Разное: Питання до екзамену “Право соціального захисту” шпори (ID:49923)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПитання до екзамену “Право соціального захисту” шпори (Код работы:49923)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Основні етапи становлення систем соціального забезпечення.
2. Поняття соціального забезпечення, соціального страхування і соціального захисту населення.
3. Функції соціального забезпечення.
4. Право людини на соціальне забезпечення і роль держави в його реалізації.
5. Формування системи соціального забезпечення Форми соціального забезпечення.
6. Поняття права соціального забезпечення як галузі права.
7. Предмет права соціального забезпечення.
8. Методи права соціального забезпечення.
9. Система права соціального забезпечення.
10. Право соціального забезпечення як навчальна дисципліна.
11. Поняття джерел права соціального забезпечення та їх класифікація. Загальна характеристика основних джерел права соціального забезпечення.
12. Поняття принципів права та їх класифікація та значення. Зміст принципів права соціального забезпечення.
13. Поняття і види правовідносин по соціальному забезпеченню.
14. Загальна характеристика суб'єктів, об'єктів і змісту правовідносин по соціальному забезпеченню. Пенсійні правовідносини.
15. Правовідносини щодо надання допомоги і компенсацій.
16. Правовідносини щодо трудового каліцтва чи професійного захворювання.
17. Правовідносини щодо медичної (лікарської) допомоги, соціальних послуг і пільг по системі соціального забезпечення.
18. Процедурні і процесуальні правовідносини, що виникають у зв'язку із соціальним забезпеченням громадян.
19. Поняття трудового стажу, його значення і класифікація.
20. Загальний трудовий стаж.
21. Спеціальний трудовий стаж.
22. Страховий трудовий стаж.
23. Обчислення трудового стажу.
24. Підтвердження трудового стажу.
25. Докази трудового стажу.
26. Пенсійна система України, її сучасне стан.
27. Поняття пенсій та їх класифікація.
28. Право вибору пенсії.
29. Пенсійне забезпечення у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Недержавне пенсійне забезпечення.
30. Поняття пенсії за віком.
31. Пенсія за віком на загальних підставах.
32. Пенсія за віком на пільгових підставах.
33. Пенсії за віком у зв'язку с особливими умовами праці.
34. Дострокова пенсія за віком і пенсія за віком при неповному загальному трудовому стажі.
35. Розмір пенсії за віком. Надбавки до пенсії.
36. Поняття пенсії по інвалідності.
37. Інвалідність, її групи, причини, час настання.
38. Юридичне значення пенсії по інвалідності.
39. Пенсія по інвалідності на загальних підставах.
40. Пенсія по інвалідності на підставах, передбачених для військовослужбовців.
41. Розмір пенсії по інвалідності. Надбавки до пенсії.
42. Поняття пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
43. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника на загальних підставах.
44. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника на підставах, передбачених для сімей військовослужбовців. Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
45. Поняття пенсії за вислугу років.
46. Коло громадян, що мають право на пенсію за вислугу років, і умови її призначення.
47. Поняття соціальної пенсії та підстави їх надання. Розміри соціальних пенсій.
48. Механізм обчислення пенсій і заробітку, з якого вони обчислюються.
49. Правила обчислення надбавок до пенсії і її підвищення.
50. Методи обчислення пенсій.
51. Компенсаційні виплати і визначення загальної суми пенсій.
52. Перерахунок раніше призначеної пенсії.
53. Органи, що здійснюють пенсійне забезпечення.
54. Звертання за пенсією, документи, необхідні для її призначення.
55. Призначення пенсії. Терміни, з яких призначається і перераховується пенсія.
56. Загальні правила виплати державної пенсії. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам. Утримання з пенсії.
57. Формування привілейованої пенсійної системи.
58. Пенсії для громадян, що займають державні посади і посади державних службовців.
59. Пенсійне забезпечення окремих категорій державних службовців, зайнятих у визначених структурах влади.
60. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років державних службовців, суддів, працівників прокуратури і митних органів.
61. Особливості пенсійного забезпечення наукових праців¬ників та науково-педагогічних працівників.
62. Особливості пенсійного забезпечення працівників засобів масової інформації.
63. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років окремих категорій працівників цивільної авіації та льотно-випробного складу.
64. Пенсії за вислугу років окремим категоріям працівників інших галузей народного господарства.
65. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років військовослужбовців і осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, інших військових формувань.
66. Поняття допомоги та їх види. Класифікація допомоги і методи визначення їх розмірів.
67. Коло громадян, що мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності. Підстави для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності.
68. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності.
69. Заробіток, з якого обчислюється допомога, і визначення загальної суми допомоги.
70. Документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, і відповідальність за правильну виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності.
71. Коло громадян, що мають право на допомогу по безробіттю. Строки виплати допомоги по безробіттю, її розмір і порядок обчислення.
72. Допомога у зв’язку з вагітності і пологами.
73. Одноразова допомога при народженні дитини. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
74. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням.
75. Допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми. Інші види допомоги сім’я з дітьми.
76. Одноразові допомога для громадян з числа дитят-сиріт.
77. Допомоги на поховання.
78. Поняття і види компенсаційних виплат.
79. Щомісячні компенсаційні виплати за час академічної відпустки, відпустки по догляду за дитиною до трьох років і дружинам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.
80. Щомісячні компенсаційні виплати непрацюючим працездатним громадянам, здійснюючим догляд.
81. Компенсаційні виплати працівникам, що знаходиться у вимушеній відпустці без збереження заробітку, і учнем на харчування.
82. Державна соціальна допомога у зв'язку з бідністю.
83. Види (форми) державної соціальної допомоги.
84. Допомоги малозабезпеченим сім’ям.
85. Введення обов'язкового соціального страхування від нещасливих випадків на виробництві і професійних захворювань.
86. Основні види забезпечення по страхуванню.
87. Призначення, виплата й адаптація страхового забезпечення.
88. Медична допомога в системі охорони здоров'я громадян та її види.
89. Санаторно-курортне лікування.
90. Правила забезпечення населення лікарської допомогою.
91. Безкоштовна лікарська допомога. Лікарська допомога зі знижкою.
92. Поняття соціального обслуговування.
93. Реабілітація, освіта і забезпечення зайнятості інвалідів.
94. Протезно-ортопедична допомога і забезпечення інвалідів транспортними засобами.
95. Соціальне обслуговування вдома і стаціонарних установах.
96. Поняття соціальних пільг і їх відмінність від соціального обслуговування.
97. Диференціація соціальних пільг, їх види.
98. Поняття загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.
99. Міжнародний досвід соціального забезпечення.
100. Джерела міжнародного права, їх основний зміст.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info