Разное: Питання до заліку з курсу “Банківське право” шпори (ID:49929)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПитання до заліку з курсу “Банківське право” шпори (Код работы:49929)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Банківська система України, її структура.
2. Банківське законодавство (поняття, система та його особливості).
3. Банківські правовідносини, їх зміст і склад.
4. Валютний контроль в Україні.
5. Поняття і види акредитивів.
6. Види банківських рахунків.
7. Види чеків.
8. Використання векселів у грошовому обігу.
9. Відкриття філій і представництв комерційних банків.
10. Відповідальність за порушення валютного законодавства.
11. Відповідальність за порушення зобов’язань за кредитним договором.
12. Дайте визначення поняттю “валютний фонд”.
13. Дайте визначення поняттю “маржа”.
14. Дайте визначення поняття “валютні цінності”.
15. Джерела банківського права.
16. Джерела формування банківського кредиту.
17. Додержання комерційними банками економічних нормативів.
18. Загальні положення Закону України “Про банки і банківську діяльність” (07.12.2000 року).
19. Зміст кредитного договору.
20. Класифікація комерційних банків .
21. Клірингова система розрахунків.
22. Комерційні банки за участю іноземних юридичних і фізичних осіб.
23. Наглядові функції Національного банку України.
24. Кредитна система України.
25. Ліцензування валютних операцій.
26. Мета валютного контролю.
27. Метод банківського права.
28. Назвіть документи для відкриття рахунку в банку орендному підприємству.
29. Назвіть документи для відкриття рахунку в банку товариству з обмеженою відповідальністю.
30. Органи управління і структура Національного банку України.
31. Організаційна структура і управління комерційним банком.
32. Організація роботи з готівкового обігу.
33. Основи відносин НБУ з вищими органами держави.
34. Підстави скасування ліцензій на проведення банківських операцій.
35. Повноваження НБУ у сфері валютного регулювання.
36. Поняття валютного законодавства України.
37. Поняття і зміст кредитних правовідносин.
38. Зміст договору банківського рахунку.
39. Поняття і зміст розрахункових відносин.
40. Поняття і предмет банківського права.
41. Поняття і функції банківської системи України.
42. Поняття, призначення і види кредиту.
43. Порядок накладення арешту та звернення стягнень на грошові кошти в банках.
44. Порядок відкриття рахунків в установах банків.
45. Порядок припинення діяльності комерційних банків.
46. Порядок утворення комерційних банків.
47. Правова основа банківської системи.
48. Правова охорона банківської таємниці.
49. Правова природа договору банківського рахунку.
50. Правова природа кореспондентських рахунків.
51. Правова природа Національного банку України.
52. Правове регулювання валютних операцій.
53. Правове становище Ради Національного банку України.
54. Правовий режим валютних операцій.
55. Правові основи кредитування.
56. Правові методи впливу на зміцнення кредитної дисципліни.
57. Правові форми безготівкових розрахунків.
58. Примусові заходи впливу НБУ.
59. Принципи банківського кредитування.
60. Принципи банківського права.
61. Розрахунки за банківськими картками.
62. Роль банківської системи в умовах ринкової економіки.
63. Система банківського права.
64. Статут комерційного банку (основні положення).
65. Суб’єкти банківських правовідносин.
66. Сутність банківського права.
67. Сутність і роль комерційних банків.
68. Суть трастових операцій.
69. Форми розрахунків у господарському обігу.
70. Формування статутного та інших фондів комерційного банку.
71. Функції комерційних банків.
72. Функції кредиту.
73. Функції та операції Національного банку України.
74. Що означає депозитний рахунок?
75. Що означає поняття “банківська ліцензія”?
76. Що означає поняття “активні та пасивні операції банків”?
77. Що означає принцип забезпеченості кредиту?
78. Що таке валютне законодавство?
79. Що таке вексель?
80. Що таке лізингові операції?
81. Що таке платіжне доручення?
82. Які існують види акредитивів?
83. Які підстави закриття банківського рахунку?
84. Правові засади грошового обігу.
85. Норми банківського права та їх класифікація.
86. Система органів, що здійснюється валютне регулювання.
87. Що таке касові операції?
88. Які органи контролю банку?
89. Статус та повноваження правління НБУ.
90. Що таке валютне регулювання?
91. Примусове стягнення коштів з рахунків платників.
92. Що таке валютна операція?
93. Хто може бути учасником банку?
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info