Разное: Питання на іспит з Екологічного права шпори (ID:49930)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПитання на іспит з Екологічного права шпори (Код работы:49930)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Загальна частина
1.Екологічна безпека, охорона дозвілля, збереження і відтворення природних ресурсів – основа екологічної політики держави.
2.Поняття екологічних правовідносин і їх класифікація.
3.Загальна характеристика земельних, гірничих, водних, лісових, ландшафтних і інших правовідносин, що входять в коло екологічних правовідносин.
4.Підстави і умови виникнення, зміни та припинення екологічних правовідносин.
5.Поняття предмету екологічного прав та його складових елементів.
6.Визначення систем екологічного права і екологічного законодавства. Поділ системи екологічного на підсистеми і інститути.
7.Поняття принципів екологічного права і їх правовий зміст.
8.Поняття джерел екологічного права, їх класифікації та загальна характеристика.
9. Вимоги до екологічних знань. Сучасний стан розвитку екологічної освіти і науки.
10.Кримінально-правові, адміністративно-правові та цивільно-правові засади в екологічному праві.
11.Підстави і умови виникнення, зміни і припинення права власності на природні ресурси.
12.Екологічні права громадян в Україні і їх конституційне забезпечення.
13.Гарантії забезпечення екологічних прав громадян.
14.Визначення правового статусу Рад у сфері державного управління охорони довкілля, їх повноважень та компетенцій.
15.Поняття державного управління охороною довкілля.
16.Визначення повноважень та компетенцій органів державної виконавчої влади в сфері охорони довкілля, їх співвідношення.
17.Визначення повноважень та компетенцій органів місцевого самоврядування в сфері охорони довкілля, їх співвідношення.
18.Громадське управління в сфері охорони довкілля, функції громадських органів і їх зміст.
19.Форми і засоби здійснення управлінської діяльності в галузі охорони довкілля.
20.Правове регулювання здійснення екологічної експертизи, об’єкти та суб’єкти, статус суб’єктів екологічної експертизи, характер і зміст екологічної експертизи.
21.Екологічні стандарти і нормативи: визначення стандартизації в галузі охорони довкілля.
22.Визначення завдань і функцій державного контролю у галузі охорони довкілля.
23.Визначення завдань і функцій громадського контролю у галузі охорони довкілля.
24.Поняття економічного механізму забезпечення охорони довкілля і визначення складових цього механізму.
25.Правовий режим бюджетних коштів, призначених на охорону довкілля.
26.Правовий режим коштів підприємств, установ і організацій, призначених на охорону довкілля.
27.Поняття і зміст екологічного менеджменту
28.Поняття і характеристика обов’язкових зборів за використання природних ресурсів і забруднення навколишнього природного середовища.
29.Правове регулювання використання природних ресурсів: загальні положення.
30.Правовий режим забезпечення екологічної безпеки громадян: загальні положення.
31.Вирішення спорів у галузі охорони довкілля: загальні положення; особливості розгляду екологічних справ у судах.
32.Юридична відповідальність за екологічні правопорушення: загальні положення.
33.Загальна характеристика міжнародних правовідносин у галузі охорони довкілля.
Особлива частина
34.Поняття і зміст правової охорони надр.
35.Управлінська діяльність по охороні і використання земель та надр: поняття, структура і повноваження органів управління.
36.Зміст землеустрою і землевпорядкування.
37.Правовий режим користування надрами: державний облік, контроль і нагляд за розробкою корисних копалин.
38.Економічний механізм охорони і використання земель і надр.
39.Правовий режим використання земель водного фонду: поняття, зміст, водоохоронні території (зони).
40.Охорона вод від забруднення, засмічення і вичерпання: поняття і засоби.
41.Регулювання рівнів впливу фізичних, хімічних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря.
42.Регулювання рівнів впливу фізичних, хімічних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря.
43.Державний контроль, облік та моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря.
44.Правова охорона рослинного світу: поняття, зміст охорони, використання та відтворення природних рослинних ресурсів.
45.Державний облік, кадастр і моніторинг рослинного світу.
46.Поняття і зміст правової охорони лісів і лісових ресурсів.
47.Управління в галузі охорони, використання та відтворення лісових ресурсів.
48.Взаємодія прав і обов’язків лісокористувачів.
49.Організація лісового господарства, порядок і умови використання лісових ресурсів.
50.Правове регулювання державної служби лісової охорони.
51.Вирішення спорів у галузі охорони, використання та відтворення лісів.
52.Особливості охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослинного світу, Червона книга України.
53.Поняття і зміст правової охорони тваринного світу.
54.Управління в галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу.
55.Моніторинг, державний облік і державний кадастр тваринного світу.
56.Підстави, умови і порядок притягнення до відповідальності за порушення законодавства про тваринний світ.
57.Особливості охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного світу, Червона книга України.
58.Поняття і зміст правового режиму природних територій, що підлягають особливій охороні.
59.Правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.
60.Економічний механізм організації і функціонування об’єктів природно-заповідного фонду України.
61.Поняття і зміст правового режиму використання лікувально-оздоровчих об’єктів.
62.Вирішення спорів у галузі охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
63.Підстави, умови і порядок притягнення до відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд
64.Підстави, умови і порядок притягнення до відповідальності за порушення законодавства про охорону здоров’я.
65.Поняття і зміст правового режиму рекреаційних зон.
Поняття і зміст правового режиму використання континентального шельфу України.
66.Особливості управління в галузі охорони і використання природних ресурсів континентального шельфу України.
67.Поняття і зміст правової охорони виключної (морської) економічної зони України.
68.Особливості управління в галузі використання, охорони і збереження природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України.
69.Поняття і зміст права екологічної безпеки громадян.
70.Система правових, економічних та організаційно-управлінських заходів по забезпеченню екологічної безпеки громадян.
71.Види і форми екологічних ризиків для здоров’я громадян.
72.Економічний механізм забезпечення екологічної безпеки громадян.
73.Організаційно-управлінська діяльність держави по забезпеченню екологічної безпеки громадян: поняття і зміст.
74.Особливості моніторингу, обліку, контролю і нагляду в галузі забезпечення екологічної безпеки громадян.
75.Особливості забезпечення екологічної безпеки громадян від негативного впливу на стан здоров’я атмосферного повітря.
75.Зміст нормативного регулювання безпеки атмосферного повітря.
76.Підстави, умови і порядок притягнення до відповідальності за порушення вимог екологічної безпеки атмосферного повітря.
77.Поняття екологічно безпечного використання земель і надр.
78.Особливості правового режиму безпеки використання земель сільськогосподарського призначення.
79.Особливості правового режиму безпеки добування уранових руд.
80.Особливості правового режиму безпеки діяльності об’єктів промисловості, транспорту, енергетики, зв’язку, оборонних і військових об’єктів.
81.Підстави, умови і порядок притягнення до відповідальності за порушення в галузі безпеки використання земель і надр.
82.Правова охорона вод від забруднення, засмічення і вичерпання.
83.Державний облік, контроль і нагляд за безпечним використанням вод.
84.Підстави, умови і порядок притягнення до відповідальності за порушення прав громадян на екологічно чисту воду.
85.Підстави, умови і порядок притягнення до відповідальності за порушення прав громадян на чисте атмосферне повітря.
86.Особливості екологічної безпеки міської забудови.
87.Санітарно-епідемічна безпека містобудівної діяльності.
88.Екологічна безпека поводження з токсичними хімічними речовинами.
89.Екологічна безпека транспортних засобів.
90.Екологічна безпека поводження з відходами.
91.Ядерна та радіаційна безпека громадян.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info