Отчет по практике: Отчет по практике МАУП (ID:49877)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеОтчет по практике МАУП (Код работы:49877)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Зміст
Вступ
Розділ 1. Ознайомлення з підприємством
Розділ 2. Ознайомлення з бізнес-планом підприємства
Розділ 3. Організаційна структура управління підприємством
Розділ 4. Робочий день керівника
Розділ 5. Управління персоналом
Розділ 6. Аналіз кадрової роботи
Розділ 7. Маркетингова діяльність на підприємстві
Розділ 8. Рекламна діяльність підприємства
Розділ 9. Аналіз ринку. Перспективи розвитку.
Конкурентоспроможність продукції та задоволення потреб
споживачів
Розділ 10. Документообіг на підприємстві
Розділ 11. Практика антикризового управління на підприємстві
Розділ 12. Виконання індивідуального завдання
Додатки
Вступ
У кожному навчальному закладі передбачено проходження
студентами виробничої практики, яка є обов'язковим
складовим елементом підготовки будь-якого спеціаліста. Під
час проходження практики Я закріпив здобуті знання і навички,
отримуючи практичний досвід роботи в реальних економічних
умовах.
Студент може мати досконалі теоретичні знання, але може
розгубитися в ситуації, коли виникне необхідність прийняти
рішення в реальних економічних умовах. Тому необхідно
забезпечувати студентам змогу пройти виробничу практику
ще під час навчання у1 вузі, для того, щоб спробувати себе не
тільки в ролі теоретика, але й практика.
Виробнича практика передбачає отримання необхідного обсягу
практичних знань та умінь, розвиток творчого мислення,
бажання поповнювати знання та навики.
Основна мета виробничої практики - підготовити студента до
самостійної роботи.
Основне завдання практики - практично закріпити отримані в
навчальному закладі теоретичні знання.
Виробнича практика ставить такі завдання:
• ознайомитись з постачальницькою,
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info