Разное: Питання іспиту з Господарського права для студентів заочної форми навчання шпори (ID:49919)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПитання іспиту з Господарського права для студентів заочної форми навчання шпори (Код работы:49919)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Поняття та ознаки господарської діяльності.
2. Підприємництво як основний спосіб здійснення господарської діяльності в сучасних умовах.
3. Об’єктивні підстави державного регулювання господарської діяльності.
4. Правові форми та методи державного регулювання господарської діяльності в Україні.
5. Поняття та ознаки господарських правовідносин.
6. Види господарських правовідносин.
7. Методи господарського права.
8. Господарське право як галузь українського права.
9. Наука господарського права. Господарське право як навчальна дисципліна.
10. Система господарського права.
11. Поняття та ознаки господарського законодавства.
12. Господарсько-правові норми та їх особливості.
13. Система господарського законодавства України.
14. Сучасні проблеми вдосконалення господарського законодавства.
15. Поняття суб’єктів господарського права.
16. Види суб’єктів господарського права.
17. Правовий статус суб’єктів господарювання.
18. Поняття підприємства та його основні ознаки.
19. Види та організаційно-правові форми підприємств.
20. Порядок державної реєстрації підприємств.
21. Підприємства державної форми власності (державні комерційні та казенні підприємства).
22. Підприємства комунальної форми власності.
23. Підприємства колективної власності.
24. Приватні підприємства.
25. Орендні підприємства.
26. Підприємства з іноземними інвестиціями. Іноземне підприємство.
27. Поняття та ознаки господарських товариств.
28. Класифікація господарських товариств.
29. Повне товариство.
30. Командитне товариство.
31. Товариство з обмеженою відповідальністю.
32. Товариство з додатковою відповідальністю.
33. Акціонерне товариство.
34. Громадянин-підприємець як суб’єкт господарського права.
35. Порядок набуття громадянином статусу підприємця.
36. Кредитні спілки у сфері господарювання.
37. Особисте селянське господарство.
38. Благодійні та інші неприбуткові організації.
39. Поняття, ознаки та види господарських організацій-органів господарського керівництва.
40. Правове становище добровільних господарських об’єднань.
41. Правове становище державних господарських об’єднань.
42. Правове становище промислово-фінансових груп.
43. Правове становище господарських міністерств (відомств).
44. Правове становище холдингових компаній
45. Правове становище товарної біржі
46. Правове становище фондової біржі
47. Правове становище торгово-промислових палат.
48. Поняття та види майна у сфері господарювання.
49. Джерела формування та склад майна суб’єкта господарювання.
50. Облік майна та звітність щодо його використання при здійсненні господарської діяльності.
51. Поняття та ознаки цінних паперів
52. Класифікація цінних паперів.
53. Акції
54. Облігації
55. Емісія цінних паперів.
56. Поняття господарських зобов'язань та підстави їх виникнення.
57. Види господарських зобов'язань.
58. Виконання господарських зобов'язань.
59. Забезпечення виконання господарських зобов'язань.
60. Припинення господарських зобов'язань.
61. Поняття та ознаки господарського договору.
62. Функції господарського договору.
63. Класифікація господарських договорів.
64. Порядок укладення господарських договорів.
65. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.
66. Зміст господарського договору.
67. Форма господарського договору.
68. Забезпечення належного виконання господарських договорів.
69. Поняття та особливості господарсько-правової відповідальності.
70. Підстави господарсько-правової відповідальності.
71. Відшкодування збитків як форма господарсько-правової відповідальності.
72. Сплата неустойки як форма господарсько-правової відповідальності.
73. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності
74. Комерційне посередництво (агентська діяльність) у сфері господарювання.
75. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності
76. Підрядні відносини у капітальному будівництві
77. Правове регулювання інноваційної діяльності
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info