Разное: Питання на іспит з цивільного процесуального права (ID:49932)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПитання на іспит з цивільного процесуального права (Код работы:49932)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Законодавство про цивільне судочинство.
2. Постановлення та оголошення судового рішення в справі.
3. Відкладення судом розгляду цивільної справи: підстави, строки, порядок оформлення.
4. Право на звернення до суду за судовим захистом.
5. Зупинення провадження в справі: види, підстави та строки. Відновлення розгляду справи.
6. Здійснення правосуддя тільки судом.
7. Поняття та види процесуальних строків.
8. Закриття провадження в цивільній справ: підстави та правові наслідки.
9. Колегіальний і одноособовий розгляд справ.
10. Наслідки пропуску процесуальних строків.
11. Залишення заяви без розгляду: підстави та правові наслідки. Відмінність від закриття провадження в справі.
12. Незалежність суддів і підкорення їх тільки законові.
13. Обчислення процесуальних строків.
14. Журнал судового засідання.
15. Мова, якою здійснюється судочинство.
16. Закінчення процесуальних строків.
17. Законність і обґрунтованість судового рішення.
18. Принцип гласності судового розгляду.
19. Зупинення процесуальних строків.
20. Зміст судового рішення.
21. Принцип диспозитивності.
22. Продовження та поновлення процесуальних строків.
23. Принцип законності.
24. Судові виклики і повідомлення.
25. Принцип об’єктивної істини.
26. Права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі.
27. Участь прокурора в розгляді цивільних справ.
28. Поняття і склад осіб, які беруть участь у справі.
29. Обов’язковість судових рішень.
30. Цивільна процесуальна правоздатність.
31. Принцип змагальності.
32. Цивільна процесуальна дієздатність.
33. Порядок постановлення рішення.
34. Джерела цивільного процесуального права.
35. Сторони в цивільному процесі.
36. Виправлення описок і арифметичних помилок в рішенні.
37. Законний склад суду.
38. Процесуальні права сторін.
39. Додаткове рішення.
40. Підстави для відводу суддів.
41. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів.
42. Роз’яснення рішення.
43. Відвід експерта, перекладача, секретаря судового засідання.
44. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів.
45. Негайне виконання судових рішень.
46. Порядок вирішення заявленого відводу судді.
47. Процесуальне правонаступництво.
48. Набрання рішенням суду законної сили.
49. Наслідки задоволення заяви про відвід судді.
50. Треті особи в цивільному процесі.
51. Ухвали суду першої інстанції.
52. Підвідомчість цивільних справ судам.
53. Види представництва в суді.
54. Підвідомчість суду справ позовного провадження.
55. Особи, які можуть бути представниками.
56. Порядок розгляду справ окремого провадження.
57. Участь адвоката в цивільному процесі.
58. Підвідомчість суду справ окремого провадження.
59. Документи, що стверджують повноваження представників.
60. Поняття цивільних процесуальних правовідносин та підстави їх виникнення.
61. Оформлення довіреності на ведення справи в суді.
62. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин і їх класифікація.
63. Повноваження представника в суді.
64. Порядок розгляду цивільних справ у суді касаційної інстанції.
65. Зміст та об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.
66. Особи, які не можуть бути представниками в суді.
67. Повноваження суду касаційної інстанції.
68. Підстави для скасування рішення суду в касаційному порядку.
69. Поняття доказів та засобів доказування.
70. Підстави та форми участі прокурора у цивільному процесі.
71. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишення заяви без розгляду.
72. Предмет доказування і порядок його визначення в цивільній справі.
73. Обов’язки доказування і подання доказів.
74. Поняття та види підсудності в цивільному процесі.
75. Обставини, що не підлягають доказуванню.
76. Родова підсудність.
77. Підстави звільнення від доказування.
78. Територіальна підсудність.
79. Підсудність справ за місцем знаходження відповідача.
80. Альтернативна підсудність.
81. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду в апеляційному порядку.
82. Підстави та порядок забезпечення доказів.
83. Договірна підсудність.
84. Повноваження суду касаційної інстанції.
85. Класифікація доказів.
86. Виключна підсудність.
87. Порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції .
88. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників.
89. Підсудність кількох вимог між собою .
90. Показання свідків.
91. Наслідки порушення правил підсудності.
92. Форма і зміст апеляційної скарги.
93. Письмові докази.
94. Передача справи з одного суду до іншого.
95. Повноваження суду апеляційної інстанції..
96. Речові докази.
97. Поняття і суть позовного провадження.
98. Право на апеляційне оскарження рішень та ухвал суду першої інстанції..
99. Висновок експерта.
100. Поняття позову, його елементи та види.
101. Належність доказів та допустимість засобів доказування.
102. Процесуальний порядок пред’явлення позову.
103. Стадії судового розгляду.
104. Позовна заява, її форма та зміст.
105. Підстави та процесуальний порядок перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.
106. Захист інтересів відповідача (заперечення проти позову, зустрічний позов).
107. Цивільні процесуальні права іноземних громадян, іноземних підприємств і організацій.
108. Забезпечення позову.
109. Зустрічний позов.
110. Підготовка цивільних справ до судового розгляду.
111. Об’єднання та роз’єднання позовів.
112. Поняття та значення стадії судового розгляду справи.
113. Стадії судового розгляду.
114. Безпосередність та усність судового розгляду.
115. Заочний розгляд справи судом.
116. Порядок розгляду справ окремого провадження.
117. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб).
118. Судовий контроль за виконанням судових рішень.
119. Визнання та звернення до виконання рішень іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню.
120. Визнання рішень іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.
121. Відновлення втраченого судового провадження.
122. Провадження у справах за участю іноземних осіб.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info