Курсовая: ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ (ID:49943)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ (Код работы:49943)

Информация о работе Раздел: Криминалистика
Вид работы: Курсовая
Объем: 25 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 49943
Добавлена: 08.12.2010
Просмотров: 55
СодержаниеВступ
Розділ 1. Поняття особи злочинця
Розділ 2. Кримінологічна характеристика особи злочинця
Розділ 3. Класифікація особи злочинця
Висновки
Список використаних джерел і літератури
ЛитератураАлександров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія:
Курс лекцій. — К.: МАУП...
Будз В. Визначення поняття особистості жінки-
рецидивістки: деякі проблеми // Право України...
Бузало П.М., Денисов С.Ф., Кириченко О.В. Кримінологія. —
К.: Центр учбової літератури...
Глоба К.П. Кримінологічна характеристика особи, яка
вчиняє злочини у сфері приватизації майна // Вісник
господарського судочинства...
Головкін Б. Дослідження смислової сфери особистості
корисливо-насильницького злочинця // Вісник
прокуратури...
Даньшин І.М. Кримінологія. Загальна та Особлива частини.
— X...
Джужа О.М. Курс кримінології. Особлива та Загальна
частини. — К...
Долгова А.И. Криминология: Учеб. для вузов. — М...
Дробіна К.В. Кримінологічний аналіз особи злочинця //
Південноукраїнський правничий часопис...
Зелінський А.Ф., Оніка Л.П. Детермінація злочину. — Х...
Кваша О.О. Організатор злочину. Кримінально-правове та
кримінологічне дослідження. — К...
Коноваленко О. Особа злочинця корисливо-насильницької
спрямованості: кримінологічна характеристика і типологія //
Право України...
Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник /
Ю.А.Александров, В.І.Антипов, М.В.Володько та ін.; За ред.
М.І.Мельника, В.А.Клименка. — К.: Юридична думка...
Кримінологія / За заг. ред. О.М.Джужи. — К.: Юрінком
Інтер...
Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред. проф.
І.М.Даньшина. — Харків: Право...
Криминология: Учебник / Под ред. А.И. Долговой. — М.:
ИНФРА-М-НОРМА...
Курило В.І., Михайлов О.Є., Яра О.С. Кримінологія: загальна
частина. Курс лекцій. — К.: Кондор...
Курс кримінології. Загальна частина: Підручник: У 2 кн. /
О.М.Джужа, П.П.Михайленко, О.Г.Кулик та ін.; За заг. ред.
О.М.Джужи. — К.: Юрінком Інтер...
Митрофанов І. Кримінологічні аспекти поняття особи
наркозалежного злочинця // Юридична Україна...
Могилевский А.Л. Истоки правонарушений. — Ашхабад...
Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах
преступности в СССР. — М...
Сахаров А.Б. Учение о личности преступника и его
значение в профилактической деятельности органов
внутренних дел. — М...
Социальные отклонения. Введение в общую теорию / Под
ред. И.М.Карпеца и Л.Л. Спиридонова. — Л...
Строган А. Співвідношення загальних і додаткових
(спеціальних) ознак суб’єкта злочину // Юридична Україна...
Ткачук В. Про взаємозвяязок умов розвитку особистості
злочинця та його протиправної поведінки // Юридична
Україна...
Фіалка М. Кримінологічні риси особи, яка вчиняє злочинне
діяння, пов’язане з підробкою документа та його
використанням // Підприємництво, господарство і право…
Яковлев A.M. Борьба с рецидивной преступностью. — М...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Особа злочинця та межі її кримінологічного вивчення

  Вступ 3 1. Визначення та кримінологічна характеристика особи злочинця 4 2. Межі кримінологічного вивчення особи злочинця 10 3. Типологія та класифікація злочинця 15 Висновок 21 Список літератури 23
 • Особа злочинця та межі її кримінологічного вивчення

  Вступ 3 1. Визначення та кримінологічна характеристика особи злочинця 4 2. Межі кримінологічного вивчення особи злочинця 6 3. Типологія та класифікація злочинця 15 Висновок 27 Список літератури 28
 • ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ

  Вступ Розділ 1. Поняття особи злочинця Розділ 2. Кримінологічна характеристика особи злочинця Розділ 3. Класифікація особи злочинця Висновки Список використаних джерел і літератури
 • ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ТА МЕЖІ ЇЇ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Визначення та кримінологічна характеристика особи злочинця 5 Розділ 2. Межі кримінологічного вивчення особи злочинця 9 Розділ 3. Типологія та класифікація злочинця 18 Висновки 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26
 • Особа злочинця та межі її кримінологічного вивчення

  ПЛАН ВСТУП……………………………………………………………………………..с. 3 1. Визначення та кримінологічна характеристика особи злочинця……………с. 5 2. Межі кримінологічного вивчення особи злочинця…………………………с. 19 3. Типологія та класифікація злочинців………………………………………..с. 25 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...с. 30 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….…с. 32


© 2013 - 2021 refsbank.info