Контрольная: 1. Інвестиції: сутність, класифікація, джерела 2. Техніко-технологічна база виробництва, шляхи поліпшення і використання 3. Показники фінансового стану підприємства (ID:49869)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

Название1. Інвестиції: сутність, класифікація, джерела 2. Техніко-технологічна база виробництва, шляхи поліпшення і використання 3. Показники фінансового стану підприємства (Код работы:49869)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
План
1. Інвестиції: сутність, класифікація, джерела
2. Техніко-технологічна база виробництва, шляхи поліпшення і
використання
3. Показники фінансового стану підприємства
Задача 1
Задача 2
Список використаної літератури
Список використаної літератури
1. Бойчук І. М., Харів П. С., Хопчан М. І. Економіка підприємств. –
Львів: Сполох, 1998. – 365 с.
2. Економіка підприємства / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – К.:
Вид-во КНЕУ, 2000. – 412 с.
3. Економіка підприємства: Навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. М.
Литвиненко, М. П. Нахаба та ін.; За ред. А. В. Шегди. – 3-тє вид.,
випр. – К.: Знання-Прес, 2003. – 335 с.
4. Економіка підприємства: Підручник / За загальною редакцією
Й.М. Петровивича. - Львів: "Магнолія плюс", видавець В.М. Піча,
2004. - 680 с.
5. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент. - Житомир: ЖІТІ, 2001. –
440 с.
6. Подшиваленко Г. Инвестиционная деятельность. – К.: КНОРУС,
2005. - 201 с.
7. Шваб Л.I. Економіка підприємства: Навчальний посібник для
студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. — К.: Каравела,
2005. - 568 с.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info