Разное: ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ "МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО" шпори (ID:49935)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ "МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО" шпори (Код работы:49935)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Поняття, предмет, зміст та особливості МЕП.
2. Доктрини (концепції) МЕП.
3. Система МЕП: структура та характеристика елементів. (
4. Підгалузі МЕП.
5. Місце МЕП в системі міжнародного права.
6. Джерела МЕП: система, загальна характеристика та особливості.
7. Міжнародний економічний договір, як джерело МЕП.
8. Класифікація міжнародних економічних договорів.
9. Звичай як джерело МЕП: поняття, види, особливості.
10. Рішення міжнародних організацій: поняття, значення та їх особливості як джерел МЕП.
11. Арбітражна та судова практика і правова доктрина, як допоміжні джерела МЕП.
12. Принципи МЕП.
13. Поняття, підстави надання та сфери застосування режиму найбільшого сприяння.
14. Виключення з положень режиму найбільшого сприяння.
15. Загальна характеристика та види суб'єктів МЕП.
16. Роль держави у міжнародній економці та торгівлі. Держава як суб'єкт МЕП.
17. Права та обов'язки держав в міжнародних економічних відносинах.
18. Міжнародно-правовий статус держав як суб'єктів МЕП.
19. Хартія економічних прав та обов'язків держав 1974 року.
20. Правосуб'єктність держав в МЕП.
21. Види імунітетів держав в МЕП: поняття та характеристика.
22. Доктрини державних імунітетів в МЕП.
23. Правове закріплення поділу держав в міжнародних економічних відносинах: ознаки та характеристика.
24. Загальна характеристика міжнародних організацій в МЕП.
25. Класифікація міжнародних організацій, як суб'єктів МЕП.
26. Правосуб'єкгність міжнародних економічних організацій в МЕП.
27. Діяльність ООН в регулюванні міжнародних економічних відносин.
28. Договірний та інституційний механізмами регулювання міжнародних економічних відносин.
29. Юридична природа та особливості діяльності міжнародних фінансових організацій.
30. Регіональні міжнародні організації економічної інтеграції.
31. Діяльність міжнародних організацій щодо міжнародно-правової уніфікації МЕП.
32. Світова організація торгівлі: загальна характеристика та організаційна структура.
33. Діяльність Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) у сфері МЕП.
34. Діяльність Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) у сфері МЕП.
35. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) про методи регулювання міжнародної торгівлі.
36. ГАТТ про основні принципи здійснення міжнародної торгівлі.
37. Базові торговельні режими: види, характеристика.
38. Тарифне регулювання та його міжнародно-праве забезпечення.
39. Нетарифне регулювання та його міжнародно-правове оформлення.
40. Правовий статус Міжнародної торговельної палати та основні напрямки її діяльності.
41. Види та загальна характеристика міжнародних товарних угод.
42. Місце та роль ТИК в МЕП. Нормативно-правове регулювання діяльності ТНК.
43. Офшорні зони та компанії.
44. Шляхи та способи вирішення міжнародних торговельних суперечок.
45. Поняття міжнародного комерційного арбітраж}', як способу розв'язання спорів.
46. Види комерційних третейських судів.
47. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу.
48. Правова природа, види, форми, ознаки й умови арбітражних угод.
49. Поняття, риси та місце МТП в системі права.
50. Принципи МТП.
51. Поняття та види об'єктів міжнародної торгівлі.
52. Поняття, види та зміст міжнародних торговельних договорів.
53. Поняття, форма, зміст, процедура укладання та значення міжнародної торговельної угоди (контракту) в МТП.
54. Підстави та види відповідальності за міжнародними торговельними угодами.
55. Звільнення від відповідальності за міжнародними торговельними угодами.
56. Віденська конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р.
57. Поняття, зміст, особливості та принципи Міжнародного інвестиційного права.
58. Міжнародно-празове регулювання інвестиційної діяльності.
59. Особливості діяльності держави як суб'єкта інвестиційної діяльності.
60. Вашингтонська конвенція про порядок врегулювання інвестиційних суперечок між державами, фізичними т
юридичними особами з інших держав, 1965 р.
61. Сеульська конвенція про створення Багатосторонньої агенції гарантування інвестицій 1985 р.
62. Поняття, система та характеристика Міжнародного митного права.
63. Етаїїи міжнародного митного співробітництва: інституційна та джерельна складові.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info