Контрольная: 1. Планування та формування персоналу на підприємстві 2. Суть і значення соціального планування трудових ресурсів для поступального розвитку суспільства (ID:49875)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

Название1. Планування та формування персоналу на підприємстві 2. Суть і значення соціального планування трудових ресурсів для поступального розвитку суспільства (Код работы:49875)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Зміст
Вступ
1. Планування та формування персоналу на підприємстві
2. Суть і значення соціального планування трудових ресурсів для
поступального розвитку суспільства
Висновки
Список використаної літератури
Список використаної літератури

1. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці:
Навчальний посібник. – К.: Знання – Прес, 2000. – 313с.
2. Виханський О.С. Стратегическое управление. – М. :
«Гардарики», 2003. – 296с.
3. Долишний М.И. Качество трудового потенциала (социально
– экономический аспект). – К.: Наукова думка, 1996. – 228с.
4. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ,
2000. – 200с.
5. Злупко С.М., Раденький Й.М. Людський потенціал, зайнятість і
соціальний захист населення в Україні: Навчальний посібний. –
Львів: Вид. центр ЛНУ ім.. І.Франка, 2001. – 193с.
6. Корчевська Л.О. Прогнозування рівня використання
трудового потенціалу України як складова управління його
розвитком // Актуальні проблеми економіки. – 2008.- №3. – с.
136 – 140.
7. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та
оцінка: Навчальний посібник . – Київ: Центр навчальної
літератури, 2005. – 352с.
8. Лич В.М. Трудовий потенціал: теорія і практика відтворення:
Монографія. – К.: Науковий світ, 2003.- 313с.
9. Луцишин Л.М. Планування діяльності підприємства:
Навчально – методичний посібник. 2 – ге видання, доповнене і
перероблене. – Івано – Франківськ: ІМЕ „Галицька Академія”,
2006. – 248с.
10. Шаульська Л. Умови розвитку трудового потенціалу //
Економіст. – 2005. - №7. – с. 58 – 62.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info