротьби зі
злочинністю у сфері економічної діяльності: Матеріали
конференції. ― Х...
Директива Ради Європи "Про запобігання використанню
фінансової системи з метою відмивання грошей" 1991 p. //
Офіційний Журнал N L 275...
Закон України "Про державну службу": Прийнятий 16
грудня 1993 р. // Голос України...
Закон України „Про боротьбу з корупцією” від 5.10.1995 р.
№356/95 // Відомості Верховної Ради України...
Зелинский А.Ф. Криминология. Курс лекций. — Х.:
Прапор...
Кайзер Г. Криминология. Введение в основы. ― М.:
Юридическая литература...
Кальман О.Г. Сучасні проблеми боротьби зі злочинністю у
сфері економіки // Проблеми боротьби зі злочинністю у
сфері економічної діяльності. Збірник матеріалів. — Х...
Кваша Т.К., Бердичевська Н.М. Світовий досвід організаційно-
правових методів боротьби з тіньовою економікою //
Науково-технічна інформація...
Клець М.В., Клець Д.В. Боротьба з економічною
злочинністю: проблема ефективності // Економіка та
держава...
Коваленко В.В. Профілактика економічної злочинності в
Україні: концептуальні засади, організаційно-правові основи,
проблеми управління. ― Х.: Вид-во НУВС...
Конвенція ООН проти транснаціональної організованої
злочинності 2000 р. //
http://www.eclc.gov.ua/new/html/ukr/2/money_laundering.ht
ml...
Корж В. Новий підхід до визначення поняття злочинів у
сфері економічної діяльності // Вісник прокуратури...
Криминология / Под ред. А.И.Долговой. – М.: Издательство
МГУ...
Криминология / Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е.Эминова. –
М.: Юристъ...
Кримінальний Кодекс України. — Х.: Одіссей...
Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт
криминологического моделирования. — М.: ФОРУМ-ИНФРА-
М...
Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической
детерминации. — М.: Изд-во МГУ...
Литвак О.М. Злочинність, її причини та профілактика. – К...
Медведев А.М. Экономические преступления: понятие и
система // Советское государство и право...
Міллер А. Що таке причини та умови злочинів? // Право
України...
Невмержицький Є. Економічна злочинність і корупція //
Вісник прокуратури...
Панченко П.Н. Преступления, посягающие на
экономическую систему СССР // Проблемы борьбы с
преступлениями в сфере экономики. Межвузовский
сборник научных трудов. – К...
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН "Боротьба з
відмиванням грошей" 1998 p. //
http://www.unodc.org/unodc/ru/crime_cicp_signatures.html...
Свенсон Бу. Экономическая преступность. – М.: Прогресс...
Страсбурзька конвенція Ради Європи "Про відмивання,
пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним
шляхом" 1991 р. //
http://www.ueplac.kiev.ua/ukr/papers/files/mon_laund.pdf.
Яковлев А.М. Социология экономической преступности. –
М...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Злочинність у сфері економіки

  Вступ 2 1. Кримінологічна характеристика злочинності в сфері економіки 4 2. Причини та умови злочинності в сфері економіки 9 3. Попередження злочинності в сфері економіки 13 Висновок 28 Література 30
 • ЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

  Вступ Розділ І. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері економіки Розділ ІІ. Причини та умови злочинності у сфері економіки Розділ ІІІ. Попередження злочинності у сфері економіки Висновки Список використаних джерел і літератури
 • Злочинність в сфері економіки

  Вступ 3 1. Економічна злочинність: кримінологічна характеристика 4 1.1. Поняття та ознаки економічної злочинності 4 1.2. Сучасний стан економічної злочинності: особливості якісного характеру 8 1.3. Кримінологічна характеристика особи економічних злочинців 13 1.4. Аналіз основних причин економічної злочинності 16 2. Деякі аспекти попередження економічних злочинів 20 2.1. Проблемні питання попередження економічних злочинів 20 2.2. Основні напрямки попередження злочинів у сфері економіки 23 Висновки 27 Використана література 29
 • Основи управління в сфері економіки

  Вступ................................................................................................................3 Розділ 1. Поняття і структура сфери економіки..........................................5 Розділ 2. Державні органи управління в сфері економіки........................16 Розділ 3. Повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування в сфері управління економікою.......................23 Висновки.........................................................................................................27 Список використаної літератури..................................................................29
 • ознаки обставин, що виключають злочинність діяння

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПРАВОВА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 5 1.1. Правова сутність поняття «обставини, що виключають злочинність діяння» 5 1.2. Види обставин, що виключають злочинність діяння, згідно з чинним кримінальним законодавством 8 РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ОЗНАК ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 13 2.1. Відмежування обставин, що виключають злочинність діяння, від суміжних інститутів кримінального права 13 2.2. Загальні ознаки обставин, що виключають злочинність діяння 18 2.3. Спеціальні ознаки обставин, що виключають злочинність діяння 22 РОЗДІЛ ІІІ. ЗНАЧЕННЯ ОЗНАК СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ДІЯННЯ ДЛЯ ІНСТИТУТУ ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 28 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 38


© 2013 - 2021 refsbank.info