Разное: Питання на іспит з навчальної дисципліни „Адміністративне право” шпори (ID:49925)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПитання на іспит з навчальної дисципліни „Адміністративне право” шпори (Код работы:49925)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
.Адміністративне правопорушення: поняття, елементи юридичного складу.
2.Адміністративне провадження: поняття, види, структура.
3.Адміністративний арешт: поняття та особливості застосування.
4.Адміністративний процес: поняття, особливості та структура.
5.Адміністративний штраф та його відмінність від аналогічних видів державного примусу в кримінальному та цивільному праві.
6.Адміністративно-правовий статус біженців: поняття та зміст.
7.Адміністративно-правовий статус громадян України: поняття та зміст.
8.Адміністративно-правовий статус іноземців: поняття та зміст.
9.Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян: поняття та зміст.
10.Адміністративно-правові відносини: поняття, особливості, структура та види.
11.Взаємодія Кабінету Міністрів України з Президентом України.
12.Взаємодія Кабінету Міністрів України з Радою Міністрів Автономної Республіки Крим (АРК) та місцевими державними адміністраціями.
13.Взаємозв'язок адміністративного права з іншими галузями права.
14.Види норм адміністративного права.
15.Види органів виконавчої влади.
16.Виправні роботи: зміст та особливості застосування.
17.Вища Рада Юстиції і порядок формування та компетенція
18.Державна санітарно-епідеміологічна служба України: система органів та основні напрями діяльності.
19.Державний службовець: поняття, ознаки, види.
20.Джерела адміністративного права.
21.Дія адміністративної норми у часі, просторі та по колу осіб.
22.Етичні вимоги до державних службовців.
23.Загальна характеристика провадження по справах з адміністративних правопорушень.
24.Законність, самостійність та незалежність як принципи адміністративного процесу.
25.Інститут державної служби: поняття та зміст.
26.Кабінет Міністрів України: правова природа, порядок формування, структура.
27.Компетенція місцевих державних адміністрацій.
28.Компетенція Служби безпеки України.
29.Конституційний нагляд за законністю в державному управлінні.
30.Контроль за законністю в державному управлінні та його види.
31.Метод адміністративного права: поняття та властивості.
32.Методи державного управління: поняття та види.
33.Міністерство оборони України - орган державного управління Збройними Силами України.
34.Міністерство охорони здоров'я: правові підстави діяльності, функції та компетенція.
35.Міністерство праці та соціальної політики України: правова природа, завдання, функції та повноваження.
36.Міністерство юстиції: структура, функції та компетенція.
37.Місцеві державні адміністрації: правова природа, порядок формування.
38.Нагляд за законністю в державному управлінні: поняття, особливості, види.
39.Національне бюро з питань дотримання Конвенції по захисту прав та свобод людини.
40.Норма адміністративного права: поняття, структура та особливості.
41.Обов'язки державних службовців.
42.Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.
43.Оплатне вилучення та конфіскація предмету, що став знаряддям скоєння або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, як адміністративні санкції.
44.Органи державного управління що здійснюють фінансовий контроль.
45.Органи виконавчої влади: поняття та ознаки.
46.Основні завдання науки адміністративного права в умовах реалізації адміністративної реформи.
47.Основні завдання, функції та компетенція Міністерства транспорту та зв’язку України.
48.Особливості вступу на державну службу та підстави припинення державно-службових відносин.
49.Парламентський контроль за законністю в державному управлінні.
50.Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері економіки і фінансів.
51.Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
.Повноваження Міністерства Фінансів України у сфері Управління фінансами.
53.Повноваження Міністерства науки і освіти в сфері управління науковою та науково-технічною діяльністю.
54.Повноваження Міністерства фінансів та його органів в сфері державного управління фінансами.
55.Повноваження Національного банку України по управлінню в сфері фінансів.
56.Повноваження органів виконавчої влади спеціальної компетенції в сфері державного управління культурою.
57.Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади.
58.Позбавлення спеціального права як адміністративна санкція.
59.Поняття та особливості адміністративної відповідальності.
60.Поняття та стадії адміністративного провадження.
61.Порівняльна характеристика міністерств та державних комітетів.
62.Права державних службовців.
63.Правове положення торговельно-економічної місії у складі дипломатичного представництва України за кордоном.
64.Правові заборони та обмеження для державних службовців 2.Підстави звільнення від адміністративної відповідальності.
65.Правові засади діяльності та система консульських установ України.
66.Правові основи, функції та структура дипломатичного представництва України.
67.Предмет адміністративного права.
68.Президентський контроль за додержанням законності в державному управлінні.
69.Принципи організації і діяльності органів міліції.
70.Провадження по виконання постанови про застосування адміністративного арешту.
71.Провадження по виконання постанови про позбавлення спеціального права.
72.Провадження по справах про звернення громадян.
73.Прокурорський нагляд за законністю в державному управлінні та його види.
74.Рада національної безпеки та оборони: правові основи діяльності, порядок формування та компетенція.
75.Рахункова палата та її роль в здійсненні державного контролю в сфері фінансів.
76.Рівність сторін та змагальність як принципи адміністративного процесу.
77.Система адміністративних стягнень: поняття та основні риси.
78.Система адміністративного права.
79.Система гарантій законності в державному управлінні
80.Система органів виконавчої влади спеціальної компетенції в сфері державного управління освітою.
81.Система органів державного управління агропромисловим комплексом України та їх повноваження.
82.Система органів державного управління в галузі зовнішньоекономічної діяльності.
83.Система органів державного управління в сфері культури.
84.Система та завдання органів міліції.
85.Система органів управління охороною здоров’я.
86.Система органів управління фінансами, що діють у бюджетній сфері.
87.Структура та повноваження міністерства внутрішніх справ України.
88.Територіальні органи управління юстицією: види, повноваження та організація роботи
89.Управління Збройними Силами України: поняття, принципи, система спеціальних органів управління
90.Урядовий контроль за додержанням законності в державному управлінні.
91.Урядові комітети: поняття, види, функції.
92.Учасники адміністративного процесу.
93.Форми державного управління.
94.Форми реалізації норм адміністративного права: поняття та види.
95.Функції консула щодо громадян України в країні перебування.
96.Функції та повноваження Міністерства закордонних справ України.
97.Характеристика методів примусу та переконання: загальне та відмінне.
98.Характеристика об'єктивної сторони адміністративного проступку.
99.Характеристика об'єкту адміністративного проступку.
100.Характеристика суб'єктивної сторони адміністративного проступку.
101.Характеристика суб'єкту адміністративного проступку.
102.Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.
103.Центральні органи виконавчої влади: поняття та види.
104.Юридична відповідальність державних службовців
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info