Разное: ПИТАННЯ НА ЗАЛІК З КУРСУ “ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО” шпори (ID:49918)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПИТАННЯ НА ЗАЛІК З КУРСУ “ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО” шпори (Код работы:49918)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Історія становлення та розвитку господарських судів України.
2. Господарські суди в системі органів судової влади України. Система господарських судів України
3. Вищий господарський суд України: склад та повноваження
4. Місцеві господарські суди: склад та повноваження
5. Апеляційні господарські суди: склад та повноваження
6. Президія Вищого господарського суду України та її повноваження
7. Пленум Вищого господарського суду України та його повноваження
8. Колегії суддів Вищого господарського суду України та їх повноваження
9. Науково-консультативна рада при Вищому господарському суді України та її повноваження
10. Поняття господарського процесу та його стадії
11. Господарське процесуальне право України як наука і навчальна дисципліна
12. Джерела господарського процесуального права України
13. Правовий статус судді господарського суду. Порядок призначення та обрання суддів господарських судів.
14. Незалежність і недоторканість суддів.
15. Кваліфікаційна комісія суддів господарських судів України, її склад та повноваження.
16. Вища кваліфікаційна комісія суддів України
17. Атестація суддів. Кваліфікаційні класи суддів господарських судів.
18. Дисциплінарна відповідальність суддів.
19. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення суддів
20. Поняття принципів організації та діяльності господарського суду.
21. Значення принципів в нормотворчій та правозастосовчій діяльності господарських судів
22. Склад та класифікація принципів організації та діяльності господарського суду.
23. Поняття підвідомчості господарських справ. Справи, підвідомчі господарським судам
24. Загальні правила визначення підсудності справ господарським судам
25. Види підсудності.
26. Правил передачі господарських справ за підсудністю.
27. Поняття, склад та класифікація учасників господарського процесу.
28. Склад господарського суду. Підстави і порядок відводу суддів.
29. Сторони в господарському процесі, їх права та обов”язки. Процесуальна співучасть.
30. Треті особи в господарському процесі.
31. Участь прокурора в господарському процесі
32. Правове положення інших учасників господарського процесу
33. Представництво в господарському процесі.
34. Поняття доказування в господарському процесі.
35. Поняття і види доказів.
36. Обов’язок доказування і подання доказів. Підстави звільнення від доказування.
37. Письмові докази. Речові докази.
38. Призначення і проведення експертизи в господарському процесі. Висновок експерта.
39. Пояснення осіб, які беруть участь у справі як один із видів доказів.
40. Поняття та види судових витрат.
41. Порядок сплати державного мита. Витрати, пов’язані з розглядом справи.
42. Порядок розподілу судових витрат.
43. Поняття та види строків в господарському процесі.
44. Встановлення та обчислення процесуальних строків. Закінчення та зупинення процесуальних строків.
45. Правова природа досудового врегулювання господарських спорів та його значення.
46. Умови застосування обов’язкового врегулювання господарських спорів.
47. Строки, порядок пред’явлення та розгляду претензій.
48. Поняття та види запобіжних заходів в господарському процесі.
49. Порядок застосування запобіжних заходів в господарському процесі.
50. Право на позов. Форма і зміст позовної заяви
51. Порядок подання позову. Відзив на позовну заяву.
52. Відмова у прийнятті та повернення позовної заяви
53. Об’єднання позовних вимог. Зміна позову. Відмова від позову. Подання зустрічного позову.
54. Забезпечення позову.
55. Прийняття позовної заяви та порушення провадження у справі.
56. Мета та значення підготовки справи до судового розгляду.
57. Дії судді по підготовці справи до судового розгляду.
58. Поняття та значення стадії вирішення господарських спорів.
59. Склад господарського суду. Строк вирішення спору.
60. Відкладення розгляду справи, перерва у засіданні. Зупинення провадження у справі.
61. Залишення позову без розгляду. Припинення провадження у справі.
62. Протоколи господарського суду.
63. Порядок прийняття, форма та зміст рішення.
64. Ухвала суду та її зміст. Окрема ухвала.
65. Додаткове рішення, ухвала. Роз’яснення і виправлення рішення, ухвали.
66. Поняття та сутність перегляду судових рішень в апеляційному порядку.
67. Форма і зміст апеляційної скарги.
68. Повернення апеляційної скарги. Відмова від апеляційної скарги.
69. Порядок розгляду апеляційної скарги (подання).
70. Права господарського суду апеляційної інстанції при прийнятті постанови.
71. Підстави для скасування або зміни рішення.
72. Постанова апеляційної інстанції та її зміст.
73. Підстави перегляду судових рішень у касаційному порядку. Порядок подання касаційної скарги.
74. Форма і зміст касаційної скарги.
75. Повернення касаційної скарги. Відмова від касаційної скарги.
76. Повноваження господарського суду касаційної інстанції при прийнятті постанови.
77. Постанова касаційної інстанції та її зміст.
78. Порядок подання касаційної скарги (подання) до Верховного Суду України.
79. Провадження та порядок розгляду в касаційному порядку постанов Вищого господарського суду України Верховним Судом України.
80. Повноваження Верховного Суду України при прийнятті постанови.
81. Поняття та суть перегляду судових актів господарського суду за нововиявленими обставинами.
82. Порядок подачі заяви про перегляд судових актів за нововиявленими обставинами.
83. Наслідки перегляду за нововиявленими обставинами.
84. Загальна характеристика інституту виконання судових рішень.
85. Наказ господарського суду, порядок його оформлення та виконання.
86. Відповідальність за ухилення від виконання судових актів господарських судів.
87. Зупинення виконання судового рішення.
88. Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови.
89. Поворот виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info