Разное: Питання до іспиту з курсу «Фінансове право» шпори (ID:49926)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПитання до іспиту з курсу «Фінансове право» шпори (Код работы:49926)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Поняття і зміст кредитного договору.
2. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
3. Права і обов’язки платників податків.
4. Державне мито.
5. Податкове право, податкові правовідносини.
6. Правовий режим валютних операцій.
7. Правовідносини при відкритті і обслуговуванні рахунків у банку.
8. Земельний податок в Україні.
9. Правові форми безготівкових розрахунків.
10. Порядок створення комерційного банку.
11. Види і методи фінансового контролю.
12. Поняття і функції страхування.
13. Поняття і зміст бюджетного процесу.
14. Порядок складання проекту бюджету. Значення бюджетної резолюції.
15. Порядок розгляду проекту Державного бюджету України.
16. Поняття і принципи бюджетного фінансування.
17. Організація та органи фінансового контролю.
18. Поняття і методи фінансової діяльності держави.
19. Правовий статус податкової міліції.
20. Заключення бюджету. Порядок складання, розгляду і затвердження звіту про виконання бюджету.
21. Фонди Національного банку України.
22. Зміст актів про бюджет.
23. Банківська система України, роль в ній НБУ.
24. Доходи Державного бюджету України (поняття і система).
25. Правові засади безготівкового грошового обігу.
26. Непрямі податки з юридичних осіб.
27. Поняття податку. Принципи оподаткування.
28. Правове регулювання видатків.
29. Податок з власників транспортних засобів.
30. Податок доходів з фізичних осіб.
31. Зміст Закону України «Про систему оподаткування».
32. Бюджетне регулювання та його методи.
33. Поняття і принципи бюджетного фінансування.
34. Правові форми фінансової діяльності.
35. Органи управління фінансами: Мінфін, Державне Казначейство, Державна податкова адміністрація, їх повноваження по управлінню фінансами.
36. Сутність, призначення , види і методи фінансового контролю.
37. Система джерел фінансового права.
38. Предмет і метод фінансового права.
39. Правове регулювання грошового обігу в Україні.
40. Фінансово-правові відносини, їх види, особливості.
41. Суб`єкти фінансового права і суб`єкти фінансових правовідносин.
42. Правовий режим цільових державних і місцевих фондів.
43. Бюджетний устрій України.
44. Правовий статус Рахункової палати України.
45. Поняття лізингу.
46. Поняття і функції державного кредиту.
47. Кошторис як індивідуально-плановий акт, його зміст і правове значення кошторисних призначень.
48. Поняття мита та його види.
49. Ресурсні платежі в податковій системі України.
50. Податок на додану вартість.
51. Бюджетні повноваження України.
52. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування.
53. Бюджетна система України.
54. Поняття бюджетного права.
55. Заходи впливу НБУ на комерційні банки за порушення банківського законодавства.
56. Форми державного внутрішнього кредиту.
57. Фінансово-правові норми, їх види і особливості.
58. Податок на промисел.
59. Місцеві податки і збори.
60. Прибутковий податок з підприємств.
61. Стадії виконання Державного бюджету України.
62. Акцизний збір в Україні.
63. Структура і управління комерційних банків.
64. Види акредитивів.
65. Поняття і мета валютного контролю.
66. Відповідальність за порушення валютного законодавства.
67. Ліцензування банків в Україні.
68. Правові засади аудиторської діяльності і Україні.
69. Поняття валютного регулювання.
70. Сутність розрахункових відносин.
71. Порядок припинення діяльності комерційного банку.
72. Порядок ведення касових операцій.
73. Роль кредитної системи в державі.
74. Правове становище комерційних банків.
75. Порядок відкриття рахунку в установі банку.
76. Принципи оподаткування.
77. Види рахунків.
78. Правове положення Міністерства фінансів України.
79. Органи валютного контролю в Україні.
80. Поняття і зміст кредитних правовідносин.
81. Порядок і принципи розподілу доходів між окремими видами бюджетів.
82. Операції комерційних банків.
83. Поняття і функції податків і зборів.
84. Правові основи кредитування.
85. Принципи банківського кредитування.
86. Правове положення Державного Казначейства України.
87. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства.
88. Валютні операції та їх види.
89. Основні функції Національного банку України.
90. Форми безготівкових розрахунків.
91. Правове положення Державної контрольно-ревізійної служби України.
92. Мережа і структура Національного банку України.
93. Основні положення Закону України від 07.12.2000р. «Про банки і банківську діяльність».
94. Порядок закриття рахунків в установах банків.
95. Поняття, призначення і види кредиту.
96. Поняття бюджету і його роль у виконанні функцій суверенної держави.
97. Класифікація податків.
98. Правове положення Державної податкової адміністрації України.
99. Поняття непрямих податків.
100. Основи відносин Національного банку України з вищими органами держави.
101. Класифікація банківських правовідносин.
102. Класифікація комерційних банків.
103. Поняття і система державних доходів.
104. Органи управління фінансами.
105. Склад видатків державного бюджету.
106. Бюджетна класифікація та її складові частини.
107. Роль і завдання Державної комісії регулювання ринків фінансових послуг.
108. Фінансова система та її склад.
109. Учасники бюджетного процесу.
110. Неоподатковані доходи.
111. Спрощена система оподаткування.
112. Рентні платежі.
113. Характеристика бюджетного кодексу України.
114. Роль і завдання Державного комітету Фінансового моніторингу.
115. Принципи і порядок розділу доходів між прямими видами бюджетів.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info