Разное: Питання до іспиту “Земельне право” шпори (ID:49938)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПитання до іспиту “Земельне право” шпори (Код работы:49938)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1.Взаємодія органів державної влади і місцевого самоврядування в галузі регулювання земельних відносин.
2.Взаємодія прав і обов’язків власників земельних ділянок.
3.Взаємодія прав і обов’язків землекористувачів.
4.Визначення місця розташування земельних ділянок громадян при ліквідації сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, розподіл несільськогосподарських земель при ліквідації сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.
5.Визначення правового режиму використання земель військово-оборонного комплексу.
6.Визначення правового режиму використання земель підприємствами і організаціями транспорту.
7.Визначення правового режиму використання земель промисловими підприємствами.
8.Визначення правового режиму земель водного фонду.
9.Визначення правового режиму земель енергетичної галузі.
10.Визначення правового режиму земель зв’язку.
11.Визначення правового режиму земель історико-культурного призначення.
12.Визначення правового режиму земель лісового фонду.
13.Визначення правового режиму земель оздоровчого призначення.
14.Визначення правового режиму земель природоохоронного призначення (крім земель природно-заповідного фонду).
15.Визначення правового режиму земель рекреаційного призначення.
16.Визначення режиму земель сільськогосподарського призначення та порядку їх використання.
17.Визначення режиму і порядку надання земельних ділянок державним і комунальним сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям.
18.Визначення режиму і правового статусу земель житлової та громадської забудови.
19.Викуп земельних ділянок для суспільних потреб.
20.Державний облік земель в Україні.
21.Економічний механізм раціонального використання та охорони земель.
22.Загальна характеристика земельного законодавства як основного джерела земельного права.
23.Загальна характеристика нормативно-правових актів України з регулювання земельних відносин, зокрема: Указів президента України, Постанов і розпоряджень Уряду України, рішень і наказів спеціально уповноважених органів виконавчої влади, рішень органів місцевого самоврядування з питань регулювання земельних відносин.
24.Загальноправова характеристика правил добросусідства.
25.Земельні правовідносини: поняття та їх особливості на відміну від інших правовідносин.
26.Класифікації земельних правовідносин.
27.Класифікації систем (підсистем) земельного права.
28.Конституція України як джерело земельного права, конституційні ознаки земельних правовідносин.
29.Об’єкт-суб’єктний склад земельних правовідносин.
30.Обмеження в використанні земель водного фонду України.
31.Особливості адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства.
32.Особливості виникнення, зміни і припинення спільної часткової і сумісної власності на землю.
33.Особливості відшкодування витрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
34.Особливості кримінальної відповідальності за порушення земельного законодавства.
35.Особливості купівлі-продажу земельних ділянок.
36.Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення земельного законодавства.
37.Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин.
38.Підстави і умови відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.
39.Підстави і умови придбання земельних ділянок за цивільно-правовими угодами.
40.Підстави і умови припинення прав на землю.
41.Поняття і зміст власності на землю громадян.
42.Поняття і зміст гарантій прав на землю.
43.Поняття і зміст моніторингу земель.
44.Поняття і зміст права власності на землю держави.
45.Поняття і зміст права власності на землю територіальних громад.
46.Поняття і зміст права власності на землю юридичних осіб.
47.Поняття і зміст права власності на землю.
48.Поняття і зміст права земельного сервітуту.
49.Поняття і зміст права користування землею.
50.Поняття і зміст права на земельну концесію.
51.Поняття і зміст правової охорони земель.
52.Поняття і зміст управлінської діяльності в галузі використання і охорони земель.
53.Поняття і класифікації джерел земельного права.
54.Поняття предмету земельного права і його ознаки на відміну від предметів суміжних галузей права.
55.Поняття принципів земельного права, їх загальна характеристика, співвідношення принципів земельного права і суміжних галузей і систем права.
56.Поняття системи земельного права.
57.Поняття, завдання і зміст землеустрою в Україні.
58.Порядок використання земель військово-оборонного комплексу.
59.Порядок використання земель водного фонду.
60.Порядок використання земель історико-культурного призначення.
61.Порядок використання земель лісового фонду.
62.Порядок використання земель оздоровчого призначення.
63.Порядок використання земель підприємствами і організаціями зв’язку.
64.Порядок використання земель підприємствами і організаціями транспорту.
65.Порядок використання земель природно-заповідного фонду України.
66.Порядок використання земель промисловими підприємствами.
67.Порядок використання земель рекреаційного призначення.
68.Порядок використання земельних ділянок з меліоративними системами.
69.Порядок вилучення особливо-цінних земель.
70.Порядок вирішення земельних спорів.
71.Порядок встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних утворень.
73.Порядок встановлення та зміни цільового призначення земель.
74.Порядок збереження прав на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, особистих селянських і фермерських господарств.
75.Порядок користування землями енергетичної галузі.
Порядок набуття і передачі прав на землю від держави до територіальних громад.
76.Порядок набуття і реалізації прав на землю: загальні положення.
77.Порядок передачі земельних ділянок юридичним особам у оренду.
78.Порядок передачі земельних ділянок юридичним особам у постійне користування.
79.Порядок приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.
80.Порядок приватизації земельних ділянок громадянами.
81.Порядок притягнення до цивільно-правової відповідальності за порушення земельного законодавства (загальні положення).
82.Правила примусового припинення і відчуження прав на земельну ділянку.
83.Правова характеристика оренди землі.
84.Правове регулювання контролю за використанням і охороною земель.
85.Правовий режим використання земель житлової та громадської забудови.
86.Правовий режим використання земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва.
87.Правовий режим використання земельних ділянок житлово-будівельними і гаражно-будівельними кооперативами.
88.Правовий режим використання земельних ділянок під багатоквартирними жилими будинками.
89.Правовий статус і режим використання земельних ділянок для сінокосіння, випасання худоби, садівництва і городництва.
90.Правовий статус і режим використання земельних ділянок особистих селянських господарств.
91.Склад земель природно-заповідного фонду України і визначення правового режиму їх використання.
92.Склад земель України, категорії земель.
93.Умови виникнення права власності і права користування землею, юридичне посвідчення набуття прав на землю.
Смотрите также

© 2013 - 2022 refsbank.info