Разное: Питання до іспиту з курсу “Міжнародне приватне право” (ID:49936)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПитання до іспиту з курсу “Міжнародне приватне право” (Код работы:49936)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
. Поняття та предмет МПрП.
2. Поняття та види джерел МПрП.
3. Національні джерела МПрП.
4. Національне законодавство як джерело МПрП.
5. Судова та арбітражна практика як джерело МПрП
6. Міжнародні джерела МПрП.
7. Звичай як джерело МПрП.
8. Особливості міжнародного договору як джерела МПрП. .
9. Сутність прямого (уніфікованого) методу правового регулювання у МПрП.
10. Органи уніфікації у МПрП.
11. Форми застосування наслідків процесу уніфікації в МПрП.
12. Значення процесу уніфікації в МПрП.
13. Обставини, що обумовлюють необхідність застосування прямого методу правового регулювання в МПрП.
14. Переваги прямого методу регулювання відносин у МПрП.
15. Колізійний метод правового регулювання в МПрП.
16. Колізійна норма та її побудова.
17. Типи колізійних прив’язок (формул прикріплення).
18. Принцип автономії волі. Обмеження що покладаються на його дію в сучасному МПрП.
19. „Гнучке” колізійне регулювання. Причини, що обумовлюють необхідність застосування даного колізійного принципу.
20. Процедура застосування колізійної норми.
21. Первинна та вторинна кваліфікація в МПрП.
22. Знаходження та встановлення змісту норм застосовного іноземного права.
23. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави.
24. Застереження про публічний порядок.
25. Обхід закону в МПрП.
26. Взаємність і правові режими у МПрП.
27. Фізичні особи як суб’єкти МПрП. Персональний статут.
28. Правовий статус іноземних громадян у МПрП.
29. Правовий статус біженця за сучасним МПрП.
30. Юридичні особи як суб’єкти МПрП. Національність юридичної особи.
31. Критерії встановлення національності юридичної особи за сучасним МПрП.
32. Специфічні види юридичних осіб у МПрП.
33. Держава як суб’єкт МПрП.
34. Інститут права власності в МПрП.
35. Класифікація речей в сучасному МПрП.
36. Колізійні питання права власності.
37. Іноземні інвестиції в МПрП.
38. Правове регулювання іноземних інвестицій.
39. Міжнародний інвестиційний клімат і його складові.
40. Поняття зовнішньоторговельного контракту.
41. Право, що підлягає застосуванню до контрактів.
42. Колізійні питання форми контрактів.
43. Колізійні питання змісту контрактів.
44. Особливості та види міжнародних перевезень.
45. Міжнародні залізничні перевезення.
46. Міжнародні автомобільні перевезення.
47. Міжнародні повітряні перевезення.
48. Міжнародні морські перевезення.
49. Колізійні питання деліктних зобов’язань.
50. Міжнародно-правове регулювання деліктної відповідальності.
51. Поняття „абсолютної” вини та підстави звільнення від відповідальності, передбачені цим інститутом.
52. Укладення шлюбу за МПрП.
53. Особисті немайнові та майнові відносини подружжя.
54. Недійсність шлюбу та його припинення у МПрП.
55. Правовідносини між батьками та дітьми в МПрП.
56. Правовідносини з опіки та піклування у МПрП.
57. Основні колізійні питання, пов’язані зі спадкуванням.
58. Правове регулювання спадкових відносин.
59. Визначення кола спадкоємців у сучасному МПрП.
60. Перехід спадщини до держави.
61. Зміст правочину за Законом України від 23.06.2005 р.
62. Колізійні норми речового права за законодавством України.
63. Інститут права власності за Законом України від 23.06.2005 р.
64. Колізійні норми зобов’язального права за законодавством України.
65. Гнучке колізійне регулювання за Законом України від 23.06.2005 р.
66. Колізійні норми не договірних зобов’язань за правом України.
67. Колізійні норми щодо трудових відносин в праві України.
68. Укладення шлюбу за Законом України від 23.06.2005 р. та його правові наслідки.
69. Дійсність шлюбу, укладеного за кордоном, за правом України.
70. Особисті немайнові та майнові відносини подружжя за Законом України від 23.06.2005 р.
71. Припинення шлюбу та визнання його недійсним за Законом України від 23.06.2005 р.
72. Права та обов’язки батьків і дітей за Законом України від 23.06.2005 р.
73. Міжнародне усиновлення за правом України.
74. Колізійні норми щодо спадкування в праві України.
75. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність фізичної особи за Законом України від 23.06.2005 р.
76. Поняття та предмет МПрП згідно з Законом України від 23.06.2005 р.
77. Визначення права, що підлягає застосуванню, за українським законодавством.
78. Принцип автономії волі в праві України.
79. Обсяг застосування іноземного права за законодавством України.
80. Правова кваліфікація за Законом України від 23.06.2005 р.
81. Встановлення змісту норм права іноземної держави за законодавством України.
82. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави за законодавством України.
83. Обхід закону за правом України.
84. Інститут взаємності у праві України.
85. Застереження про публічний порядок в праві України.
86. Застосування імперативних норм за Законом України від 23.06.2005 р.
87. Особистий закон фізичної особи за правом України.
88. Опіка та піклування за Законом України від 23.06.2005 р.
89. Особистий закон юридичної особи за правом України.
90. Форма правочину за Законом України від 23.05.2005 р.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info