Разное: Питання до іспиту з курсу “Кримінальне право. Загальна частина”. шпори (ID:49927)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПитання до іспиту з курсу “Кримінальне право. Загальна частина”. шпори (Код работы:49927)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Причинний зв’язок в кримінальному праві та його значення.
2. Амністія. Закон України «Про застосування амністії в Україні» від 01.10.96р. зі змінами внесеними Законами України від 19 грудня 1996р та від 18 травня 2000 року.
3. Арешт як міра покарання .
4. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину та особи, яка засуджена за вчинення злочину іноземній державі.
5. Види і характеристика співучасників злочину.
6. Виникнення, форми реалізації та припинення кримінальної відповідальності.
7. Виправні роботи як вид покарання.
8. Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою як форма співучасті.
9. Громадські роботи як вид покарання.
10. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця та її юридичні наслідки.
11. Довічне позбавлення волі як вид покарання.
12. Ексцес виконавця. Відповідальність за невдалу співучасть.
13. Загальна характеристика додаткових мір покарання
14. Загальна характеристика обставин, які виключають злочинність діяння.
15. Загальна характеристика підстав звільнення від кримінальної відповідальності.
16. Загальна характеристика Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. “Про судову практику у справах про необхідну оборону”.
17. Загальні засади призначення покарання.
18. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей.
19. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст.83 КК).
20. Звільнення від відбування покарання з випробуванням.
21. Звільнення від кримінальної відповідальності з передачею винного на поруки, правові наслідки такого звільнення.
22. Злочинна організація як форма співучасті.
23. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру.
24. Звільнення від покарання за хворобою (ст.84 КК).
25. Імплементація норм міжнародного права в загальну частину норм Кримінального права України (ст. 8-10 ККУ).
26. Конституція України як джерело норм Загальної частини КК України і як акт прямої дії.
27. Конфіскація майна як вид покарання.
28. Крайня необхідність.
29. Заміна покарань більш м’яким
30. Міри покарання, які можуть застосовуватись до неповнолітніх.
31. Обмеження волі як вид кримінального покарання
32. Обставини, що обтяжують покарання
33. Обставини, що пом’якшують покарання.
34. Організатор злочину: поняття та характеристика.
35. Особливості відповідальності неповнолітніх
36. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності при перебігу строків давності.
37. Перевищення меж необхідної оборони.
38. Підстави і межі відповідальності співучасників злочину, кваліфікація їх дій.
39. Підстави кримінальної відповідальності.
40. Повторність злочинів та її види.
41. Позбавлення волі як вид покарання.
42. Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю як вид покарання.
43. Помилування. Положення про порядок здійснення помилування, затверджене Указом Президента України від 12 квітня 2000р., з наступними змінами у 2001р.
44. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення окремих видів злочинів.
45. Поняття і види замаху на злочин.
46. Поняття і види необережності.
47. Поняття і види санкцій. Зміна стандартних обсягів санкцій.
48. Поняття і види спеціальних суб’єктів злочину (за функціональною роллю додаткових ознак).
49. Поняття і види стадій вчинення злочину.
50. Поняття і види суспільно-небезпечних наслідків. Матеріальний і формальний склади злочину.
51. Поняття і механізм кваліфікації злочину.
52. Поняття і ознаки злочину.
53. Поняття і ознаки співучасті у вчиненні злочину.
54. Поняття організованої групи як форми співучасті.
55. Поняття сукупності злочинів та відмежування її від конкуренції норм.
56. Поняття сукупності злочинів та її види.
57. Поняття та види причетності до злочину.
58. Поняття та види умислу (прямий та непрямий).
59. Поняття та значення безпосереднього об’єкту злочину.
60. Поняття та мета кримінального покарання.
61. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони складу злочину.
62. Поняття та ознаки суб’єкту злочину.
63. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони складу злочину.
64. Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002р. “Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну покарання більш м’яким”.
65. Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 “Про практику призначення судами кримінального покарання”.
66. Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003р “Про погашення і зняття судимості”.
67. Призначення більш м’якого покарання ніж передбачено законом, з урахуванням рішення Конституційного Суду від 2 листопада 2004 р.
68. Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів.
69. Призначення покарання при сукупності вироків.
70. Примусові заходи виховного характеру та їх види.
71. Примусові заходи медичного характеру та мета їх застосування
72. Рецидив злочину, його види.
73. Розмежування інститутів призначення покарання за сукупністю злочинів і сукупністю вироків.
74. Система інститутів звільнення від кримінальної відповідальності.
75. Система покарань за діючим законодавством
76. Склад злочину: поняття, структура, зміст.
77. Складна вина.
78. Службові обмеження для військовослужбовців як вид кримінального покарання.
79. Судимість: поняття, значення, зняття, погашення.
80. Теоретична класифікація видів умислу (види умислу крім прямого і непрямого) та її значення.
81. Тлумачення кримінального закону. Види тлумачення.
82. Триваючі, продовжувані, складні (складені) склади злочинів.
83. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців як вид покарання.
84. Умовно дострокове звільнення від відбування покарання.
85. Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння .
86. Форми множинності злочинів.
87. Характеристика обставин, які обтяжують покарання.
88. Чинність кримінального закону в просторі за національним принципом.
89. Чинність кримінального закону в просторі за територіальним принципом.
90. Чинність кримінального закону в часі. Зворотна сила кримінального закону.
91. Чинність кримінального закону щодо діянь, вчинених за межами України.
92. Штраф як міра кримінального покарання.
93. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх.
94. Форми кримінальної відповідальності.
95. Загальна характеристика Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 травня 2002р. №6 “Про практику розгляду суддями справ про застосування примусових заходів виховного характеру
96. Загальна характеристика Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004р. №5 “Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info