Разное: Питання на залік "Трудове право" шпори (ID:49937)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПитання на залік "Трудове право" шпори (Код работы:49937)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Безробітні та їх статус.
2. Випробування при прийнятті на роботу.
3. Відсторонення від роботи. Поняття, підстави, суб'єкти, що вправі відсторонити працівника від роботи.
4. Гарантійні і компенсаційні виплати.
5. Джерела трудового права України та їх класифікація.
6. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
7. Завдання та функції трудового права.
8. Загальне і спеціальне законодавство про працю.
9. Загальний порядок укладання трудового договору. Оформлення зарахування на роботу.
10. Заходи правового впливу на працівника при порушенні трудової дисципліни, їх юридичне значення.
11. Звільнення з роботи за порушення трудової дисципліни.
12. Звільнення згідно п. 11 ст. 41 КЗпП України.
13. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця за п. 2 ст. 40 КЗпП України.
14. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП України.
15. Зміст основних принципів трудового права.
16. Колективні трудові спори (конфлікти) і порядок їх вирішення.
17. Контракт як особлива форма трудового договору. Сфера застосування контрактів.
18. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю України.
19. Локальні правові норми.
20. Матеріальна відповідальність підприємства за шкоду заподіяну їх працівникам.
21. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку.
22. Основні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 40 КЗпП України).
23. Особливості виникнення трудових відносин у державних службовців.
24. Охорона праці жінок.
25. Переведення на іншу роботу. Гарантії прав працюючих при переведенні на іншу роботу.
26. Підстава і порядок накладання дисциплінарних стягнень.
27. Підстави і порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (ст. 40 КЗпП України).
28. Підстави і умови виникнення трудових правовідносин.
29. Підстави і умови матеріальної відповідальності сторін за трудовим законодавством.
30. Підстави та порядок звільнення працівників за строковим трудовим договором.
31. Пільги у праці і відпочинку для вагітних жінок або жінок, які мають неповнолітніх дітей.
32. Повна матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.
33. Покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника.
34. Поняття зайнятості населення. Право громадян на зайнятість.
35. Поняття заробітної плати. Методи її правового регулювання.
36. Поняття і співвідношення скороченого і неповного робочого часу.
37. Поняття колективного договору, його сторони, зміст і порядок укладення.
38. Поняття режиму робочого часу і порядок його регулювання.
39. Поняття робочого часу і його види.
40. Поняття та види відпусток. Порядок надання щорічної відпустки.
41. Поняття та види дисциплінарної відповідальності, дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності.
42. Поняття та зміст трудового договору.
43. Поняття та порядок переведення на іншу роботу. Види переведень на іншу роботу.
44. Поняття та сфера застосування колективних договорів (угод).
45. Поняття трудової функції і місце роботи по трудовому договору.
46. Поняття часу відпочинку та його види. Способи правового регулювання часу відпочинку.
47. Порядок оформлення звільнення з роботи. Розрахунки із звільнюваними працівниками.
48. Порядок покриття шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації з вини працівника.
49. Порядок прийняття на роботу. Документи, що подаються при укладенні трудового договору.
50. Порядок розгляду трудових спорів КТС. Оскарження рішень комісії по трудових спорах.
51. Право на страйк. Умови законності страйку.
52. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Загальна і спеціальна дисциплінарна відповідальність.
53. Примирні комісії, їх формування та компетенція.
54. Робота за сумісництвом. Розмежування сумісництва, суміщення посад і робіт.
55. Розгляд трудових спорів у місцевих судах.
56. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 38 КЗпП України).
57. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового органу (ст. 45 КЗпП України).
58. Роль професійних спілок і трудових колективів в правовому регулюванні праці.
59. Соціальні відпустки, підстави їх надання та тривалість.
60. Соціальні відпустки. Поняття, підстави та порядок їх надання.
61. Способи (методи) забезпечення дисципліни праці.
62. Строки звернення за вирішенням спору і строки вирішення трудових спорів. Позовна давність в трудовому праві.
63. Суб’єкти трудового права.
64. Щорічні додаткові відпустки, їх тривалість і порядок надання.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info