Контрольная: 1. Суб'єкти та об'єкти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2. Пільги та їх використання у менеджменті ЗЕД 3. Регулювання підприємницької діяльності у вільних (спеціальних) економічних зонах 4. Міжнародні господарські контракти як інструмент реалізації менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 5. Види зовнішньоторговельних операцій за видами товарів та послуг, методами 6. Форми міжнародного технологічного обміну. Тенденції розвитку комерційного міжнародного технологічного обміну 7. Чинн (ID:49872)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

Название1. Суб'єкти та об'єкти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2. Пільги та їх використання у менеджменті ЗЕД 3. Регулювання підприємницької діяльності у вільних (спеціальних) економічних зонах 4. Міжнародні господарські контракти як інструмент реалізації менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 5. Види зовнішньоторговельних операцій за видами товарів та послуг, методами 6. Форми міжнародного технологічного обміну. Тенденції розвитку комерційного міжнародного технологічного обміну 7. Чинн (Код работы:49872)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
План
1. Суб'єкти та об'єкти менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності
2. Пільги та їх використання у менеджменті ЗЕД
3. Регулювання підприємницької діяльності у вільних (спеціальних)
економічних зонах
4. Міжнародні господарські контракти як інструмент реалізації
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
5. Види зовнішньоторговельних операцій за видами товарів та
послуг, методами
6. Форми міжнародного технологічного обміну. Тенденції розвитку
комерційного міжнародного технологічного обміну
7. Чинники, етапи вибору іноземних фірм і потенційних партнерів
Список використаної літератури
Список використаної літератури
1. Закон Укpаїни "Пpо зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" вiд
16.04.1991 p.
2. Бровкова Е. Г., Продиус И. П. Внешнеэкономическая
деятельность. — К.: Сирин, 2000. – 278 с.
3. Грачев Ю. Н. Внешнеэкономическая деятельность.
Организация и техника внешнеторговых операций. — М.:
Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 2000. – 375 с.
4. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності. —
К.: Вид-во КДТЕУ, 1996. – 396 с.
5. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності:
Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. -
384 с.
6. Матвеева О. П. Организация и технология внешнеторговых
операций. — М.: ИВЦ “Маркетинг”, 2000. – 217 с.
7. Солошенко Л. Внешнеэкономическая деятельность. – Харьков:
“Фактор”, 2001. – 326 с.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info