Разное: Юридична психологія питання на іспит для студентів 4 курсу шпори (ID:49920)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеЮридична психологія питання на іспит для студентів 4 курсу шпори (Код работы:49920)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Адаптаційний синдром.
2. Вирішення розумових задач під час огляду.
3. Виховна діяльність у здійсненні правосуддя.
4. Виховний вплив судового розгляду кримінальних і цивільних справ.
5. Відображення.
6. Влада.
7. Воля.
8. Вплив об’єктивних факторів на якість сприйняття.
9. Вплив у спілкуванні і його процесуальна регламентація.
10. Вплив.
11. Гомеостазис.
12. Дефіцит інформації та дезінформація в умовах судочинства.
13. Експеримент.
14. Емоція.
15. Етапи конструктивної діяльності: прогнозування, планування, прийняття рішень.
16. Загальні питання, котрі вирішуються судово – психологічною експертизою.
17. Засвідчу вальна діяльність у здійсненні правосуддя.
18. Застосування слідчим психологічних прийомів під час обшуку.
19. Збудження.
20. Зворотній зв’язок.
21. Зустрічне впізнання.
22. Інстинкт.
23. Інтерес.
24. Інтроспекція.
25. Інтуїція.
26. Когнітивний конфлікт.
27. Комплексна психолого – психіатрична експертиза.
28. Комунікація.
29. Конфліктні відносини у спілкуванні.
30. Критика використання поліграфа як “детектора брехні”.
31. Лжесвідчення і боротьба з ним.
32. Межі допустимості впливу й умови його застосування під час розслідування і судового розгляду справ.
33. Меланхолік.
34. Мета.
35. Методи спроб і помилок, перебору варіантів, оптимального прогнозування.
36. Методи усунення психологічного впливу в ході впізнання.
37. Мислення.
38. Моделювання у процесі розслідування і судового розгляду справ.
39. Морально – вольові, політичні і професійні якості прокурора.
40. Морально – вольові, політичні і професійні якості слідчого.
41. Морально – вольові, політичні і професійні якості судді.
42. Морально-вольові, і професійні якості адвоката.
43. Мотив.
44. Мотиви дачі неправдивих свідчень.
45. Мотиви дачі правдивих свідчень.
46. Мотиви самооборони.
47. Навички.
48. Навіювання(суггестія).
49. Настанова в мотивації поведінки обвинуваченого.
50. Організаторська діяльність у здійсненні правосуддя.
51. Оцінка висновку експерта-психолога.
52. Питання, пов’язані з управлінням технікою, котрі вирішуються судово – психологічною експертизою.
53. Пізнавальна діяльність адвоката.
54. Пізнавальна діяльність слідчого.
55. Пізнання.
56. Потреба.
57. Правова психологія та її складові частини.
58. Проста екстраполяція і рефлексія як методи прогнозування.
59. Протидіяння зацікавлених осіб, способи її подолання.
60. Професійна деформація психології юриста і шляхи її подолання.
61. Психічні якості, які необхідні слідчому для огляду.
62. Психологічна характеристика адвоката.
63. Психологічна характеристика допиту.
64. Психологічна характеристика обвинуваченого і підозрюваного.
65. Психологічна характеристика роботи державного обвинувача.
66. Психологічна характеристика роботи слідчого.
67. Психологічна характеристика роботи судді.
68. Психологічна характеристика судового слідства.
69. Психологічний вплив засвідчу вальної діяльності на інші види діяльності судді, прокурора, адвоката, слідчого.
70. Психологічний контакт і психологічна боротьба з обвинуваченим.
71. Психологічні аспекти взаємовідносин між учасниками процесу.
72. Психологічні етапи формування показань свідків.
73. Психологічні методи впливу на обвинуваченого під час допиту.
74. Психологічні основи виховної діяльності у розслідуванні і судовому розгляді справ.
75. Психологічні особливості допиту обвинуваченого (підсудного) у суді.
76. Психологічні особливості свідчень неповнолітніх свідків і потерпілих.
77. Психологічні питання протоколювання і аудіо-та відеозапису свідчень.
78. Психологія винесення вироку.
79. Психологія неправдивих показань і методи їх розкриття.
80. Психологія обшукуваної особи.
81. Психологія перевірки показань на місці.
82. Самооцінка.
83. Сангвінік.
84. Симультанне і сукцесивне впізнання.
85. Система судово-психологічних методів.
86. Спілкування як психологічна основа правозастосовчої роботи.
87. Сприйняття.
88. Стрес.
89. Судові дебати в психологічному плані.
90. Судово-психологічна експертиза осіб, що страждають на сенсорну недостатність.
91. Судово-психологічна експертиза у справах неповнолітніх.
92. Судово-психологічна експертиза фізіологічного афекту.
93. Темперамент.
94. Тест.
95. Увага.
96. Фактори, що впливають на якість запам’ятовування.
97. Флегматик.
98. Фрустрація.
99. Холерик.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info