Разное: Питання з курсу «Історія політичних і правових вчень» шпори (ID:49911)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПитання з курсу «Історія політичних і правових вчень» шпори (Код работы:49911)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Предмет і метод історії вчень про державу і право.
2. Вчення Платона про державу і право.
3. Вчення Арістотеля про державу і право.
4. Вчення Ціцерона про державу і право.
5. Голові риси і особливості політико-правових вчень періоду середньовіччя.
6. Вчення Фоми Аквінського про державу і право.
7. Голові риси і особливості політико-правових вчень періоду Відродження.
8. Політико-правове вчення Нікколо Макіавеллі.
9. Політико-правова теорія Томаса Гоббса.
10. Політико-правова доктрина Джона Локка.
11. Становлення і розвиток ліберально-демократичного світогляду у європейських вченнях про державу і право.
12. Основні положення доктрини класичного лібералізму. І. Бентам і Б. Констан.
13. Вчення Г.В.Гегеля про державу і право.
14. Вчення І.Канта про державу і право.
15. Політико-правові погляди Томаса Джефферсона і Александера Гамільтона.
16. Вчення про федералізм XVIII-XIX cт.
17. Політико-правова доктрина Шарля Монтеск’є.
18. Політико-правові погляди Ж.-Ж. Руссо.
19. Питання держави і права в працях соціалістів –утопістів.
20. Вчення про державу Ж. Бодена.
21. Політико-правове вчення Г.Гроція.
22. Політико-правове вчення Б.Спінози.
23. Антидемократичні політико-правові теорії XX ст.
24. Політико-правове вчення Фрідріха Ніцше.
25. Політико-правове вчення марксизму.
26. Вчення Марсілія Падуанського.
27. Теорія природнього права: історія розвитку і основні сучасні концепції.
28. Юридичний позитивізм.
29. Розвиток юридичного позитивізму у вченні про право Джона Остіна.
30. Соціальний дарвінізм Г.Спенсера.
31. Вчення про право Девіда Юма.
32. Вчення про право Рудольфа Іерінга.
33. Неокантіанське вчення про право. Рудольф Штаммлер, Богдан Кістяківський.
34. Нормативістська теорія Г. Кельзена.
35. Соціологічна юриспруденція.
36. Праворозуміння І. Канта.
37. Концепція “свободного права” Є. Ерліха.
38. Психологічна теорія права Лева Петражицького.
39. Історична школа права.
40. Політико-правові аспекти ідеології анархізму. П.Прудон, М.Бакунін.
41. Становлення і розвиток поглядів на державу і право в Київській Русі.
42. Державно-правові ідеї митрополита Іларіона і Данила Заточника.
43. Політико-правове вчення Теофана Прокоповича.
44. Політико-правові ідеї Станіслава Оріховського (Роксолана).
45. Політико-правові ідеї Юрія Немирича і Пилипа Орлика.
46. Суспільно-політичні погляди Тараса Шевченка.
47. Політико-правові погляди Івана Франка.
48. Політико-правові погляди Лесі Українки.
49. Державно-правові погляди Михайла Драгоманова.
50. Державно-правові погляди Михайла Грушевського.
51. Концепції правової держави Богдана Кістяківського і Федора Тарановського.
52. Вчення про державу і право Михайла Владимирського-Буданова.
53. Націоналістична течія в українській політико-правовій думці.
54. Політико-правові погляди Дмитра Донцова.
55. Націократія Миколи Сціборського.
56. Соціалістичний напрямок в українській політико-правовій думці.
57. Доктрина українського націонал-комунізму.
58. Консервативна течія в українській політико-правовій думці.
59. Класократія Володимира Липинського.
60. Доктрина розподілу влад: історія та сучасність.
61. Ідеальна держава Платона.
62. Народницький напрямок в українській політико-правовій думці.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info