Курсовая: Аналіз напрямів інвестування та інвестиційної привабливості ВАТ «Луцький підшипниковий завод» (ID:49939)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеАналіз напрямів інвестування та інвестиційної привабливості ВАТ «Луцький підшипниковий завод» (Код работы:49939)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Зміст
Вступ………………………………………………………………………………… 2
Розділ I. Інвестиції – як економічна категорія та об’єкт аналітичного дослідження…………………………………………………………………………..4
1.1. Економічний зміст та порядок здійснення інвестиційної діяльності…….4
1.2. Класифікація інвестицій та аналіз напрямів інвестування………...…......8
1.3. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності……………………………………………………………………18
Розділ II. Організація аналізу інвестиційної діяльності ВАТ «Луцький підшипниковий завод»……………………………………………………………..21
2.1. Економіко-організаційна характеристика підприємства………………...21
2.2. Оцінка інвестиційної привабливості акціонерного товариства…………30
2.3. Напрямки підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів підприємством………………………………………………………...32
Висновки…………………………………………………………………………….33
Список використаної літератури…………………………………………………..35
Додатки…………………………………………………………………………….. 36
Список використаних джерел
1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р.
2. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р.
3. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. — К.: ЦНЛ, 2004 р.
4. Пересада А. А., Коваленко Ю. М., Онікієнко С. В. Інвестиційний аналіз: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 485 с.
5. Данілов О.Д. Інвестування: Навчальний посібник. - Видавничий Дім “Комп'ютер прес”, 2001.- 364с.
6. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002.- 472с.
7. Гайдай М. Г., Уманців Г. В., Лисенко О. В., Задніпровський О. Г. Облік інвестицій: Навч. посіб. - К.: КНТЕУ, 2002. - 95 с.
8. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (КНЕУ) – Поддєрьогін - http://vuzlib.net/fm_P/_index.htm
9. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій - http://www.refine.org.ua/pageid-1696-1.html
10. Типы инвестиционных проектов и особенности оценки их эффективности - http://www.aael.altai.ru/sci/conf2005/Nechaev.htm
11. Економічний анализ: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП. “Рута”, 2003. – 698 c.
12. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info